Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vanliga frågor - Blanketter och myndighetskontakter

Har du läst vår sida om blanketter och myndighetskontakter?

Intyg för utlandet (tidigare E-intyg)

 

Intygen för utlandet ersätter de gamla E-intygen och ska underlätta samordningen av de sociala trygghetssystemen. De utfärdas av socialförsäkringsinstitutionerna i det land där du är försäkrad.

Intygen är personliga och innehåller ditt (och eventuellt dina familjemedlemmars) namn och andra identifieringsuppgifter. Den utfärdande socialförsäkringsinstitutionen ser också till att intygen är vederbörligen undertecknade och stämplade.

Längst upp till vänster finns EU-flaggan och längst upp till höger hänvisas till samordningen av de sociala trygghetssystemen. Namnet på den utfärdande institutionen står längst ner. Enda undantaget är det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). >> Läs mer om EU-kortet

Informera den utfärdande socialförsäkringsinstitutionen och ta reda på vad som gäller. Vad du behöver göra kan variera beroende på land och typ av intyg. Normalt behåller du dina rättigheter även om ditt intyg har kommit bort. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Sjuk- och hälsovård

 

EU-kortet är ett intyg som visar att du har rätt till nödvändig vård när du tillfälligt vistas i ett annat land än ditt bosättningsland. Alla som omfattas av det allmänna sjukvårdssystemet i något av EU-länderna, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz har rätt till ett EU-kort.

Om du bor i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz men är försäkrad i något annat av dessa länder, måste du registrera dig för vård i bosättningslandet med hjälp av ett S1-intyg.

Det gäller främst pensionärer som bosätter sig utomlands, men rekommenderas även för de familjemedlemmar som en migrerande arbetare lämnar kvar i sitt ursprungsland och som omfattas av socialförsäkringen i arbetstagarens nya land.

S1-intyget ersätter E106-, E109-, E120- och E121-intygen.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Du behöver ett S2-intyg för att visa att du har rätt till planerad vård i ett annat EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz. Du måste ansöka om intyget i förväg hos din sjukförsäkringsinstitution och lämna in det hos sjukförsäkringsinstitutionen i det land där du vill få vård.

Du får vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. Det betyder att du eventuellt måste betala en del av vårdkostnaden själv.

S2-intyget ersätter E112-intyget.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Du behöver ett S3-intyg som ger dig som är f.d. gränsarbetare rätt till vård i det land där du brukade arbeta. Det kan röra sig om en ny behandling eller om uppföljande vård som inleddes innan du slutade att arbeta i landet.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar

 

Du behöver ett DA1-intyg som ger dig rätt att få vård på de villkor som gäller för arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar i ett annat EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz.

DA1-intyget ersätter E123-intyget.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Arbetslöshet

 

Du behöver ett U1-intyg för att visa att du har varit försäkrad i ett annat EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz. Perioderna beaktas vid beräkningen av dina arbetslöshetsförmåner.

Du kan beställa intyget hos a-kassan/arbetsmarknadsmyndigheten i de länder där du arbetade senast. Du lämnar in intyget till arbetsmarknadsmyndigheten i det land där du vill ansöka om arbetslöshetsförmåner.

U1-intyget ersätter E301-intyget.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

För att ta med dig dina arbetslöshetsförmåner till ett annat land behöver du ett U2-intyg. Du kan beställa intyget hos a-kassan/arbetsmarknadsmyndigheten i det land där du blev arbetslös. Du lämnar in intyget till arbetsmarknadsmyndigheten i det land där du vill söka arbete.

U2-intyget ersätter E303-intyget.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

U3-intyget är en underrättelse från a-kassan/arbetsmarknadsmyndigheten i det land där du söker arbete. Det betyder att institutionen har informerat a-kassan/arbetsmarknadsmyndigheten i det land som betalar ut din ersättning om att din situation har ändrats, vilket eventuellt påverkar dina förmåner.

Du informeras om detta med hjälp av ett U3-intyg, eftersom dina förmåner kan komma att sänkas eller dras in till följd av informationsutbytet mellan myndigheterna. Om du får ett U3-intyg bör du vända dig till arbetsmarknadsmyndigheten i ditt hemland för att ta reda på hur du påverkas.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Pensioner

 

Utsänd av arbetsgivare

 

Du behöver ett A1-intyg som redogör för gällande lagstiftning. Med hjälp av intyget kan du visa att du betalar sociala avgifter i ett annat EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz.

Du behöver intyget t.ex. om du sänds till utlandet av din arbetsgivare eller om du arbetar i flera länder samtidigt. A1-intyget ersätter E101- och E103-intygen. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Dina förmåner

 

Enligt EU:s regler måste varje land utse ett förbindelseorgan, dvs. en myndighet som svarar på förfrågningar från både institutioner och privatpersoner när det gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen. >> Hitta ett förbindelseorgan i vår kontaktlista

Reglerna skiljer sig åt i de olika länderna. Det är viktigt att du reagerar snabbt och överklagar inom utsatt tid. Fråga din lokala institution för att ta reda på vad som gäller.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Om du har bott och arbetat i flera EU-länder, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, räcker det att ansöka om invaliditets- eller ålderspension i det land där du bor, förutsatt att du har varit försäkrad där.

Bosättningslandets socialförsäkringsinstitution skickar vidare din ansökan till den behöriga institutionen även om den finns i ett annat EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz. Den dag då du lämnade in din ansökan räknas som den dag då ansökan lämnades in till rätt institution.

Om du aldrig har varit försäkrad i det land där du bor, kan du lämna in din ansökan om ålderspension till institutionen i det land där du var försäkrad senast.

>> Hitta en institution i vår kontaktlista

Alla intyg som gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen (dvs. E-intyg, EU-kort och provisoriska intyg) och som har utfärdats enligt de gamla reglerna fortsätter att gälla tills de förfaller eller återkallas respektive ersätts av de behöriga myndigheterna.

Du kan därför lämna in de gamla intygen till myndigheterna även efter det att de uppdaterade samordningsreglerna börjar tillämpas den 1 maj 2010.

 

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan