Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wiadomości 30/03/2020

Przyjęcie inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa

W dniu 30 marca inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa została ostatecznie przyjęta i wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia br.

© DimaBerlin / Shutterstock

37 mld EUR środków z polityki spójności wzmocni systemy opieki zdrowotnej, wesprze małe i średnie przedsiębiorstwa, program pracy krótkoterminowej i usługi na poziomie społeczności lokalnych. Ponadto Fundusz Solidarności UE zostanie wykorzystany do wsparcia krajów najbardziej dotkniętych kryzysem.

Od dnia 1 lutego 2020 r. wydatki pokryją koszty poniesione w celu ratowania życia ludzkiego i ochrony obywateli.

Z całości, około 8 mld EUR będzie pochodzić z niewykorzystanych płatności zaliczkowych w 2019 r. w ramach funduszy strukturalnych. Ta nowa akcja pozwala państwom członkowskim przeznaczać niewykorzystane środki, aby złagodzić skutki pandemii zamiast zwracać je do budżetu UE. Kolejne 29 mld EUR zostanie wypłacone wcześniej ze środków, które byłyby należne później w tym roku.

Państwa członkowskie będą miały także większą swobodę dokonywania transferów między programami polityki spójności w celu skierowania środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Udostępnij tę stronę