Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Pokojnina

Ali ste že obiskali našo stran o pokojnini?

Pokojnine in predpisi EU

Koordinacija sistemov socialne varnosti velja za starostno, invalidsko ter vdovsko in družinsko pokojnino. Načeloma se uporablja za nacionalne sisteme obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in ne za zasebna ali dodatna zavarovanja.

Svet EU je v zvezi z dodatnimi pokojninami sprejel direktivo 98/49/ES o varstvu pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene in samozaposlene osebe, ki prebivajo ali delajo v Evropski uniji. Direktiva se uporablja zelo omejeno, zadeva pa ohranitev pravic oseb, ki izstopijo iz dodatnega zavarovanja, izplačevanje pokojnin v državah EU in možnost za napotene delavce, da ostanejo vključeni v matični sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja pod enakimi pogoji, kot jih predpisi EU določajo za sisteme obveznega zavarovanja.

Za vdovske in družinske pokojnine veljajo enaki predpisi kot za invalidske in starostne pokojnine. Vdovske in družinske pokojnine morajo biti izplačane v celoti in redno ne glede na to, kje v EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali Norveškem prebiva upravičenec.

Novi predpisi EU o koordinaciji veljajo tudi za zakonsko urejen sistem nadomestil pred upokojitvijo in zagotavljajo, da lahko delavci migranti uveljavljajo to pravico pod enakimi pogoji kot državljani države gostiteljice ter da je pravica lahko prenosljiva pri selitvi v tujino.

Vendar se ne uporablja načelo seštevanja zavarovalnih dob: pristojnemu zavodu torej ni treba upoštevati zavarovalne oziroma delovne dobe in prebivanja v drugi državi.

Odmera pokojnine

Če je vaša zavarovalna doba v državi EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu ali Švici prekratka, da bi bili upravičeni do pokojnine v tej državi, bo pristojni zavod upošteval tudi zavarovalne dobe in prebivanje v drugih državah.

Če ste bili zavarovani manj kot leto dni, se lahko uporabi posebno pravilo, saj nekatere države ne priznavajo pravice do pokojnine pri kratkih zavarovalnih dobah: zavarovalna doba in prebivanje v državi A, kjer ste krajši čas delali, ne bosta izgubljena, ampak se bosta upoštevala pri izračunu pokojnine v državah B, C, D itd., kjer ste delali dlje. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

V eni državi bi se denimo lahko upokojili pri šestdesetih, v drugi pa šele pri sedeminšestdesetih letih.

V tem primeru se je treba v vseh državah, v katerih ste bili zaposleni, vnaprej pozanimati, kakšen bo vaš položaj, če boste odložili uveljavljanje pravice do pokojnine.

Če boste iz ene države prej začeli prejemati pokojnino kot iz druge, lahko to vpliva na izplačani znesek. Natančneje se pozanimajte pri pristojnem zavodu v državi, kjer živite, in pri zavodih v drugih državah. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Vloge

Pravico do pokojnine uveljavljate v državi svojega prebivališča, razen če tam niste bili zaposleni. Pokojninski zahtevek navadno rešuje pristojni zavod v državi prebivališča.

Zavod bo tudi poskrbel za izmenjavo informacij med državami, v katerih ste upravičeni do pokojnine.

Ko bo zavod obveščen o odločbah posameznih držav, vam bo poslal povzetek teh odločb (dokument P1).

Povzetek (prenosni dokument P1) prinaša pregled odločb, ki so jih sprejele posamezne države v zvezi z vašim pokojninskim zahtevkom. Izvedeli boste, kako so upoštevali vaše zavarovalne dobe, ali so med njimi vrzeli oziroma ali se prekrivajo.

Po predpisih EU se lahko pritožite na odločbo nacionalnega zavoda, kadar menite, da so zaradi odločb preostalih zavodov vaše pravice oškodovane.

Rok za vložitev pritožbe začne teči z dnem, ko prejmete povzetek odločb (dokument P1). Trajanje roka določajo predpisi posamezne države.

Selitev v tujino

Nekateri sporazumi med EU in državami zunaj EU vsebujejo določbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Nekatere države EU imajo sklenjene dvostranske sporazume z državami zunaj EU. Natančneje se pozanimajte pri pristojnem zavodu v svoji državi. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

V državi, kjer ste delali in plačevali prispevke, vam bodo pokojnino izračunali po svoji zakonodaji po enakih pogojih, kot veljajo za njihove državljane.

Pokojnino vam bodo izplačali, tudi če pri dopolnjeni upokojitveni starosti ne boste živeli tam.

Pravico do pokojnine morate uveljaviti v državi, kjer ste nazadnje delali, če v državi, kjer živite, niste bili nikoli zaposleni. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Zdravstveno varstvo

Upokojenci in njihovi družinski člani imajo v državi, kjer prebivajo, pravico do zdravstvenega varstva v skladu z zakonodajo te države.

Stroške zdravljenja vedno plača država, ki izplačuje pokojnino. >> >> Zavarovanje za primer bolezni

 

 

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej