Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Financovanie - Súvisiace videá

Dĺžka :2'22'' / Dátum: Jul 2013

Despite the current economic odds, 27-year old biologist Carlos Jimenez Criado was able to dedicate his passion and expertise to the development of cancer research. His training was co-funded by a Fund for training young, striving scientists. The video series “My Story” is about ordinary people beating the odds. Well-timed support from the European Social Fund (ESF) helped them to improve their skills and find work.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku