Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Χρηματοδότηση - Σχετικά βίντεο

Διάρκεια :1:00 / Ημερομηνία: May 2018

The video features three young people from different EU countries: Andreia Carona from Portugal, Desirée Monterisi from Italy and Goran Marinovic from Croatia, sharing their positive experiences and the support they received from the Your first EURES Job programme, when they left their countries to go live and work abroad.

Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο, πηγαίνετε στις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδώστε αυτή τη σελίδα