Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai (EESSI)

EESSI – tai IT sistema, kuria naudodamosi visos ES socialinės apsaugos įstaigos gali greičiau ir saugiau keistis informacija. To reikalaujama ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis.

Šiuo metu informacija vis dar daugiausiai keičiamasi naudojantis popieriniais dokumentais. Per kelis ateinančius metus, valstybėms narėms jungiantis prie EESSI, bus pereita prie elektroninių mainų.

Kaip EESSI veikia?

Visa su tarpvalstybinėmis socialinės apsaugos bylomis susijusia informacija nacionalinės įstaigos dalysis naudodamosi EESSI: socialinės apsaugos įstaigos keisis struktūrizuotais elektroniniais dokumentais ir laikysis bendrai sutartų procedūrų. Tie dokumentai naudojantis EESSI bus siunčiami tinkamam adresatui kitoje valstybėje narėje.

Tinkamą adresatą kitoje ES šalyje socialinės apsaugos įstaigų darbuotojai galės rasti nacionalinių įstaigų duomenų saugykloje.

Kada EESSI bus įgyvendinta visose valstybėse narėse?

Komisija suteikė galimybę naudotis centrine sistema EESSI 2017 m. liepos mėn. Valstybės narės per dvejus metus turi užbaigti EESSI įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu ir susieti savo socialinės apsaugos įstaigas su tarpvalstybine elektroninių mainų sistema.

Kuo EESSI bus naudinga?

Greitesnis ir veiksmingesnis socialinės apsaugos įstaigų keitimasis informacija

  • EESSI paspartins nacionalinių institucijų ryšius. Joms bus sudarytos sąlygos greičiau nagrinėti atskiras bylas ir apskaičiuoti bei sumokėti išmokas.

Tikslesni nacionalinių institucijų duomenų mainai

  • Visos ES socialinės apsaugos įstaigos naudosis į jų kalbą išverstais standartiniais elektroniniais dokumentais, todėl bus paprasčiau bendrauti įvairiomis kalbomis.
  • EESSI bus įdiegtos apsaugos priemonės, kuriomis bus užtikrinta, kad būtų keičiamasi teisingais ir išsamiais duomenimis. Tokiu būdu institucijoms bus padėta kovoti su sukčiavimu ir išvengti klaidų.
  • Įdiegus EESSI bylų tvarkymas bus optimizuotas nustatant standartines elektronines procedūras, kurių turės laikytis įstaigos; dėl to socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės bus taikomos dar tinkamiau.

Saugus asmens duomenų tvarkymas

  • Įdiegus EESSI bus pradėta naudoti bendra saugi infrastruktūra, skirta tarpvalstybiniams socialinės apsaugos įstaigų duomenų mainams.
  • Ji nacionalinėms institucijoms sudarys sąlygas keistis žinutėmis, bet sistema nebus sukurta duomenų bazė, kurioje tokios žinutės ir asmens duomenys būtų saugomi centralizuotai. Su žinučių turiniu galės susipažinti tik atitinkamos institucijos, o valstybės narės ir toliau bus atsakingos už aukšto duomenų apsaugos standarto užtikrinimą pagal ES taisykles.  
  • EESSI atitiks naujausius IT saugumo standartus.

Bendrinti šį puslapį