Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Financovanie - Súvisiace videá

Dĺžka :4:35 / Dátum: Jun 2018

The European Social Fund Migrants Thematic Network visits four initiatives in Essen to learn about the employers’ role in integrating migrants.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku