Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Financovanie - Súvisiace videá

Dĺžka :2:09 / Dátum: May 2019

The film hears from four women migrants about their experiences at the Adelante programme in Ciudad Real

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku