Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Întrebări frecvente - Solicitări şi formulare

Aţi consultat deja pagina referitoare la solicitări şi formulare?

Documente portabile (fostele formulare E)

 

Documentele portabile înlocuiesc fostele formulare E şi sunt emise de instituţiile de securitate socială care răspund de asigurarea dumneavoastră.

Fiecare document se referă la o singură persoană (este posibil să includă şi membrii familiei) şi cuprinde numele persoanei respective şi alte elemente de identificare. Organismul de securitate socială care a emis documentul trebuie să-l semneze şi să-l ştampileze corespunzător.

Documentele portabile sunt emise în vederea coordonării normelor de securitate socială şi includ următoarele elemente: drapelul UE, în colţul din stânga sus, o trimitere la normele de coordonare a securităţii sociale, în colţul din dreapta sus şi o indicaţie cu privire la instituţia emitentă, în partea de jos. Singura excepţie o reprezintă Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). >> Consultaţi paginile dedicate CEASS

Trebuie să informaţi imediat instituţia emitentă şi să urmaţi instrucţiunile pe care le veţi primi. Acestea pot varia de la o ţară la alta şi de la un tip de document la altul. Ca regulă generală, nu veţi pierde drepturile atestate de documentul pierdut. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Asistenţă medicală

 

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este un document portabil care atestă dreptul dumneavoastră de a beneficia de îngrijirile medicale de care aveţi nevoie pe durata unei şederi temporare în străinătate, adică într-o ţară diferită de cea de reşedinţă. Orice persoană asigurată în baza unui sistem legal de asigurări de sănătate din UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau Elveţia poate beneficia de un CEASS.

Formularul S1 vă permite să vă înregistraţi pentru a primi asistenţă medicală dacă locuiţi într-o ţară a UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia dar sunteţi asigurat în alta.

Este, în general, cazul pensionarilor care se stabilesc în străinătate. Formularul le poate fi util şi membrilor de familie ai lucrătorilor migranţi care au rămas în ţara de origine dar care beneficiază de asigurare în ţara în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorul migrant cu care se înrudesc.

S1 corespunde vechilor formulare E106, E109, E120 şi E121.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Formularul S2 vă permite să dovediţi că aveţi dreptul la tratament medical planificat în altă ţară din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia. Trebuie să-l obţineţi, înainte de plecare, de la instituţia care răspunde de asigurarea dumneavoastră medicală şi să-l înaintaţi ulterior instituţiei competente din ţara în care mergeţi la tratament.

Veţi beneficia de aceleaşi condiţii de îngrijire şi plată ca şi cetăţenii ţării respective. Aceasta înseamnă că s-ar putea să trebuiască să plătiţi pe loc o parte din costuri.

S2 corespunde vechiului formular E112.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Formularul S3 le oferă lucrătorilor transfrontalieri dreptul de a beneficia de tratament în ţara în care au lucrat. Tratamentul poate fi unul nou sau continuare a unei proceduri medicale iniţiate înainte ca lucrătorul transfrontalier să-şi înceteze activitatea în ţara respectivă.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Accidente la locul de muncă şi boli profesionale

 

Formularul DA1 vă dă dreptul de a primi tratament medical în condiţii prevăzute special pentru cazuri de accidente de muncă şi boli profesionale în altă ţară din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia.

Corespunde vechiului formular E123.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Şomaj

 

Formularul U1 face dovada perioadelor în care aţi beneficiat de asigurare în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia. Acestea vor fi luate în considerare în momentul în care vi se va calcula indemnizaţia de şomaj.

Puteţi obţine acest formular de la agenţia naţională de ocupare a forţei de muncă din ultima ţară/ultimele ţări în care aţi lucrat şi va trebui să îl înaintaţi instituţiei competente din ţara în care doriţi să depuneţi cererea de şomaj.

Corespunde vechiului formular E301.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Formularul U2 este autorizaţia de care aveţi nevoie pentru a vă transfera indemnizaţia de şomaj. Îl puteţi obţine de la agenţia naţională de ocupare a forţei de muncă din ţara în care aţi intrat în şomaj şi va trebui să îl înaintaţi instituţiei competente din ţara în care doriţi să căutaţi un loc de muncă.

U2 corespunde vechiului formular E303.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Formularul U3 este o înştiinţare din partea instituţiei competente din ţara în care căutaţi un loc de muncă. Arată că instituţia în cauză a informat instituţia din ţara care vă plăteşte indemnizaţia de şomaj în legătură cu faptul că situaţia dumneavoastră s-a schimbat şi că s-ar putea să fie nevoie ca aceste schimbări să fie luate în considerare în vederea unei revizuiri a indemnizaţiei dumneavoastră de şomaj.

U3 este un formular de avertizare, deoarece este posibil ca indemnizaţia dumneavoastră să fie micşorată sau chiar suprimată ca urmare a schimbului de informaţii dintre cele două instituţii. Dacă primiţi un formular U3, s-ar putea să fie nevoie să contactaţi instituţia de origine pentru a verifica dacă situaţia dumneavoastră a fost afectată.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Pensii

 

Detaşare

 

Formularul A1 este o declaraţie cu privire la legislaţia aplicabilă. Este util în cazuri în care s-ar putea să fiţi nevoit să dovediţi că plătiţi contribuţii în altă ţară a UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia.

În general, acesta este cazul lucrătorilor detaşaţi sau al celor care îşi desfăşoară activitatea în mai multe ţări simultan. Corespunde vechilor formulare E101 şi E103. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Întrebările dumneavoastră

 

În baza normelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, fiecare ţară trebuie să desemneze un organism de legătură care să răspundă la solicitările de informaţii şi asistenţă venite din partea instituţiilor şi a cetăţenilor. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Fiecare ţară are propriile proceduri şi termene limită pentru înaintarea unui apel pe marginea unei decizii administrative. Este foarte important să acţionaţi rapid şi să vă asiguraţi că respectaţi termenul limită. Cereţi sfatul instituţiilor naţionale.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Dacă locuiţi şi aţi lucrat în cel puţin două dintre ţările UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia, puteţi solicita pensie de invaliditate sau pensie pentru limită de vârstă în ţara în care locuiţi, cu condiţia să fi beneficiat de asigurare în ţara respectivă.

Instituţia responsabilă va transmite cererea dumneavoastră către organismul competent, chiar dacă acesta se află în altă ţară din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia. Data la care cererea a fost înaintată instituţiei corecte va fi considerată data la care aţi depus cererea.

Puteţi înainta cererea de primire a pensiei pentru limită de vârstă instituţiei din ţara în care aţi fost asigurat ultima dată, în cazul în care nu aţi beneficiat niciodată de asigurare în ţara în care locuiţi.

>> Căutaţi aici o instituţie de contact

Toate documentele care au legătură cu coordonarea socială (formulare E, carduri europene de asigurări sociale de sănătate sau certificate provizorii), emise de autorităţile competente în baza vechilor norme de coordonare, rămân valabile până în momentul în care expiră sau sunt retrase ori înlocuite de instituţia competentă.

Ele vor fi luate în considerare de către instituţii chiar şi după data punerii în aplicare a noilor regulamente privind coordonarea modernizată a sistemelor de securitate socială (1 mai 2010).

 

Alte știri

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina