Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Financovanie

Informovanie verejnosti je základným predpokladom úspechu modernizovanej koordinácie. Ide o spoločnú úlohu, v rámci ktorej inštitúcie sociálneho zabezpečenia, vnútroštátne orgány a sociálni partneri môžu zohrávať dôležitú úlohu pri zlepšovaní prístupu občanov k ich právam.

Opatrenia pre spoluprácu a zlepšenie informovanosti v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia

Európska komisia poskytuje finančnú podporu pre:

  • cezhraničné opatrenia zamerané na podporu spolupráce medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia;
  • cezhraničné opatrenia zamerané na zvyšovanie povedomia a zlepšovanie vedomostí občanov o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z nariadení EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia;
  • cezhraničné alebo vnútroštátne opatrenia zamerané na prípravu a zavedenie systému elektronickej výmeny údajov (EESSI).

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku