Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Kartico dobite tako, da se obrnete na zavod za zdravstveno zavarovanje v svoji državi, saj je vsaka država sama odgovorna za izdelavo in distribucijo kartice na svojem ozemlju.

Da bi lahko dobili kartico, morate imeti urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v kateri koli državi članici Evropske unije, v Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem ali v Švici. Vsak član družine zavarovane osebe mora na potovanju imeti svojo kartico.

Edini osebni podatki na evropski kartici zdravstvenega zavarovanja so imetnikovo ime in priimek, osebna identifikacijska številka in datum rojstva. Kartica ne vsebuje zdravstvenih podatkov o imetniku.

Veljavnost kartice se med posameznimi državami razlikuje, zato je najbolje, da se o tem pozanimate pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki vam izda kartico.

Če zaprosite za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, vam jo morajo na vašem zavodu za zdravstveno zavarovanje izdati ali vam priskrbeti certifikat, ki začasno nadomešča kartico. Če tega ne storijo, morate imeti možnost pritožbe. Evropska komisija daje informacije, kako lahko uveljavite svoje pravice, in predlaga, da se najprej obrnete na službo Solvit, kjer boste zvedeli, kako se pritožiti.

Zdravstvene storitve so bodisi brezplačne bodisi plačljive, odvisno od zakonodaje države, kjer začasno bivate. Če morate zanje plačati, vam bodo stroške povrnili. Če morate plačati vnaprej, vam kartica jamči, da vam bodo stroške povrnili v tej državi ali pa vam bo, če postopka za povračilo niste mogli opraviti, stroške takoj po vrnitvi domov povrnil vaš zavod za zdravstveno zavarovanje. Zdravstvene storitve se zagotavljajo po zakonodaji države, kjer začasno bivate. Če ste negotovi glede tega, katere zdravstvene storitve in katere stroške lahko uveljavljate na podlagi kartice, vam svetujemo, da se obrnete na pristojnega nosilca zdravstvenega zavarovanja v zadevni državi.

Še vedno boste dobili vso potrebno zdravniško oskrbo, da se vam ne bo treba sredi dopusta vrniti domov na zdravljenje. Ne pozabite pa, da vam bo kartica omogočila lažji dostop do brezplačne zdravstvene oskrbe ali povračilo stroškov, če boste morali storitve plačati vnaprej. Zato vam zelo priporočamo, da evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja vedno vzamete s seboj, ko se bodisi zasebno bodisi službeno odpravljate v drugo državo članico Evropskega gospodarskega prostora ali v Švico.

Zdravnik vam v skladu z zdravniško etiko mora pomagati, če to zahteva vaše zdravstveno stanje. Toda če ne morete dokazati, da ste socialno zavarovani, ker nimate evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali enakovrednega dokumenta, nimate zagotovila, da vam bodo stroške povrnili pod enakimi pogoji, kot če bi kartico ali enakovredni dokument imeli. Pri zdravniku ali v zdravstveni ustanovi boste morda morali plačati stroške v celoti ali del stroškov vnaprej, česar zavarovani osebi v tej isti državi članici ne bi bilo treba. V nujnem primeru vam morda lahko pomagajo na vašem zavodu za zdravstveno zavarovanje in vam po telefaksu ali elektronski pošti pošljejo certifikat, ki začasno nadomešča kartico in vam zagotavlja enako raven zaščite kot evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.

Obema kategorijama oseb (študentom in napotenim delavcem) se izda evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki v njihovem primeru nadomešča obrazec E 128. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja jim omogoča dostop do zdravljenja, ki ga potrebujejo glede na trajanje njihovega bivanja. Pri napotenih delavcih in študentih lahko bivanje v drugi državi traja razmeroma dolgo, nabor razpoložljivih zdravstvenih storitev pa je lahko širši kot pri turistih, ki se v državi zadržujejo samo nekaj dni.

Kartica omogoča lažji dostop do zdravljenja, nima pa nobene zveze z vračanjem v domovino. Kartica vam ne bo pomagala pri brezplačnem prevozu domov, če boste resno zboleli ali doživeli hudo nesrečo. Za take primere boste morali skleniti posebno zavarovanje.

Da, če ste kronični bolnik (na primer če imate astmo, sladkorno bolezen ali raka), imate med začasnim bivanjem v drugi državi članici pravico do vsakega zdravljenja, ki je potrebno glede na vaše zdravstveno stanje. Če pa zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujete poseben zdravniški nadzor, zlasti pa posebne tehnike in opremo (na primer za dializno zdravljenje), bi bilo dobro, da se pripravite vnaprej, tako da boste imeli med začasnim bivanjem zagotovljen dostop do opreme ali zdravljenja, ki ju potrebujete. To lahko storite tako, da se pred odhodom obrnete na lokalno specializirano medicinsko enoto v državi, kjer boste začasno bivali.

Da, evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja med začasnim bivanjem v drugi državi za vse vrste zdravljenja v zvezi z nosečnostjo, vključno s porodom. Če pa bi želeli roditi v drugi državi, se obrnite na svoj zavod za zdravstveno zavarovanje, saj boste morda potrebovali posebno odobritev (obrazec S2).

Če ste kartico pozabili ali jo izgubili, lahko svoj zavod za zavarovanje prosite, naj vam po telefaksu ali elektronski pošti pošlje certifikat, ki začasno nadomešča kartico. Ta vam zagotavlja enake pravice kot kartica.

Informacije za izvajalce zdravstvenih storitev

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja so uvajali postopoma od 1. junija 2004 do 31. decembra 2005. Od 1. januarja 2006 jo izdajajo in priznavajo v vseh zgoraj naštetih državah.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja in certifikat, ki jo začasno nadomešča, imata enak namen. Oba potrjujeta, da ima njun imetnik urejeno zdravstveno zavarovanje. Te osebe morate obravnavati tako, kot če bi bile zavarovane v vaši državi, ter jim zagotoviti zdravstvene storitve, ki so glede na njihovo stanje potrebne iz medicinskih razlogov, pri čemer upoštevajte naravo storitev in pričakovano dolžino njihovega bivanja v vaši državi. Pri plačilu se uporabljajo cene, ki jih določa sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Da. V vseh državah članicah je kartica enako oblikovana in nosi evropski simbol. To zagotavlja, da jo zdravniki ali zdravstveni domovi takoj prepoznajo. Kartica vsebuje nekatere obvezne podatke, ki jih je zaradi standardiziranega zapisa mogoče prebrati ne glede na jezik imetnika kartice. Standardizirano obliko ima samo ena stran kartice. Države članice lahko po svoje oblikujejo drugo stran.

Certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, je kartici enakovreden dokument. Je nadomestilo za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, če jo imetnik zgubi ali pozabi ali če zavod za zdravstveno zavarovanje prosilcu pred njegovim odhodom ne more izdati evropske kartice. Ima enak namen kot evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.

Imetniki evropske kartice zdravstvenega zavarovanja imajo pravico do vseh storitev, „ki jih oseba iz medicinskih razlogov potrebuje med bivanjem na ozemlju druge države članice, pri čemer se upoštevata narava storitev in pričakovana dolžina bivanja“. Bolniku morate torej zagotoviti vso zdravstveno oskrbo in zdravljenje, ki je potrebno glede na njegovo zdravstveno stanje, da bo njegovo bivanje v vaši državi z zdravstvenega vidika varno. Tako mu ne bo treba prekiniti potovanja in se zaradi zdravljenja vrniti v državo svojega prebivališča. Ni pa vam treba zagotoviti določenih oblik zdravljenja, ki jih oseba lahko opravi po svoji vrnitvi domov (na primer večine zobozdravstvenih posegov). Prav lahko se zgodi, da bo imel bolnik težave pri uveljavljanju povračila stroškov za zdravljenje, ki ne sodi v obseg potrebnih storitev med začasnim bivanjem. Nekatere oblike zdravljenja so tudi dolgotrajnejše in zahtevajo nadaljnje obiske pri zdravniku – to ni združljivo z začasnim bivanjem v drugi državi. V takih primerih je treba bolniku zagotoviti osnovno zdravljenje, potem pa je na splošno bolje, da se vrne v državo svojega prebivališča in opravi nadaljnje preglede ali oblike zdravljenja pri svojem zdravniku.

Oseba, ki je pozabila ali izgubila kartico, lahko svoj zavod za zdravstveno zavarovanje prosi, da ji po telefaksu ali elektronski pošti pošlje certifikat, ki začasno nadomešča kartico. Certifikat je enakovreden evropski kartici zdravstvenega zavarovanja in osebi med začasnim bivanjem v drugi državi članici zagotavlja enake zdravstvene storitve in povračilo nastalih stroškov. Še zlasti priporočamo takšno ravnanje, če je bolnika treba hospitalizirati.

Študentom in napotenim delavcem se izda evropska kartica zdravstvenega zavarovanja namesto obrazca E 128, kar jim omogoča potrebno zdravljenje ob upoštevanju dolžine njihovega bivanja. Ker je njihovo bivanje lahko razmeroma dolgotrajno, je lahko obseg zdravstvenih storitev večji kot pri turistih, ki ostanejo le nekaj dni.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja omogoča lažji dostop do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v drugi državi članici in hitro povračilo nastalih stroškov. Kartica ne vsebuje zdravstvenih podatkov o imetniku (npr. krvna skupina, anamneza itd.).

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej