Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vanliga frågor - Sjukdom och föräldraskap

Har du läst vår sida om sjukdom och föräldraskap?

Vilka rättigheter har jag?

Lagstiftningen i varje land reglerar vilka förmåner som du kan beviljas och på vilka villkor. Om du flyttar till ett annat europeiskt land ser EU:s samordningsregler till att du behandlas på samma sätt som det landets invånare.

Kom ihåg att du alltid har rätt till vård i det land där du bor på de villkor som gäller där, oavsett var du är försäkrad.

Däremot får du kontantförmåner från det land där du är försäkrad, oavsett var du bor och vilka villkor som gäller där.

>> Läs mer om tillfälliga vistelser eller planerad vård utomlands

Förfaranden för betalning och ersättning regleras i varje lands egen lagstiftning.

Vad EU-reglerna garanterar är att du ska få vård på samma villkor som invånarna i det land där du är bosatt eller vistas (tillfälligt). Om invånarna i landet betalar, så gör du det också. Om vården är gratis, är den gratis även för dig.

Kom dock ihåg att om du reser utomlands bara för att få vård, måste du ansöka om förhandstillstånd från din sjukförsäkringsinstitution.

>> Läs mer om tillfälliga vistelser eller planerad vård utomlands

Naturaförmåner betalar direkt eller ersätter kostnader för vård och relaterade varor, t.ex. läkemedel, eller tjänster. Ibland får man alltså naturaförmåner i form av kontanter, exempelvis när du får pengar som ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader.

Generellt gäller att förmånerna erhålls från det land där du vistas eller bor, på samma sätt som om du vore försäkrad där. Jämfört med vad som gäller enligt lagstiftningen i det land där du är försäkrad, kan det vara till din för- eller nackdel.

Länderna beslutar själva om vilka förfaranden, tidsfrister och villkor för förmåner som gäller, så kontakta din sjukförsäkringsinstitution för att få reda på dina rättigheter. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Kontantförmåner ska oftast ersätta inkomster (lön) som dras in på grund av sjukdom eller föräldraskap.  Förmåner i en specifik situation, t.ex. en sjuk eller funktionshindrad person som är beroende av hjälp från någon annan, kan också betraktas som kontant sjukförmån.

Hur mycket pengar du får och hur länge regleras helt i lagstiftningen i det land där du är försäkrad. Kontantförmåner betalas vanligtvis direkt till dig av den behöriga institutionen i det landet. Kontakta därför din sjukförsäkringsinstitution om du vill veta mer om dina rättigheter. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

 

Nödvändig hälso- och sjukvård är vård som gör att du inte behöver åka hem i förtid, dvs. innan din planerade tillfälliga vistelse utomlands är slut. Det är hälso- och sjukvården som avgör vilken vård som är nödvändig med tanke på längden på din vistelse.

Vad gäller för mig?

Huvudprincipen är att du är försäkrad i det land som betalar din pension. Om du får pension från flera länder och ett av dem är det land där du bor, så ansvarar det landet för din och dina familjemedlemmars sjukförsäkring. Men du har alltid rätt till naturaförmåner, dvs. vård och läkemedel, i det land där du bor.

För att få naturaförmåner, måste du registrera dig hos socialförsäkringsinstitutionen där, oavsett var du är försäkrad. Du måste be landet som betalar din pension om ett S1-intyg som du därefter använder för att registrera dig hos en sjukförsäkringsinstitution där du bor. Du får då vård på samma sätt som om du vore försäkrad där och på samma villkor som landets invånare.

Om du inte får någon pension från landet där du bor, ska landet som betalar din pension ersätta bosättningslandet för de tjänster som du och dina familj har fått. De berörda institutionerna hanterar ersättningarna.

Det land som betalar din pension ansvarar också för att utfärda ditt europeiska sjukförsäkringskort. Kontanta sjukförmåner betalas av landet där du är försäkrad. >> Läs mer om EU-kortet

Som gränsarbetare kan du vända dig till sjukvården antingen i landet där du bor eller i landet där du arbetar. I många fall är det mer praktiskt att få vård i det land där du arbetar och där du tillbringar mest tid.

Din familj har samma rättigheter som du i följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Lettland, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Från den 1 maj 2014 gäller samma rättigheter också i Estland, Italien, Litauen, Nederländerna, Spanien och Ungern.

Du har samma rätt att utnyttja hälso- och sjukvården i båda länderna även efter pensionen, om både ditt före detta anställningsland och landet som ansvarar för din sociala förmåner finns bland följande länder: Belgien, Frankrike, Luxemburg, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Vänd dig till din socialförsäkringsinstitution om du vill veta mer. Du kan också läsa vårt avsnitt och våra vanliga frågor om sjukförmåner eller >> hitta en institution i vår kontaktlista

Om du åker utomlands för att studera under en kortare tid, ska du ansöka om ett europeiskt sjukförsäkringskort hos din socialförsäkringsinstitution innan du åker. >> Läs mer om EU-kortet

Om din arbetsgivare har ”sänt ut” dig eller om du som egenföretagare ”sänder ut” dig själv till ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, omfattas du fortfarande av lagstiftningen i ditt hemland.

Eftersom utstationeringar är tidsbegränsade (högst två år) kan du använda ditt europeiska sjukförsäkringskort under din vistelse. Med ett A1-intyg kan du bevisa att du är försäkrad i ditt hemland om det behövs av andra skäl än hälso- och sjukvård. >> Läs mer om EU-kortet

Var ansöker jag om förmåner?

Hur sjukvårdssystemet fungerar varierar från land till land. Om du beslutar dig för att flytta utomlands, bör du kontakta den lokala sjukförsäkringsinstitutionen för att få reda på vad som gäller där.

Om du arbetar utomlands, omfattas din familj och du av socialförsäkringsreglerna i det landet på samma sätt landets invånare (särskilda regler gäller för utsänd personal och sjöfolk).

Om du inte arbetar utan har flyttat av andra skäl, måste du i ditt försäkringsland ansöka om ett europeiskt sjukförsäkringskort vid tillfälliga vistelser eller ett S1-intyg för att registrera dig hos ett lokalt sjukförsäkringssystem.

Om du inte är säker på vilket land som ansvarar för dina sociala förmåner, vänd dig till den lokala institutionen >> Hitta en institution i vår kontaktlista

När vissa villkor måste vara uppfyllda för att du ska få en förmån, måste den institution som handlägger din ansökan ta hänsyn till försäkrings-, bosättnings- eller anställningsperioder som du har fullgjort enligt lagstiftningen i andra länder. Det är en garanti för att du inte ska gå miste om din sjukförsäkring när du byter arbetsgivare och flyttar till ett annat land.

I vissa länder har du till exempel inte rätt till sjukförmåner förrän du har varit försäkrad i sex månader. EU-reglerna ser till att du har rätt till sjukförmåner redan från starten av en ny försäkringsperiod, om du tidigare har varit försäkrad i minst sex månader i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan