Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Skambju Elettroniku ta’ Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali (SEISS)

L-EESSI hi sistema tal-IT li tgħin lill-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fl-UE jiskambjaw l-informazzjoni iktar malajr u b'mod iktar sigur – kif meħtieġ bir-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.

Bħalissa l-biċċa l-kbira tal-iskambji jsiru fuq il-karta: dawn se jiġu sostitwiti bi skambji elettroniċi fis-snin li ġejjin, hekk kif l-Istati Membri qed jagħmlu progress billi jikkonnettjaw mal-EESSI.

Kif taħdem l-EESSI?

Il-komunikazzjoni kollha bejn l-istituzzjonijiet nazzjonali dwar dokumenti tas-sigurtà soċjali transfruntiera se ssir permezz tal-EESSI: l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali se jiskambjaw dokumenti elettroniċi strutturati u jsegwu proċeduri miftehma b’mod komuni. Dawn id-dokumenti se jgħaddu mill-EESSI lid-destinazzjoni t-tajba fi Stat Membru ieħor.

Il-persunal fl-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali se jkunu jistgħu jsibu d-destinazzjoni t-tajba f'pajjiż ieħor tal-UE billi jużaw repożitorju tal-istituzzjonijiet nazzjonali.

Meta se tiġi implimentatta l-EESSI fl-Istati Membri kollha?

Is-sistema ċentrali tal-EESSI saret disponibbli mill-Kummissjoni f’Lulju 2017. Wara dan, l-Istati Membri għandhom sentejn biex jiffinalizzaw l-implimentazzjoni nazzjonali tal-EESSI u biex jikkonnettjaw l-istituzzjonijiet tagħhom tas-sigurtà soċjali mal-iskambji elettroniċi transfruntiera.

X’benefiċċji se ġġib l-EESSI?

Skambju ta’ messaġġi iktar rapidu u effiċjenti bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali:

  • l-EESSI se jħaffef l-iskambji bejn l-awtoritajiet nazzjonali. Se tippermettilhom jittrattaw każijiet individwali aktar malajr, u se tiffaċilita l-kalkolu u l-pagament tal-benefiċċji.

Skambju tad-dejta iktar preċiża bejn l-awtoritajiet nazzjonali:

  • L-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali madwar l-UE se jużaw dokumenti elettroniċi standardizzati tradotti bil-lingwa tagħhom, u b’hekk tittejjeb il-komunikazzjoni multilingwi.
  • L-EESSI se tintroduċi salvagwardji biex jiġi żgurat li d-dejta skambjata tkun korretta u kompluta, u b’hekk tgħin lill-istituzzjonijiet jiġġieldu kontra l-frodi u l-iżbalji.
  • L-EESSI se tottimizza t-trattament tal-każijiet, bl-introduzzjoni ta’ proċeduri elettroniċi standard li jridu jiġu segwiti mill-istituzzjonijiet; dan se jtejjeb aktar l-applikazzjoni korretta tar-regoli tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali.

Trattament sikur tad-dejta personali:

  • L-EESSI se tintroduċi l-użu ta’ infrastruttura komuni sikura għal skambju ta’ dejta transfruntiera bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.
  • Dan se jippermetti l-iskambju tal-messaġġi bejn l-istituzzjonijiet nazzjonali, iżda s-sistema mhix se toħloq bażi tad-dejta biex jinħażnu tali messaġġi u dejta personali b’mod ċentrali. Il-kontenut tal-messaġġi se jkun disponibbli biss għall-istituzzjonijiet rilevanti, u l-Istati Membri se jibqgħu responsabbli biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tad-dejta, f’konformità mar-regoli tal-UE. 
  • L-EESSI se ssegwi l-aħħar standards tas-sigurtà tal-IT.

Ixxerja din il-paġna