Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Často kladené otázky - Žiadosti a formuláre

Navštívili ste už našu stránku o žiadostiach a formulároch?

Prenosné dokumenty (bývalé formuláre E)

Prenosné dokumenty nahrádzajú staré formuláre E. Vydávajú ich príslušné inštitúcie sociálneho zabezpečenia, ktoré sú zodpovedné za vaše poistenie.

Vydávajú sa jednotlivcom (vrátane možného zahrnutia rodinného príslušníka) a obsahujú mená a iné identifikačné údaje. Vydávajúci úrad sociálneho zabezpečenia musí dokument podpísať a pripojiť úradnú pečiatku.

Prenosný dokument pre koordináciu sociálneho zabezpečenia je označený vlajkou EÚ v ľavom hornom rohu, odkazom na koordináciu sociálneho zabezpečenia v pravom hornom rohu a odkazom na vydávajúcu inštitúciu v dolnej časti. Jedinou výnimkou je Európsky preukaz zdravotného poistenia. >> Navštívte naše stránky o EPZP

Mali by ste okamžite informovať úrad sociálneho zabezpečenia, ktorý dokument vydal, a postupovať podľa inštrukcií, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od štátu a typu dokumentu. V zásade platí, že nestratíte práva, ku ktorým vás stratený dokument oprávňoval. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Zdravotná starostlivosť

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) je prenosný dokument, ktorý vás oprávňuje na nevyhnutnú lekársku starostlivosť počas dočasného pobytu v zahraničí, t. j. mimo krajiny bydliska. Každý, na koho sa vzťahuje povinné zdravotné poistenie v jednom z členských štátov EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Islande, má právo na EPZP.

Formulár S1 vám umožňuje prístup k zdravotnej starostlivosti v prípade, že žijete v členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande, ale ste poistený v inej z uvedených krajín.

Väčšinou ide o dôchodcov, ktorý svoj dôchodok trávia v zahraničí. Formulár môže byť užitočný aj pre rodinných príslušníkov migrujúcich pracovníkov, ktorí ostali v krajine bydliska, ale sa na nich momentálne vzťahuje sociálne poistenie štátu, v ktorom pracuje člen ich rodiny.

Tento formulár zodpovedá starým formulárom E106, E109, E120 a E121.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Pomocou formuláru S2 môžte preukázať svoj nárok na plánovanú liečbu v inom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande. O vydanie formuláru musíte požiadať svoju inštitúcie zdravotného poistenia požiadať ešte pred odchodom. Potom ho predložíte inštitúcii zdravotného poistenia v krajine, v ktorej podstúpite liečbu.

Liečba sa poskytne za rovnakých liečebných a platobných podmienok ako občanom predmetnej krajiny. Môže to teda znamenať, že budete musieť časť liečby uhradiť ešte pred jej začatím.

Tento formulár zodpovedá starému formuláru E112.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Formulár S3 oprávňuje bývalých cezhraničných pracovníkov na liečbu v krajine, v ktorej v minulosti pracovali. Môže ísť o novú liečbu alebo o pokračovanie liečebného postupu, ktorý sa začal ešte pred ukončením zárobkovej činnosti.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Pracovné úrazy a choroby z povolania

Formulár DA1 vás oprávňuje k tomu, aby ste absolvovali liečbu za podmienok, ktoré sa uplatňujú v prípade liečby pracovných úrazov a chorôb z povolania v inom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Tento formulár zodpovedá starému formuláru E123.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Nezamestnanosť

Formulár U1 slúži na potvrdenie období, počas ktorých ste boli poistený v inej krajine EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande. Tieto obdobia sa zohľadnia pri výpočte vašich dávok v nezamestnanosti.

O formulár môžte požiadať úrad práce v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali a mali by ste ho predložiť úradu práce v krajine, v ktorej by ste chceli požiadať o dávky.

Tento formulár zodpovedá starému formuláru E301.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Formulár U2 slúži ako povolenie, ktoré potrebujete k tzv. exportu svojich dávok v nezamestnanosti. O formulár môžte požiadať úrad práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným a mali by ste ho predložiť úradu práce v krajine, v ktorej sa chcete uchádzať o prácu.

Tento formulár zodpovedá starému formuláru E303.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Formulár U3 je upozornením od inštitúcie krajiny, v ktorej si hľadáte prácu. Vyjadruje skutočnosť, že táto inštitúcia upozornila štát, ktorý vám vypláca dávky v nezamestnanosti, o zmene vašej situácie a že tieto zmeny by sa mali zohľadniť pri kalkulácii vašich dávok.

Formulár U3 slúži ako upozornenie, pretože vaše dávky môžu byť po výmene informácií medzi týmito dvoma inštitúciami znížené alebo úplne pozastavené. Ak vám doručia formulár U3, je možné, že budete musieť kontaktovať svoju domovskú inštitúciu a overiť si, akým spôsobom sa vaša situácia zmenila.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Dôchodky

Vyslanie

Formulár A1 je vyhlásením, v ktorom sa uvádza uplatniteľný právny poriadok určitého štátu. Tento dokument je užitočný v prípadoch, keď sa od vás môže požadovať preukázanie toho, že platíte sociálne odvody v inom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Vo väčšine prípadov ide o vyslaných pracovníkov alebo o osoby, ktoré pracujú vo viac ako jednom štáte. Tento formulár zodpovedá starému formuláru E303. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Vaša žiadosť

Podľa koordinačných pravidiel EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia musí každý štát vymenovať styčný orgán, ktorý bude odpovedať na žiadosti o informácie a pomoc od občanov a iných inštitúcií. >> Ak chcete nájsť styčný orgán, využite náš zoznam.

Každý štát ma pre odvolania voči administratívnym rozhodnutiam vlastné lehoty a postupy. Je veľmi dôležité, aby ste ich dodržali a reagovali rýchlo. Požiadajte o radu svoju národnú inštitúciu.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Ak ste žili a pracovali vo viacerých členských štátoch EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande, môžte požiadať o invalidný alebo starobný dôchodok v krajine, v ktorej žijete, v prípade, že ste tam boli poistený.

Táto inštitúcia prepošle vašu žiadosť príslušnej inštitúcii aj v prípade, že sa nachádza v inom členskom štáte, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande. Dátum podania žiadosti sa bude považovať za dátum doručenia príslušnej inštitúcii.

V prípade, že ste nikdy neboli poistený v krajine, v ktorej žijete, môžte žiadosť o starobný dôchodok podať v krajine, v ktorej ste boli naposledy poistený.

>> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Všetky dokumenty, ktoré sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia (t. j. formuláre E, Európsky preukaz zdravotného poistenia a dočasný náhradný certifikát) a ktoré vám vydali príslušné úrady v zmysle starých koordinačných pravidiel ostávajú naďalej platné až do vypršania ich platnosti. Stratia ju však aj vtedy, ak ich príslušná inštitúcia stiahne a nahradí novým dokumentom.

Inštitúcie ich prijmú a zohľadnia aj po nadobudnutí účinnosti nových nariadení o modernizovanej koordinácii sociálneho zabezpečenia, t. j. po 1. máji 2010.

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku