Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Χρηματοδότηση - Σχετικά βίντεο

Διάρκεια :2'19'' / Ημερομηνία: Jul 2013

There is a lot of life to live after you hit 60. In a society in which people are healthier and active for longer, traditional retirement models are changing. More and more seniors continue working far into their golden years. On the eve of her retirement, Brigitte Debey decided to launch herself into a new career. The video series “My Story” is about ordinary people beating the odds. Well-timed support from the European Social Fund (ESF) helped them to improve their skills and find work.

Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο, πηγαίνετε στις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδώστε αυτή τη σελίδα