Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Zavarovanje za bolezen, starševsko varstvo

Ali ste že obiskali našo stran o zavarovanju za primer bolezni in starševkem varstvu?

Vaše pravice

Vsaka država s svojo zakonodajo določi, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji. Predpisi EU o koordinaciji so le zagotovilo, da bodo za vas v drugih državah veljali enaki pogoji kot za državljane teh držav.

Vedeti morate, da bodo vašo pravico do zdravstvenih storitev določali predpisi države, v kateri stalno prebivate, in ne države, v kateri ste zavarovani.

Po drugi strani vam bo denarna nadomestila izplačala država, v kateri ste zavarovani, ne glede na to, v kateri državi prebivate, in na tamkajšnje predpise.

>> Več glede začasnega bivanja in načrtovanega zdravljenja v tujini na straneh o zdravstvenem varstvu v tujini

Vsaka država ima svoje predpise glede plačila stroškov zdravljenja.

Predpisi EU o koordinaciji so le zagotovilo, da bodo za vas veljali enaki pogoji kot za državljane države, v kateri stalno ali začasno prebivate. Če morajo državljani te države plačati stroške zdravljenja, jih boste morali tudi vi. Če je zdravljenje zanje brezplačno, bo tudi za vas.

Ne pozabite, da za načrtovano zdravljenje v tujini potrebujete predhodno odobritev svojega zavoda za zdravstveno zavarovanje.

>> Več glede začasnega bivanja in načrtovanega zdravljenja v tujini na straneh o zdravstvenem varstvu v tujini

Pravice do zdravstvenih storitev zagotavljajo zdravstveno oskrbo, zdravila in povezane storitve, njihovo neposredno plačilo ali nadomestilo za stroške. Pravice do zdravstvenih storitev so torej včasih dejansko denarna nadomestila, ko vam na primer povrnejo stroške za zdravljenje.

Na splošno velja, da vam država, v kateri stalno ali začasno prebivate, zagotavlja take pravice, kot če bi bili v njej zavarovani. V primerjavi s predpisi države, v kateri ste zavarovani, je to lahko v vašo korist ali škodo.

Postopke in pogoje za uveljavljanje pravic določa nacionalna zakonodaja, zato se natančneje pozanimajte pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Pravica do denarnega nadomestila se navadno uveljavlja, kadar dohodek oziroma plača zaradi bolezni, porodniškega oziroma očetovskega dopusta ni bila izplačana. Med denarna nadomestila za primer bolezni lahko štejemo tudi posebna nadomestila za pomoč, ki jo potrebujejo bolni ali invalidni ljudje.

Višino in trajanje nadomestil v celoti določa zakonodaja države, v kateri ste zavarovani. Denarna nadomestila vam navadno neposredno izplača vaš zavod za zavarovanje, zato se o svojih pravicah natančneje pozanimajte pri njih. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

 

Potrebne zdravstvene storitve so tiste, ki jih potrebuje oseba med začasnim bivanjem v tujini in zaradi katerih bi se sicer morala vrniti domov. O tem, katere storitve potrebujete, odloči izvajalec zdravstvenih storitev glede na dolžino vašega bivanja v tujini.

Vaš primer

Osnovno pravilo je, da vam pokojnino izplačuje država, v kateri ste zavarovani. Če prejemate pokojnino iz več držav, tudi iz države, v kateri prebivate, potem je ta država pristojna za vaše zdravstveno zavarovanje in zavarovanje vaše družine. Toda v državi, kjer prebivate, imate vedno pravico do zdravstvenih storitev, tj. zdravljenja in zdravil.

Prijaviti se morate na njihovem zavodu za zavarovanje, ne glede na to, kje ste zavarovani. Na zavodu za pokojninsko zavarovanje v državi, ki vam izplačuje pokojnino, zaprosite za obrazec S1, s katerim se nato prijavite na zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, kjer prebivate. Obravnavali vas bodo tako, kot če bi bili zavarovani pri njih, in pod enakimi pogoji kot svoje državljane.

Če iz države, v kateri prebivate, ne prejemate pokojnine, bo država, ki vam plačuje pokojnino, povrnila stroške za zdravstvene storitve za vas in vašo družino državi, v kateri prebivate. Povračilo stroškov poteka med pristojnima zavodoma.

Država, ki vam plačuje pokojnino, vam bo izdala tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Denarna nadomestila za primer bolezni izplača država, v kateri ste zavarovani. >> Oglejte si strani o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

Čezmejni delavci imajo pravico do zdravstvenega varstva bodisi v državi, kjer prebivajo, bodisi v državi, kjer so zaposleni. Največkrat je bolj praktično imeti zdravstveno varstvo v državi, kjer ste zaposleni in kjer preživite večino časa.

Vašim družinskim članom zagotavljajo enake pravice kot vam: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Francija, Grčija, Latvija, Luksemburg, Malta, Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

S 1. majem 2014 bodo enake pravice zagotavljale tudi Estonija, Italija, Litva, Madžarska, Nizozemska in Španija.

Tudi kot upokojenec imate pravico do zdravstvenega varstva v državi, kjer ste bili zaposleni, in v državi, ki je pristojna za vaše pokojninsko zavarovanje, če gre za naslednje države: Belgijo, Nemčijo, Španijo, Francijo, Luksemburg, Avstrijo in Portugalsko.

Natančneje se pozanimajte na svojem pristojnem zavodu. Več o pravicah v primeru bolezni boste našli na straneh o bolniškem dopustu in v odgovorih na pogosta prašanja. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Če v tujino odhajate zaradi študija, si morate pred odhodom priskrbeti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja na svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje. >> Oglejte si strani o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

Če vas delodajalec (oziroma sami kot samozaposlena oseba) napoti na delo v državo EU, na Islandijo, Norveško, v Lihtenštajn in Švico, ste še naprej zavarovani po zakonodaji svoje matične države.

Napotitev na delo v tujino je časovno omejena (največ 24 mesecev), zato si priskrbite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki se uporablja za krajše bivanje v tujini. Priskrbite si tudi obrazec A1 kot dokazilo, da ste zavarovani v svoji matični državi. >> Oglejte si strani o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

Vloge

Sistemi zdravstvenega zavarovanja se po državah razlikujejo. Če se nameravate preseliti v tujino, se glede postopkov pozanimajte na tamkajšnjem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Če ste zaposleni v tuji državi, za vas in vašo družino velja zdravstvena zakonodaja te države tako kot za državljane te države (posebna pravila veljajo za napotene delavce in pomorščake).

Če v drugo državo niste odšli zaradi zaposlitve, si morate na svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje priskrbeti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki se uporablja za krajše bivanje, ali obrazec S1, s katerim se boste prijavili na tamkajšnjem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Natančneje se pozanimajte pri tamkajšnjem zavodu za zdravstveno zavarovanje. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Kadar je treba za uveljavitev pravic iz zavarovanja izpolniti nekatere pogoje, mora pristojni zavod upoštevati tudi dobo, ko ste bili zavarovani oziroma zaposleni po zakonodaji drugih držav, oziroma čas, ko ste v njih zakonito prebivali. To je zagotovilo, da ne boste izgubili pravic iz zdravstvenega zavarovanja, kadar se zaposlite ali preselite v drugo državo.

V nekaterih državah na primer morate biti zavarovani šest mesecev, preden lahko uveljavljate pravice iz zavarovanja. Pp predpisih EU o koordinaciji lahko te pravice uveljavljate s prvim dnem vaše tamkajšnje zavarovalne dobe, če ste bili pred tem šest mesecev ali več zavarovani v državi EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej