Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Finansavimas

Informacijos platinimas yra vienas iš svarbiausių sėkmingo modernizuoto koordinavimo uždavinių. Plačioji visuomenė ir nacionalinės ar regioninės administravimo įstaigos, taikančios ES koordinavimo taisykles, turi gauti būtiną informaciją, kaip jas teisingai taikyti. Tai bendra užduotis, kurią vykdydamos socialinės apsaugos institucijos, nacionalinės administravimo įstaigos ir socialiniai partneriai gali atlikti svarbų vaidmenį rūpindamiesi, kad piliečiai galėtų geriau naudotis savo teisėmis.

Bendradarbiavimas ir informavimas apie socialinės apsaugos koordinavimą

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti finansinės paramos paraiškas. Parama būtų skiriama:

  • tarptautiniams socialinės apsaugos institucijų bendradarbiavimo veiksmams;
  • tarptautiniams informavimo veiksmams, skirtiems plėsti piliečių žinias apie jų teises ir pareigas, numatytas socialinės apsaugos koordinavimo srities ES reglamentuose;
  • tarptautiniams ar nacionalinio lygmens veiksmams, kuriais rengiama ir diegiama elektroninių duomenų mainų sistema.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį