Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Financiering

Goede voorlichting is één van de belangrijkste uitdagingen voor het gemoderniseerde systeem voor coördinatie van de sociale zekerheid. Dit is een gedeelde taak voor de socialezekerheidsinstanties, de nationale overheden en de sociale partners.

Projecten voor samenwerking en voorlichting over coördinatie van de sociale zekerheid

De Europese Commissie geeft financiële steun aan:

  • projecten die socialezekerheidsinstellingen uit heel Europa stimuleren tot meer samenwerking
  • projecten die burgers uit heel Europa bewust maken van hun rechten en plichten op basis van de EU-regels voor coördinatie van de sociale zekerheid
  • projecten die de invoering van het elektronische gegevensuitwisselingssysteem (EESSI) moeten vergemakkelijken, in één of meer EU-landen

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen