Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Financovanie - Súvisiace videá

Dĺžka :01:00 / Dátum: Mar 2018

The video features Goran, a young Croatian engineer, and Markus, HR Manager at a Bavarian precision engineering company, both of whom benefitted from the Your first EURES Job programme

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku