Заетост, социални въпроси и приобщаване

Финансиране - Видеоклипове по темата

Продължителност:2:09 / Дата: May 2019

The film hears from four women migrants about their experiences at the Adelante programme in Ciudad Real

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница