Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

02/12/2020

Βραβείο πόλης φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία 2021

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τον 11ο διαγωνισμό για το βραβείο πόλης φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται. Οι πόλεις της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου για να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.

Οι πόλεις της ΕΕ καλούνται να συμμετέχουν στο βραβείο πόλης φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία του 2021, το βραβείο της ΕΕ που απονέμεται στις πόλεις που φροντίζουν να είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρίες και στους ηλικιωμένους.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις με πάνω από 50 000 κατοίκους έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δράσεις και τις στρατηγικές που έχουν σχεδιάσει προκειμένου να γίνουν καλύτερες πόλεις χωρίς εμπόδια για όλους όσοι ζουν και εργάζονται.

Η διαδικασία επιλογής χωρίζεται σε δύο φάσεις:

  • εθνικές κριτικές επιτροπές θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας σε εθνικό επίπεδο·
  • μια κριτική επιτροπή της ΕΕ θα αξιολογήσει, στη συνέχεια, τον τελικό κατάλογο υποψηφίων

Εορτασμός του 11ου βραβείου πόλης φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία

Αυτή τη χρονιά, στο πλαίσιο του βραβείου πόλης φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία, θα ληφθεί υπόψη η τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση και προβλέπεται να γίνει ειδική μνεία για την «Προσβασιμότητα δημόσιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια πανδημίας» για να ανταμειφθούν οι προσπάθειες των πόλεων.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ένα χρηματικό έπαθλο θα απονεμηθεί στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο νικητή του διαγωνισμού (σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι ειδικές μνείες δεν δικαιούνται χρηματικό έπαθλο).

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας: 9 Σεπτεμβρίου 2020 (23:59 ώρα Βρυξελλών).

Μπορείτε να βρείτε τους κανόνες του διαγωνισμού, επεξηγηματικό σημείωμα και τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσετε μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς σας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας

Επικοινωνία

Διαδώστε αυτή τη σελίδα