Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásának digitalizálása

A szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályok értelmében a szükséges adatok megosztása, cseréje és kezelése során a tagállamoknak digitális technológiákat kell használniuk, továbbá felhasználóbarát szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a mobilitási lehetőségeket igénybe vevő személyeknek. 

A szociális biztonságra vonatkozó információk határokon átívelő elektronikus adatcseréjének köszönhetően a tagállami intézmények gyorsabban és hatékonyabban tudják kezelni azokat a kérelmeket, amelyeket a határt átlépő polgárok nyújtanak be szociális biztonsági ellátások (munkanélküli ellátás, egészségügyi költségek térítése, családi ellátások és öregségi nyugdíj) iránt.  

Ez összhangban áll a Bizottság digitális stratégiájával, amely célkitűzéseket és intézkedéseket határoz meg a közigazgatási szervek digitális átalakításának megkönnyítése, az elektronikus nyilvántartó rendszerek tagországok közötti átjárhatóságának megvalósítása és a lakossággal történő interakció elősegítése érdekében.

A szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje (EESSI)

Az EESSI olyan informatikai rendszer, amelynek segítségével a szociális biztonsági intézmények a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó uniós szabályokkal összhangban EU-szerte gyorsabban és biztonságosabban tudnak információt cserélni egymással a vonatkozó jogszabályokról, betegségekről, foglalkozási megbetegedésekről, munkahelyi balesetekről, nyugdíjakról, valamint a munkanélküli és családi ellátásokról.

Az EESSI bevezetése előtt a tagállami intézmények elsősorban papír alapon cseréltek információkat. Ezt váltotta fel az elektronikus adatcsere.

Hogyan működik az EESSI?

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek értelmében több tagországot érintő szociális biztonsági ügyekben a tagállami intézmények közötti kommunikáció az EESSI rendszeren keresztül kell hogy történjen, azaz a szociális biztonsági intézmények strukturált elektronikus dokumentumokat cserélnek és közösen elfogadott eljárásokat alkalmaznak. Ezek a dokumentumok az EESSI révén jutnak el az egyik tagállam illetékes intézményéből a másikba.

A szociális biztonsági intézmények alkalmazottai egy adattárból keresik ki a más tagállambeli címzettek nevét és elérhetőségét.

A tagállamok csatlakozása az EESSI-rendszerhez

Az első strukturális elektronikus üzenetváltásra 2019 januárjában került sor, egy konkrét társadalombiztosítási ügy kapcsán. Az EESSI életében ez nagyon fontos mérföldkő volt, amelyet éveken át tartó, megfeszített munka előzött meg.

2019 óta minden részt vevő országnak csatlakoznia kellett az EESSI-rendszerhez. A Bizottság továbbra is támogatja és nyomon követi a tagállamok erőfeszítéseit, hogy mind a 32 ország a lehető leghamarabb teljeskörűen használni tudja az EESSI-t.

Az EESSI előnyei

Gyorsabb és hatékonyabb információáramlás a szociális biztonsági intézmények között; a lakossági mobilitás előmozdítása

  • Az EESSI segítségével a szociális biztonsági intézmények gyorsabban cserélhetnek egymással információkat a szociális biztonság különböző területein (munkanélküliségi, családi, betegségi ellátások, öregségi nyugdíj, munkabalesetek stb.) felmerülő esetekkel kapcsolatban, ezért gyorsabban tudják feldolgozni az egyedi ügyeket és az ellátások hamarabb kiszámíthatók és folyósíthatók.
  • A szociális biztonságra vonatkozó információk gyorsabb és hatékonyabb cseréje elősegíti a polgárok szociális biztonsági jogainak határokon átnyúló védelmét.

Pontosabb adatcsere

  • Az egyes tagállamok szociális biztonsági intézményei saját nyelvükre lefordított, szabványos elektronikus dokumentumokat használnak, javítva ezzel a többnyelvű kommunikációt.
  • Az EESSI optimalizálja az ügykezelést: az intézményeknek előírja az általa bevezetett szabványos elektronikus eljárások használatát, ezzel elősegíti a szociális biztonsági koordinációs szabályok helyes alkalmazását.

Csalás elleni küzdelem

  • Az EESSI biztosítja az átadandó adatok teljességét és pontosságát. Az intézmények így eredményesebben küzdhetnek a csalások és a hibák ellen.

A személyes adatok biztonságos kezelése

  • Az EESSI-nek köszönhetően a határokon átívelő elektronikus adatcsere során a szociális biztonsági intézmények közös biztonsági infrastruktúrát használnak.
  • Ez lehetővé teszi, hogy a tagállami intézmények üzeneteket váltsanak egymással, a rendszer azonban ezeket az üzeneteket és személyes adatokat nem tárolja központi adatbázisban. Az üzenetek tartalmát kizárólag az illetékes intézmények látják. Továbbra is a tagállamok feladata, hogy az uniós szabályokkal összhangban hatékonyan védjék a személyes adatokat. 
  • Az EESSI a legfrissebb informatikai biztonsági szabványokat alkalmazza.

Statisztikai célú adatgyűjtés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

  • Az EESSI lehetővé teszi a szociális biztonsági intézmények közötti üzenetváltásból kinyert adatok statisztikai célú gyűjtését.

A szociális biztonsági jogosultságok ellenőrzése

  • A fent bemutatott, európai szintű információcsere lehetővé teszi a határokat átlépő uniós polgárok szociális biztonsági jogosultságainak ellenőrzését is.

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása