Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Pomoč

Ali ste že obiskali našo stran o službah za pomoč?

Nacionalna pravna sredstva

V vsaki od 31 držav, ki uporabljajo predpise EU o koordinaciji, je poseben organ, ki ima izkušnje z uveljavljanjem čezmejnih socialnih pravic. Ta organ odgovarja na zahtevke državljanov, ki iščejo informacije in pomoč, in svetuje drugim nacionalnim organom.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Zakonodaja Unije samo koordinira nacionalne sisteme socialne varnosti, za vaš primer se bodo uporabili nacionalni predpisi. Nacionalni organi lažje zagotovijo svetovanje in informacije, saj poznajo predpise EU in nacionalne predpise.

>> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Evropska pravna sredstva

Zadeve ne morete neposredno sami predložiti Sodišču Evropske unije. Nacionalno sodišče lahko v zvezi z vašo zadevo zaprosi Sodišče za „predhodno odločanje“, torej ustrezno razlago predpisov EU. Razlaga je zavezujoča.

Vsako nacionalno sodišče se lahko obrne na Sodišče Evropske unije, tudi sodišče prve stopnje. Če se na njegovo odločbo ni več mogoče pritožiti, mora obvezno zaprositi za predhodno odločanje. Sodišču, ki obravnava vaš primer, lahko vedno priporočite, naj se obrne na Sodišče Evropske unije, vendar je v mnogih primerih sodna praksa Sodišča dovolj jasna, da lahko razsodi v vaši zadevi.

Na Sodišče Evropske unije se lahko obrne tudi Evropska komisija, če meni, da nacionalni zakoni in predpisi kršijo evropske predpise („postopek za ugotavljanje kršitev“).

EU ima različne službe za pomoč in informiranje državljanov pri uveljavljanju njihovih pravic. Če menite, da je zakonodaja ali upravna praksa določene države v nasprotju s predpisi EU, se lahko pritožite pri Evropski komisiji.

Evropska komisija se lahko odloči za ukrepanje proti državi, ki ne spoštuje predpisov EU. Zadevo lahko preda Sodišču Evropske unije, tako da začne postopek za ugotavljanje kršitev. Za začetek tega postopka ni treba izkoristiti vseh nacionalnih pravnih sredstev, vključno s pritožbami, prav tako ni potreben konkreten posamezni primer.

Postopek je dolgotrajen in le nekaj sodb Sodišča (od 600) je izrečenih v postopku ugotavljanja kršitev. Več kot 90 % sodb je izrečenih v primerih, v katerih nacionalna sodišča zahtevajo predhodno odločanje.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej