Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Digitalisering bij de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Volgens de EU-regels voor de coördinatie van sociale zekerheid moeten de EU-landen de nieuwste technologieën gebruiken voor het uitwisselen van gegevens die nodig zijn voor de toepassing van deze regels en gebruiksvriendelijke diensten aanbieden aan mensen die tijdens hun carrière in verschillende landen wonen en/of werken. 

Dankzij de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens tussen de EU-landen kunnen aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen, terugbetaling van ziektekosten, kinderbijslag enz. van die mensen sneller en efficiënter worden verwerkt.

Dit strookt met de digitale strategie van de Commissie, die bedoeld is om de digitale transformatie van overheidsdiensten te ondersteunen, grensoverschrijdende interoperabiliteit tot stand te brengen en de interactie met de burgers te vergemakkelijken.

Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens

EESSI is een IT-systeem dat socialezekerheidsorganen uit de hele EU helpt om sneller en veilig informatie uit te wisselen over de toepasselijke wetgeving, ziekten, beroepsziekten en arbeidsongevallen, pensioenen, werkloosheid en gezinstoelagen, zoals vereist door de EU-regels over de coördinatie van de sociale zekerheid.

Voordat EESSI bestond, verliep de overdracht meestal op papier.

Zo werkt EESSI

Alle communicatie tussen nationale socialezekerheidsinstanties over internationale dossiers zal via EESSI verlopen: de instanties wisselen gestructureerde elektronische documenten uit en volgen gezamenlijk afgesproken procedures. De documenten gaan via EESSI naar de juiste instantie in een ander deelnemend land.

Medewerkers van socialezekerheidsinstanties kunnen de juiste instantie in een ander EU-land opzoeken in de database van Europese socialezekerheidsorganen.

Tijdpad voor de uitvoering van EESSI in de EU-landen

De eerste uitwisseling van een gestructureerd elektronisch bericht over een concrete zaak vond plaats in januari 2019. Het was een belangrijke mijlpaal in het EESSI-project, na jaren van intensieve voorbereiding.

Sinds 2019 moesten alle deelnemende landen zich aansluiten bij het EESSI-systeem. De Commissie blijft de inspanningen van de deelnemende landen ondersteunen en monitoren om ervoor te zorgen dat al deze 32 landen zo snel mogelijk klaar zijn om EESSI te gebruiken.

Voordelen van EESSI

Snellere en efficiëntere uitwisseling van socialezekerheidsgegevens, goed voor instanties en burgers

  • EESSI maakt snellere informatie-uitwisseling tussen socialezekerheidsinstanties mogelijk. Zo kunnen die instanties individuele gevallen sneller afhandelen, uitkeringen vlotter berekenen en sneller betalen.
  • Hierdoor worden de socialezekerheidsrechten van burgers die in andere landen wonen en/of werken beter beschermd.

Nauwkeuriger

  • Instanties voor sociale zekerheid overal in Europa gebruiken gestandaardiseerde elektronische documenten in hun eigen taal, waardoor veel taalproblemen vermeden worden.
  • EESSI optimaliseert de afhandeling met standaardprocedures die alle instanties moeten volgen. Hierdoor worden de regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid correct toegepast.

Fraudebestrijding

  • EESSI controleert automatisch of de uitgewisselde gegevens correct en volledig zijn. Dit helpt instanties om fraude en vergissingen te voorkomen.

Betere privacybescherming

  • EESSI maakt gebruik van een gemeenschappelijke beveiligde infrastructuur voor internationale gegevensuitwisseling tussen de instanties voor sociale zekerheid.
  • De bevoegde instanties kunnen gegevens uitwisselen maar er komt geen centrale database om berichten of persoonsgegevens op te slaan. De inhoud van de berichten is alleen toegankelijk voor de bevoegde instanties, de deelnemende landen blijven zelf verantwoordelijk voor de nodige gegevensbescherming, overeenkomstig de EU-voorschriften. 
  • EESSI voldoet aan de meest recente normen op het gebied van IT-beveiliging.

Statistieken

  • EESSI maakt het mogelijk statistieken te verzamelen over de berichten tussen socialezekerheidsinstanties.

Controle van socialezekerheidsrechten

  • Socialezekerheidsinstanties in heel Europa kunnen ook relevante informatie uitwisselen om na te gaan waar burgers die in een ander land wonen en/of werken, recht op hebben.

Delen