Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Χρηματοδότηση

Η διάδοση πληροφοριών είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία των εκσυγχρονισμένων κανόνων συντονισμού. Στο πλαίσιο της κοινής αυτής προσπάθειας, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι εθνικές διοικήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Δράσεις συνεργασίας και ενημέρωσης για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί:

  • διακρατικές δράσεις συνεργασίας μεταξύ φορέων κοινωνικής ασφάλισης·
  • διακρατικές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·
  • διακρατικές ή εθνικές δράσεις προετοιμασίας και εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI).

Σχετικές ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα