Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Finansowanie

Rozpowszechnianie informacji jest jednym z najważniejszych warunków powodzenia we wdrażaniu nowych przepisów dotyczących koordynacji. Instytucje zabezpieczenia społecznego, krajowe organy administracji i partnerzy społeczni mogą wspólnie odegrać ważną rolę w umożliwianiu obywatelom korzystania z przysługujących im praw.

Współpraca i informacje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Komisja udziela wsparcia finansowego na:

  • działania międzynarodowe w zakresie współpracy instytucji zabezpieczenia społecznego
  • działania międzynarodowe w zakresie podnoszenia świadomości i poszerzania wiedzy obywateli na temat przysługujących im praw i obowiązków wynikających z unijnych przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • działania międzynarodowe lub krajowe w zakresie przygotowania i wdrożenia systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI).

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę