Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI)

Eessi är ett it-system som hjälper försäkringskassorna i EU att snabbare och säkrare utbyta information, i enlighet med EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen.

För närvarande är informationsutbytet mest pappersbaserat men på sikt ska det bli det elektroniskt när länderna har anslutit sig till Eessi.

Hur fungerar Eessi?

De nationella försäkringskassorna kan sköta all kommunikation om socialförsäkringsärenden över gränserna via Eessi genom att skicka strukturerade elektroniska handlingar till varandra enligt gemensamma rutiner. Eessi ser till att handlingarna hamnar hos rätt myndighet i det andra landet.

Ett register över nationella socialförsäkringsinstitutioner hjälper försäkringskassornas personal att hitta rätt mottagare i andra länder.

När kommer Eessi att användas av alla medlemsländer?

Det centrala Eessi-systemet togs i drift i juli 2017. Nu har medlemsländerna två år på sig att införa Eessi på hemmaplan och ansluta sina försäkringskassor.

Vilka fördelar har Eessi?

Snabbare och effektivare informationsutbyte

  • Eessi underlättar kommunikationen mellan de nationella myndigheterna. Ärenden kan handläggas smidigare, och förmåner kan beräknas och utbetalas fortare.

Tillförlitligare uppgifter

  • Ländernas försäkringskassor använder standardiserade elektroniska handlingar som översatts till det egna språket för att underlätta kommunikationen över språkgränserna.
  • Eessi har skyddsmekanismer som ser till att uppgifterna är korrekta och fullständiga för att undvika fel och bedrägerier.
  • Handläggningen optimeras genom att försäkringskassorna använder samma it-rutiner, vilket också underlättar en korrekt tillämpning av reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Bättre skydd för personuppgifter

  • Genom Eessi införs en gemensam och säker infrastruktur för försäkringskassornas utbyte av uppgifter över gränserna.
  • De kan skicka meddelanden till varandra men det finns ingen databas som sparar meddelandena eller personuppgifterna centralt. Bara de berörda försäkringskassorna har tillgång till uppgifterna. Medlemsländerna fortsätter att själva ansvara för ett starkt dataskydd i enlighet med EU:s regler. 
  • Eessi uppfyller de senaste standarderna för it-säkerhet.

Dela den här sidan