Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Întrebări frecvente - Boală, maternitate, paternitate

Aţi consultat deja pagina referitoare la prestaţiile în caz de boală, maternitate şi paternitate?

Drepturile dumneavoastră

În fiecare ţară, legislaţia naţională prevede ce prestaţii se acordă şi în ce condiţii. Normele UE de coordonare vă garantează că veţi fi tratat în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţărilor în care vă deplasaţi.

Menţionăm că aveţi dreptul la prestaţii în natură în caz de boală în ţara în care locuiţi, în conformitate cu prevederile aplicabile acolo, chiar dacă sunteţi asigurat în altă ţară.

Dimpotrivă, veţi primi prestaţii în numerar din ţara în care sunteţi asigurat, indiferent de ţara în care locuiţi şi de condiţiile aplicabile acolo.

>> Pentru şederi temporare şi tratament planificat, consultaţi paginile privind îngrijirile de sănătate în străinătate

Costurile şi procedurile de rambursare depind de legislaţia naţională a fiecărei ţări.

Ceea ce vă garantează normele UE este faptul că veţi primi tratament în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării în care locuiţi (permanent sau temporar). Dacă cetăţenii ţării respective plătesc, atunci veţi plăti şi dumneavoastră. Dacă tratamentul este gratuit pentru ei, va fi gratuit şi pentru dumneavoastră.

Vă reamintim că, în situaţia în care călătoriţi în străinătate cu scopul de a primi asistenţă medicală, aveţi nevoie de autorizarea prealabilă a instituţiei competente de securitate socială.

>> Pentru şederi temporare şi tratament planificat, consultaţi paginile privind îngrijirile de sănătate în străinătate

Prestaţiile în natură pot include plata directă sau rambursarea costurilor tratamentului medical, furnizarea de servicii sau de produse conexe (medicamente etc). Altfel spus, uneori, prestaţiile în natură sunt, de fapt, acordate în numerar, de exemplu când vi se rambursează costurile unui tratament medical.

În general, acest tip de prestaţii se acordă de către ţara în care locuiţi, permanent sau temporar, ca şi cum aţi avea asigurare în ţara respectivă. Acest lucru poate fi în avantajul sau în defavoarea dumneavoastră, în funcţie de legislaţia ţării în care sunteţi asigurat.

Toate procedurile, termenele limită şi condiţiile de acordare sunt stabilite la nivel naţional. Contactaţi instituţia competentă pentru a afla mai multe despre drepturile dumneavoastră. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

În mod normal, prestaţiile în numerar înlocuiesc un venit (salariu) care a fost suspendat din motive de boală, de maternitate sau paternitate. Prestaţiile acordate în situaţii specifice (de exemplu, dependenţa unui bolnav sau a unei persoane cu handicap de asistenţa oferită de o altă persoană) pot fi încadrate tot în categoria prestaţiilor în numerar.

Valoarea acestor prestaţii şi durata perioadei în care se acordă depind de legislaţia ţării în care sunteţi asigurat. În mod normal, prestaţiile în numerar vi se plătesc direct de către instituţia competentă din ţara respectivă. Consultaţi instituţia responsabilă pentru a afla mai multe despre drepturile dumneavoastră. >> Căutaţi aici o instituţie de contact

 

Asistenţa medicală necesară include tratamente care vă ajută să evitaţi întoarcerea acasă înainte de încheierea, la data planificată, a şederii temporare în străinătate. Rămâne la latitudinea furnizorului de asistenţă medicală să determine ce tratament este necesar, în funcţie de durata şederii.

Care este situaţia dumneavoastră?

De regulă, ţara în care sunteţi asigurat este ţara care vă plăteşte pensia. Dacă primiţi pensie din mai multe ţări şi una dintre ele este ţara în care locuiţi, aceasta va răspunde de acoperirea îngrijirilor medicale de care beneficiaţi dumneavoastră şi membrii familiei. Totuşi, veţi avea întotdeauna dreptul la prestaţii în natură, de exemplu asistenţă medicală şi medicamente, în ţara în care decideţi să vă stabiliţi.

Mai întâi, trebuie să vă înregistraţi pe lângă instituţia competentă de securitate socială, chiar dacă sunteţi asigurat în altă parte. Trebui să solicitaţi formularul S1 în ţara care vă plăteşte pensia şi să-l folosiţi, ulterior, pentru a vă înregistra pe lângă instituţia din ţara în care locuiţi. Veţi primi tratament ca şi cum aţi fi asigurat în ţara respectivă, în aceleaşi condiţii ca şi restul cetăţenilor.

Dacă nu primiţi pensie din ţara în care locuiţi, ţara care vă plăteşte pensia va rambursa ţării în care locuiţi costul serviciilor care v-au fost furnizate dumneavoastră şi membrilor de familie. Această procedură se desfăşoară doar la nivelul instituţiilor.

Ţara care vă plăteşte pensia răspunde şi de emiterea cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Prestaţiile în numerar în caz de boală vi se acordă de către ţara în care sunteţi asigurat. >> Consultaţi paginile dedicate CEASS

Ca lucrător transfrontalier, aveţi acces la asistenţă medicală fie în ţara în care locuiţi, fie în ţara în care lucraţi. În multe cazuri, este mai practic să primiţi îngrijiri în ţara în care lucraţi, pentru că acolo vă petreceţi cea mai mare parte a timpului.

Membrii familiei pot beneficia de aceleaşi drepturi ca şi dumneavoastră în: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Franţa, Grecia, Germania, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia şi Slovenia.

Începând cu 1 mai 2014, aceste drepturi vă vor fi garantate şi în: Estonia, Spania, Italia, Ungaria şi Olanda.

Aveţi dreptul la îngrijire medicală în ambele ţări, chiar şi după pensionare, cu condiţia ca atât ţara în care aţi lucrat, cât şi ţara care răspunde de asigurarea dumneavoastră de securitate socială să fie una dintre următoarele ţări: Belgia, Germania, Spania, Franţa, Luxemburg, Austria şi Polonia.

Pentru întrebări suplimentare, contactaţi instituţia de securitate socială. Pentru detalii, consultaţi secţiunea şi rubrica „Întrebări frecvente” pe tema prestaţiilor de boală sau >> căutaţi aici o instituţie de contact

Dacă mergeţi în străinătate la studii, pe o perioadă limitată de timp, cereţi instituţiei competente cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) înainte de a pleca. >> Consultaţi paginile dedicate CEASS

Dacă sunteţi detaşat de către angajator sau vă deplasaţi, din proprie iniţiativă, ca lucrător independent, pentru a lucra în altă ţară din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia, rămâneţi asigurat în baza legislaţiei aplicabile în ţara de origine.

Întrucât perioada de detaşare este întotdeauna limitată (maxim 24 de luni), puteţi folosi cardul european de asigurări sociale de sănătate pe durata şederii. Formularul A1 vă ajută să dovediţi că sunteţi asigurat în ţara de origine, în alte scopuri. >> Consultaţi paginile dedicate CEASS

Întrebările dumneavoastră

Sistemele de asistenţă medicală diferă de la o ţară la alta. Dacă vă hotărâţi să vă stabiliţi în străinătate, contactaţi instituţia locală pentru informaţii privind procedurile şi termenele limită.

Dacă lucraţi în străinătate, dumneavoastră şi membrii familiei sunteţi asiguraţi în baza legislaţiei ţării respective, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acesteia (norme speciale se aplică în cazul lucrătorilor detaşaţi şi al marinarilor).

Dacă vă mutaţi în străinătate, nu pentru a lucra, ci din alte motive, solicitaţi în ţara în care aveţi asigurare cardul european de asigurări sociale de sănătate pentru şederi temporare şi formularul S1 pentru a vă înregistra în cadrul sistemului local de asistenţă medicală.

Dacă nu ştiţi ce ţară are competenţa de a se ocupa de asigurarea dumneavoastră de securitate socială, contactaţi instituţiile locale >> Căutaţi aici o instituţie de contact

Dacă trebuie să îndepliniţi anumite condiţii pentru a beneficia de prestaţii, instituţia care analizează cererea dumneavoastră trebuie să ţină cont de perioadele în care aţi beneficiat de asigurare, aţi locuit sau aţi lucrat în baza legislaţiei altor ţări. Astfel, aveţi garanţia că nu veţi pierde asigurarea în caz de boală dacă vă schimbaţi locul de muncă sau vă mutaţi în altă ţară.

De exemplu, în anumite ţări, aveţi dreptul la prestaţii de boală doar după şase luni de asigurare în ţara respectivă. Normele UE vă garantează că puteţi beneficia de prestaţii de boală încă de la începutul perioadei de asigurare, cu condiţia să fi fost asigurat timp de cel puţin şase luni într-una sau mai multe ţări din UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina