Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Întrebări frecvente - Pensii

Aţi consultat deja pagina referitoare la pensii?

Pensiile aflate sub incidenţa normelor UE

Pensiile aflate sub incidenţa normelor UE privind coordonarea securităţii sociale sunt pensiile pentru limită de vârstă, pensiile de invaliditate şi cele de urmaş. În principiu, aceste norme vizează pensiile de stat, nu sistemele de pensii ocupaţionale sau private.

Pentru a evita obstacolele pe care pensiile suplimentare le-ar putea ridica în calea liberei circulaţii, Consiliul European a adoptat Directiva 98/49/CE privind protecţia dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente care se deplasează în cadrul Comunităţii. Directiva are un domeniu de aplicare restrâns şi vizează menţinerea drepturilor persoanelor care abandonează un sistem de pensii suplimentare, plata pensiilor în diferite ţări ale UE şi posibilitatea ca lucrătorii detaşaţi să rămână afiliaţi la un sistem din ţara de origine în condiţii identice cu cele prevăzute de normele europene de coordonare a sistemelor publice de pensii.

În general, normele care se aplică pensiilor pentru orfani şi soţii supravieţuitori sunt identice cu normele care reglementează pensiile de invaliditate şi pensiile pentru limită de vârstă. Prin urmare, pensiile de urmaş trebuie plătite fără a fi reduse, modificate sau suspendate, indiferent de ţara de reşedinţă a soţului supravieţuitor (statele UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia).

Sistemele legale de pre-pensionare intră sub incidenţa normelor UE de coordonare. Astfel se garantează că aceste prestaţii le vor fi acordate migranţilor în condiţii identice cu cele de care beneficiază şi cetăţenii ţării respective şi că prestaţiile pot fi transferate dacă beneficiarii se stabilesc în altă ţară după pensionare.

Totuşi, nu se aplică principiul cumulării perioadelor de asigurare: deci perioadele în care aţi avut asigurare, aţi lucrat sau aţi locuit în alte ţări nu sunt luate în considerare în momentul în care vi se acordă aceste prestaţii.

Calcularea pensiilor

Dacă perioada în care aţi beneficiat de asigurare într-o ţară din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia nu este suficientă pentru a vă garanta primirea unei pensii acolo, se vor lua în considerare perioadele în care aţi fost asigurat sau în care aţi locuit în alte ţări.

Dacă aţi beneficiat de asigurare pe o perioadă mai scurtă de un an, se aplică o reglementare specială deoarece unele ţări nu acordă pensii pentru perioade scurte: lunile de asigurare sau de rezidenţă în ţara A, unde aţi lucrat pentru o scurtă perioadă de timp nu se vor pierde, ci vor fi luate în considerare în momentul în care vi se va calcula pensia în ţările B, C şi D, unde aţi lucrat mai mult. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

În unele ţări puteţi solicita pensie pentru limită de vârstă la 60 de ani, în altele trebuie să aşteptaţi până la 67.

De aceea, este important să obţineţi din timp informaţii din toate ţările în care aţi lucrat cu privire la situaţia dumneavoastră în cazul în care amânaţi plata pensiei.

Cuantumul pensiei dumneavoastră ar putea fi afectat dacă solicitaţi o pensie înaintea alteia. Instituţia de contact (în mod normal instituţia din ţara în care lucraţi) şi instituţiile din celelalte ţări vizate vă vor oferi informaţii suplimentare. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Solicitările dumneavoastră

Trebuie să solicitaţi pensia în ţara în care locuiţi, cu condiţia să fi lucrat în ţara respectivă. „Instituţia de contact” (în mod normal instituţia din ţara în care locuiţi) se va ocupa de cererea dumneavoastră.

Instituţia respectivă facilitează schimbul de informaţii între ţările care au legătură cu cererea dumneavoastră de pensie.

Odată notificată cu privire la toate deciziile luate de diferitele ţări vizate, instituţia de contact vă va trimite o sinteză a acestor decizii (documentul P1).

Nota explicativă (documentul portabil P1) include o prezentare a deciziilor luate de fiecare ţară cu privire la cererea dumneavoastră de pensie.  Vă oferă informaţii despre modul în care instituţiile au gestionat diferitele perioade de asigurare şi vă permite să vedeţi, de exemplu, unde există perioade neacoperite sau suprapuneri ale mai multor perioade de asigurare.

În baza normelor UE aveţi dreptul de a solicita revizuirea unei decizii naţionale cu privire la pensia dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că drepturile v-au fost afectate în mod negativ de deciziile luate de două sau mai multe instituţii.

Termenul limită pentru solicitarea acestei revizuiri se calculează din momentul în care primiţi nota de sinteză (documentul P1). şi depinde de legislaţia naţională a fiecărei ţări.

Stabilirea într-o altă ţară

O serie de acorduri încheiate între UE şi ţări terţe creează cadrul unei coordonări limitate în domeniul securităţii sociale. În alte situaţii, s-au încheiat acorduri bilaterale între ţări din UE şi ţări din afara spaţiului comunitar. Pentru a afla ce drepturi aveţi, contactaţi instituţia competentă din ţara dumneavoastră. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Cuantumul pensiei dumneavoastră va fi calculat în conformitate cu legislaţia ţării în care aţi lucrat, în acelaşi mod în care este calculat şi pentru cetăţenii ţării respective.

Veţi beneficia de pensie indiferent dacă mai locuiţi sau nu în ţara respectivă în momentul în care ajungeţi la vârsta de pensionare.

Dacă nu aţi lucrat niciodată în ţara în care locuiţi trebuie să solicitaţi pensia în ţara în care aţi lucrat ultima dată. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Asistenţa medicală

Ca pensionar, dumneavoastră şi membrii familiei aveţi dreptul la tratament medical în ţara în care locuiţi, în conformitate cu legislaţia ţării respective.

Costul tratamentului medical este întotdeauna suportat de ţara care plăteşte pensia. >> Detalii despre prestaţiile de boală

 

 

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina