Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Întrebări frecvente - Aveţi nevoie de ajutor?

Aţi consultat deja pagina cu instrucţiuni despre cum puteţi obţine ajutor?

Resurse naţionale

În fiecare dintre cele 31 de ţări care pun în aplicare normele europene de coordonare există un organism de legătură cu vastă experienţă în abordarea problemelor cu caracter transfrontalier. Acest organism are un rol important în soluţionarea cererilor de informaţii şi asistenţă adresate de cetăţeni, dar şi de alte instituţii care au nevoie de consiliere.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Întrucât legislaţia europeană are doar rolul de a coordona sistemele naţionale de securitate socială, evaluarea situaţiei dumneavoastră va depinde întotdeauna de prevederile legislative aplicabile la nivel naţional. Prin urmare, autorităţile naţionale sunt mai în măsură să vă ofere consiliere şi informaţii deoarece cunosc atât normele comunitare, cât şi reglementările interne.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Resurse europene

Dumneavoastră nu aveţi posibilitatea de a sesiza direct Curtea de Justiţie. Instanţa naţională care se ocupă de cazul dumneavoastră îi poate cere Curţii să formuleze o „decizie preliminară” pentru a şti cum trebuie interpretată o anumită prevedere din normele comunitare, dacă decizia în cazul dumneavoastră depinde de această interpretare. Interpretarea dată de Curtea de Justiţie devine obligatorie din punct de vedere juridic.

Orice tribunal naţional poate apela la Curtea de Justiţie, chiar şi în primă instanţă. În cazul în care nu mai este posibilă nicio cale de recurs împotriva deciziei, tribunalul naţional este obligat să ceară o decizie preliminară. În orice moment îi puteţi recomanda judecătorului care se ocupă de caz să consulte Curtea însă, în cele mai multe situaţii, jurisprudenţa Curţii este suficient de clară pentru a permite luarea unei decizii în cazul dumneavoastră.

O altă posibilitate este sesizarea Curţii Europene de Justiţie de către Comisia Europeană, în cazul în care aceasta consideră că legislaţia şi dispoziţiile de drept intern sunt incompatibile cu normele europene („procedura privind încălcarea dreptului comunitar”).

UE pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii şi instrumente de rezolvare a problemelor pentru a-i ajuta să găsească soluţii şi să beneficieze de drepturile pe care le au. În cazul în care consideraţi că legislaţia sau procedurile administrative dintr-o anumită ţară intră în conflict cu normele comunitare, puteţi adresa o plângere Comisiei Europene.

Aceasta poate decide să ia măsuri împotriva ţării respective pentru neconformare la legislaţia europeană. Dacă este nevoie, poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin declanşarea procedurii de încălcare a dreptului comunitar (infringement). Pentru a iniţia această procedură nu este necesară nici epuizarea tuturor procedurilor juridice şi a mijloacelor de recurs disponibile la nivel naţional, nici existenţa unei cauze individuale concrete.

Totuşi, această procedură durează mult şi, din 600 de hotărâri ale Curţii doar foarte puţine sunt rezultatul unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar. Peste 90% din hotărâri sunt rezultatul introducerii, de către instanţele naţionale, a cererilor privind pronunţarea unor decizii preliminare.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina