Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI)

EESSI er et IT-system, som skal hjælpe sociale sikringsmyndigheder i hele EU med at udveksle oplysninger hurtigere og mere sikkert – i overensstemmelse med EU-reglerne om koordinering af den sociale sikring.

I øjeblikket sker de fleste udvekslinger på papir: i de kommende år vil de blive erstattet af elektroniske udvekslinger i takt med, at EU-landene går over til EESSI.

Hvordan fungerer EESSI?

Al kommunikation mellem nationale institutioner om grænseoverskridende socialsikringsjournaler vil foregå via EESSI: sociale sikringsinstitutioner vil udveksle strukturerede elektroniske dokumenter og følge procedurer, der er aftalt i fællesskab. Disse dokumenter vil gå gennem EESSI til den rette modtager i et andet EU-land.

En kontaktliste over nationale institutioner hjælper de sociale sikringsmedarbejdere med at finde de rette modtagere i andre EU-lande.

Hvornår er EESSI implementeret i alle EU-lande?

Kommissionen åbnede for EESSI-systemet i juli 2017. Derefter har EU-landene to år til at implementere EESSI og forbinde deres sociale sikringsinstitutioner til de grænseoverskridende elektroniske udvekslinger.

Hvilke fordele giver EESSI?

Hurtigere og mere effektiv udveksling mellem sociale sikringsinstitutioner:

  • EESSI vil gøre udvekslingerne mellem de nationale myndigheder hurtigere. Det vil gøre det muligt at behandle sagerne hurtigere, og det samme gælder beregning og udbetaling af ydelser.

Mere nøjagtig dataudveksling mellem nationale myndigheder:

  • Sociale sikringsinstitutioner i hele vil bruge standardiserede elektroniske dokumenter, der er oversat til deres eget sprog, så den flersprogede kommunikation blive bedre.
  • EESSI vil indføre sikringssystemer, så de udvekslede data er korrekte og fyldestgørende. På den måde kan institutionerne bekæmpe fejl og svig.
  • EESSI vil optimere sagsbehandlingen ved at indføre standarder for elektroniske procedurer, som institutionerne skal følge. Dermed vil reglerne for samordning af social sikring blive anvendt mere korrekt.

Sikker behandling af personoplysninger:

  • EESSI vil indføre en fælles, sikker infrastruktur for grænseoverskridende udveksling af data mellem sociale sikringsinstitutioner.
  • Det vil gøre det muligt at sende meddelelser mellem nationale institutioner, men systemet har ingen database til central lagring af sådanne meddelelser eller personoplysninger. Meddelelserne bliver kun tilgængelige for de relevante institutioner, og EU-landene har fortsat ansvaret for at opretholde en høj standard for databeskyttelse i overensstemmelse med EU-reglerne. 
  • EESI vil følge de seneste standarder for it-sikkerhed.

Del denne side