Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

EESSI is een IT-systeem dat socialezekerheidsorganen uit de hele EU helpt om sneller en veilig informatie uit te wisselen, zoals vereist door de EU-regels over de coördinatie van de sociale zekerheid.

Momenteel worden de meeste gegevens op papier uitgewisseld: de komende jaren wordt geleidelijk overgeschakeld op elektronische uitwisseling, naargelang de lidstaten zich aansluiten bij EESSI.

Hoe werkt EESSI?

Alle communicatie tussen nationale instanties voor internationale socialezekerheidsdossiers zal via EESSI verlopen: de instanties wisselen dan gestructureerde elektronische documenten uit en volgen gezamenlijk afgesproken procedures. De documenten komen via EESSI automatisch bij de juiste instantie in het andere land terecht.

Medewerkers van deze instanties kunnen de juiste bestemming in een ander EU-land opzoeken in een database van Europese socialezekerheidsorganen.

Wanneer zal EESSI in alle lidstaten gebruikt worden?

Het centrale EESSI-systeem is in juli 2017 door de Commissie in gebruik genomen. De lidstaten hebben twee jaar de tijd gekregen om hun nationale systeem op EESSI aan te sluiten.

Wat zijn de voordelen van EESSI?

Sneller en efficiënter

  • EESSI vereenvoudigt de uitwisseling van informatie tussen nationale instanties voor sociale zekerheid. Zo kunnen ze individuele gevallen sneller afhandelen, uitkeringen vlotter berekenen en sneller betalen.

Nauwkeuriger

  • Instanties voor sociale zekerheid overal in de EU kunnen gestandaardiseerde elektronische documenten in hun eigen taal gebruiken, waardoor veel taalproblemen vermeden worden.
  • EESSI controleert automatisch of de uitgewisselde gegevens correct en volledig zijn. Dit helpt instanties om fraude en vergissingen te voorkomen.
  • EESSI optimaliseert de afhandeling met standaardprocedures die alle instanties moeten volgen. Dit helpt om de regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid nog correcter toe te passen.

Betere privacybescherming

  • EESSI introduceert een gemeenschappelijke beveiligde infrastructuur voor internationale gegevensuitwisseling tussen de instanties voor sociale zekerheid.
  • De bevoegde instanties kunnen gegevens uitwisselen maar er komt geen centrale database om berichten of persoonsgegevens op te slaan. De inhoud van de berichten is alleen toegankelijk voor de bevoegde instanties en de lidstaten blijven zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de nodige gegevensbescherming, overeenkomstig de EU-voorschriften. 
  • EESSI voldoet aan de meest recente normen op het gebied van IT-beveiliging.

Delen