Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Finanţare

Difuzarea informaţiilor este esenţială pentru succesul măsurilor modernizate de coordonare. În acest sens, organismele de securitate socială, administraţiile naţionale şi partenerii sociali au o misiune comună şi pot juca un rol important în garantarea accesului cetăţenilor la drepturile care le revin.

Măsuri de cooperare şi informare privind coordonarea sistemelor de securitate socială

Comisia Europeană furnizează sprijin financiar pentru:

  • acţiunile transnaţionale de cooperare între organismele de securitate socială
  • campaniile transnaţionale de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile care le revin în baza reglementărilor UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială
  • măsurile transnaţionale sau naţionale de pregătire şi implementare a sistemului de schimb electronic de informaţii în materie de securitate socială (EESSI).

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina