Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Digitalizacija u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

U skladu s pravilima EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti države članice trebale bi se koristiti digitalnim tehnologijama za razmjenu, pristup i obradu podataka potrebnih za primjenu tih pravila te mobilnim osobama nuditi usluge prilagođene korisnicima. 

Zahvaljujući prekograničnoj elektroničkoj razmjeni informacija o socijalnoj sigurnosti, nacionalne ustanove mogu brže i učinkovitije obrađivati zahtjeve mobilnih građana za naknade iz sustava socijalne sigurnosti (kao što su naknade za nezaposlene, nadoknada troškova zdravstvene skrbi, obiteljske naknade i starosna mirovina).  

To je u skladu s digitalnom strategijom Komisije kojom se utvrđuju ciljevi i mjere za potporu digitalnoj transformaciji javnih uprava, postizanje prekogranične interoperabilnosti i olakšavanje interakcije s građanima.

Elektronička razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI)

EESSI je informatički sustav kojim se ustanovama socijalne sigurnosti u cijelom EU-u pomaže da brže i sigurnije razmjenjuju informacije povezane s primjenjivim zakonodavstvom, profesionalnim i drugim bolestima i nesrećama na radu, mirovinama, naknadama za nezaposlene i obiteljskim naknadama, kako je propisano pravilima EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Prije EESSI-ja razmjena se uglavnom odvijala u papirnatom obliku, a sad se zamjenjuje elektroničkom razmjenom jer ustanove u državama članicama uvode EESSI.

Kako funkcionira EESSI

Sva komunikacija među nacionalnim ustanovama o prekograničnim spisima o socijalnoj sigurnosti treba se, u skladu s uredbama o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, odvijati preko EESSI-ja: ustanove socijalne sigurnosti razmjenjuju strukturirane elektroničke dokumente i slijede zajednički dogovorene postupke. Dokumenti će se preko EESSI-ja preusmjeravati do točnog odredišta u odgovarajućim ustanovama u drugoj državi članici.

Osoblje u ustanovama socijalne sigurnosti moći će pronaći točno odredište u drugoj zemlji EU-a uvidom u repozitorij nacionalnih ustanova.

Vremenski okvir za uvođenje EESSI-ja u državama članicama

Prva strukturirana elektronička poruka o konkretnom predmetu povezanom sa socijalnom sigurnosti građanina EU-a razmijenjena je u siječnju 2019. To iznimno važno postignuće u okviru projekta EESSI uslijedilo je nakon godina intenzivnog rada i truda.

Od 2019. sve zemlje sudionice moraju biti povezane sa sustavom EESSI. Komisija i dalje podupire i prati rad država članica kako bi osigurala da su sve 32 zemlje što prije u potpunosti spremne za upotrebu EESSI-ja.

Prednosti EESSI-ja

Brža i učinkovitija razmjena informacija među ustanovama socijalne sigurnosti i prednosti za mobilne građane

  • EESSI među ustanovama socijalne sigurnosti ubrzava razmjenu o predmetima koji se odnose na različite aspekte socijalne sigurnosti (kao što su nezaposlenost, obitelj, starosne mirovine, davanja u slučaju bolesti, nesreće na radu itd.). Omogućuje bržu obradu pojedinačnih predmeta, ali i brži izračun i isplatu naknada.
  • Ta brža i učinkovitija razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti poboljšava prekograničnu zaštitu prava građana u području socijalne sigurnosti.

Razmjena točnijih podataka među nacionalnim tijelima

  • Ustanove socijalne sigurnosti u cijelom EU-u služe se standardiziranim elektroničkim dokumentima prevedenima na njihov jezik, čime se poboljšava višejezična komunikacija.
  • EESSI optimizira obradu predmeta uvođenjem standardnih elektroničkih postupaka koje institucije trebaju slijediti. Time se osigurava pravilna primjena pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Suzbijanje prijevara

  • U okviru EESSI-ja uvedene su zaštitne mjere radi osiguravanja razmjene točnih i potpunih podataka, što ustanovama pomaže u borbi protiv prijevare i pogrešaka.

Sigurno postupanje s osobnim podacima

  • EESSI upotrebljava zajedničke sigurne infrastrukture za prekograničnu razmjenu podataka među ustanovama socijalne sigurnosti.
  • Sustav omogućuje razmjenu podataka među nacionalnim ustanovama, ali ne stvara bazu podataka za centralnu pohranu takvih poruka i osobnih podataka. Sadržaj poruka dostupan je samo relevantnim ustanovama, a države članice i dalje su odgovorne za osiguravanje visokih standarda zaštite podataka u skladu s pravilima EU-a. 
  • EESSI slijedi najnovije standarde informatičke sigurnosti.

Prikupljanje statističkih podataka o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

  • EESSI omogućuje prikupljanje statističkih podataka o razmjeni poruka među ustanovama socijalne sigurnosti.

Provjera prava u području socijalne sigurnosti

  • Ustanove socijalne sigurnosti iz cijele Europe mogu razmjenjivati relevantne informacije i kako bi provjerile prava mobilnih građana u području socijalne sigurnosti.

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu