Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä (EESSI)

EESSI on sähköinen tietojärjestelmä, jonka avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat vaihtaa tietoja keskenään nopeasti ja turvallisesti EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjen mukaisesti.

Tällä hetkellä tietoja vaihdetaan lähinnä paperilomakkeilla. Kun EU-maat ottavat EESSI-järjestelmän käyttöön, paperisten asiakirjojen lähettäminen korvataan sähköisellä tiedonvaihdolla.

Järjestelmän toteutus

EESSI-järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset noudattavat yhteisiä käytäntöjä ja käyttävät vakiomuotoisia sähköisiä asiakirjoja, jotka lähetetään EESSIn kautta toisen EU-maan viranomaisille.

Järjestelmässä on kansallisten viranomaisten hakemisto, josta lähettäjä voi valita oikean vastaanottajan.

Järjestelmän käyttöönotto

Yhteinen EESSI-järjestelmä on ollut käytettävissä heinäkuusta 2017 alkaen. Tämän jälkeen EU-mailla on kaksi vuotta aikaa viimeistellä EESSIn toteutus omassa maassaan ja liittää maan sosiaaliturvaviranomaiset yhteiseen järjestelmään.

Järjestelmän hyödyt

Viranomaisten tiedonvaihto nopeutuu ja tehostuu

  • EESSI nopeuttaa eri maiden sosiaaliturvaviranomaisten välistä yhteydenpitoa. Käsittelyajat lyhenevät, ja asiakkaiden etuudet pystytään myöntämään ja maksamaan nopeammin.

Tietojen oikeellisuus varmistetaan

  • Monikielinen viestintä helpottuu, kun kaikissa EU-maissa käytetään vakiomuotoisia sähköisiä lomakkeita, jotka on käännetty kaikkien maiden kielille.
  • Järjestelmä sisältää erilaisia tarkistusmenetelmiä, joilla ehkäistään virheitä ja etuuksien väärinkäyttöä.
  • Etuushakemukset käsitellään sähköisesti ja vakioituja toimintatapoja noudattaen. Näin varmistetaan, että sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjä sovelletaan oikein.

Henkilötiedot ovat turvassa

  • Järjestelmä mahdollistaa turvallisen tiedonvaihdon EU-maiden sosiaaliturvaviranomaisten välillä.
  • Eri maiden viranomaiset voivat olla EESSIn kautta yhteydessä toisiinsa, mutta viestejä tai asiakkaiden henkilötietoja ei tallenneta keskitetysti kaikkien käyttöön: viestit ovat vain kutakin etuusasiaa käsittelevien viranomaisten saatavilla. EU-maat ovat edelleen vastuussa siitä, että tiedot suojataan huolellisesti ja EU:n sääntöjä noudattaen. 
  • EESSI-järjestelmä on uusimpien tietoturvastandardien mukainen.

Jaa tämä sivu