Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Întrebări frecvente - Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Puteţi obţine un card contactând autoritatea locală de asigurări de sănătate, deoarece fiecare ţară în parte este responsabilă pentru producerea şi distribuirea cardului pe teritoriul ei.

Pentru a fi eligibil pentru un card, trebuie să fiţi asigurat sau să beneficiaţi de un sistem de asigurări sociale în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia. Fiecare membru al familiei care călătoreşte în străinătate trebuie să deţină propriul său card.

Singurele informaţii personale de pe cardul european de asigurări sociale de sănătate sunt numele şi prenumele deţinătorului de card, codul numeric personal şi data naşterii. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu conţine date medicale.

Aceasta variază de la o ţară la alta şi cel mai bine este să întrebaţi în momentul în care contactaţi autoritatea de asigurări de sănătate de care aparţineţi pentru a obţine cardul.

Dacă solicitaţi un card european de asigurări sociale de sănătate, autoritatea de care aparţineţi este obligată să vă emită un astfel de card sau, dacă nu este posibil, un certificat înlocuitor provizoriu, în cazul în care cardul nu este disponibil imediat. Dacă autorităţile nu procedează astfel, există posibilitatea depunerii unei plângeri. Comisia Europeană vă poate oferi informaţii în legătură cu modul în care vă puteţi reclama drepturile şi vă sugerează să contactaţi Solvit în prima instanţă, pentru a vedea modul în care se depune o plângere.

În funcţie de legislaţia ţării în care vă aflaţi, serviciile medicale sunt fie gratuite, fie, în cazul în care trebuie să le plătiţi, costurile vă vor fi rambursate. Dacă trebuie să plătiţi anticipat, cardul va garanta faptul că veţi primi banii înapoi în acea ţară sau, dacă nu aţi reuşit să finalizaţi procedura de rambursare, la scurt timp după întoarcerea acasă, de către autoritatea de asigurări de sănătate de care aparţineţi. Îngrijirile medicale sunt furnizate în conformitate cu legislaţia ţării pe care o vizitaţi. Dacă aveţi dubii cu privire la serviciile medicale şi la costurile pe care cardul le asigură pentru dvs., este recomandabil să contactaţi autoritatea de asigurări de sănătate din ţara respectivă.

Dacă apare această nevoie, veţi beneficia bineînţeles de îngrijirile medicale necesare care să vă permită continuarea vacanţei fără să fie necesar să vă întoarceţi acasă pentru îngrijiri medicale. Cu toate acestea, reţineţi că aceste documente vă facilitează accesul la asistenţă medicală pe loc şi vă garantează rambursarea costurilor, dacă vi s-a solicitat să achitaţi anumite cheltuieli în avans. Iată de ce, vă sfătuim să purtaţi cardul european de asigurări sociale de sănătate pe timpul călătoriilor în orice stat membru din Spaţiul Economic European sau în Elveţia, indiferent dacă scopul călătoriei este profesional sau personal.

Etica medicală presupune că un medic nu poate refuza să vă trateze dacă starea dumneavoastră de sănătate necesită îngrijiri medicale. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că rambursarea cheltuielilor se va realiza în aceleaşi condiţii ca în situaţia în care aţi fi putut demonstra statutul dumneavoastră de asigurat prezentând cardul sau un document echivalent. Medicul sau instituţia medicală vă poate solicita, de asemenea, plata integrală sau plata în avans a unei părţi din costul pe care o persoană asigurată în statul membru în cauză ar fi trebuit să îl plătească. În caz de urgenţă, autoritatea de asigurări de sănătate de care aparţineţi ar putea să vă ajute prin transmiterea pe fax sau prin e-mail a unui certificat provizoriu înlocuitor, care vă oferă protecţie în aceleaşi condiţii cu cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Aceste două categorii de persoane (studenţii şi lucrătorii detaşaţi) beneficiază de un card european de asigurări sociale de sănătate care, în cazul lor, înlocuieşte formularul E 128. Cardul european de asigurări sociale de sănătate le asigură acces la îngrijirile medicale necesare, ţinând seama de durata şederii lor. În cazul detaşării sau al studiilor în străinătate, perioada poate fi relativ îndelungată şi gama îngrijirilor medicale accesibile poate fi extinsă mai mult decât în cazul unui turist care stă în străinătate numai câteva zile.

Cardul poate fi utilizat pentru a obţine un acces mai uşor la îngrijiri medicale, dar nu are nimic de a face cu repatrierea. Cardul nu vă va fi de folos pentru transportul gratuit înapoi acasă, dacă s-ar întâmpla să vă îmbolnăviţi grav sau să suferiţi un accident grav. Într-o asemenea situaţie, aveţi nevoie de o asigurare separată.

Da, în cazul în care suferiţi de o afecţiune cronică (de exemplu, în caz de astm, diabet sau cancer), pe timpul şederii temporare în alt stat membru, aveţi dreptul să beneficiaţi de îngrijirile medicale care se dovedesc a fi necesare, luând în considerare starea sănătăţii dvs. Cu toate acestea, dacă starea sănătăţii dvs. necesită supraveghere medicală specializată şi, mai ales, utilizarea unor tehnici sau echipamente speciale (de exemplu tratament prin dializă), ar trebui să vă organizaţi din timp şederea pentru a vă asigura că veţi avea acces la echipamentul sau la îngrijirile medicale solicitate. Puteţi face acest lucru contactând unitatea medicală specializată din ţara pe care doriţi să o vizitaţi, înainte să plecaţi de acasă.

Da, cardul european de asigurări sociale de sănătate acoperă orice îngrijiri medicale legate de sarcina dvs., inclusiv naşterea copilului în perioada în care vă aflaţi temporar într-o altă ţară. Cu toate acestea, în cazul în care veţi prefera să naşteţi în altă ţară, vă rugăm să luaţi legătura cu autoritatea de asigurări de sănătate de care aparţineţi, pentru că s-ar putea să aveţi nevoie de o autorizaţie specială (un formular S2).

Dacă v-aţi uitat sau v-aţi pierdut cardul, puteţi solicita autorităţii de asigurări de sănătate de care aparţineţi să vă transmită prin fax sau prin e-mail un certificat înlocuitor provizoriu. Acesta vă oferă aceleaşi drepturi ca şi cardul.

Informaţii pentru furnizorii de asistenţă medicală

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, plus Islanda, Liechtenstein şi Norvegia şi Elveţia.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate a fost introdus în mod progresiv, începând de la 1 iunie 2004 până la 31 decembrie 2005. Începând cu 1 ianuarie 2006, acesta este emis şi recunoscut în toate statele enumerate anterior.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate şi certificatul înlocuitor provizoriu au aceeaşi funcţie. Ambele confirmă faptul că titularul care vă consultă pentru îngrijiri medicale este asigurat. Trebuie să trataţi aceste persoane ca şi cum ar fi asigurate în ţara dumneavoastră şi să le acordaţi îngrijirile medicale necesare, luând în considerare natura îngrijirilor medicale şi durata previzională a şederii în ţara dumneavoastră. Se aplică condiţiile tarifare stabilite de sistemul legal de asigurări sociale.

Da, toate statele membre folosesc acelaşi model, care încorporează un simbol european. Scopul este de a asigura recunoaşterea imediată a cardului de către medici sau centrele medicale. Cardul conţine anumite informaţii obligatorii, prezentate într-o manieră standardizată, astfel încât să poată fi citite indiferent de limba maternă a titularului. Acest model standard apare doar pe o parte a cardului. Statele membre îşi pot alege orice model pentru cealaltă parte a cardului.

Certificatul înlocuitor provizoriu este un document echivalent al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Acesta funcţionează ca înlocuitor dacă titularul cardului l-a pierdut sau uitat sau dacă instituţia de asigurări de sănătate nu poate emite solicitantului un card european de asigurări sociale de sănătate înainte de plecarea acestuia. Are aceeaşi valoare ca şi cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Posesorii unui card european de asigurări sociale de sănătate au dreptul la toate prestaţiile în natură care „devin necesare din punct de vedere medical pe timpul şederii pe teritoriul unui alt stat membru, luând în considerare natura prestaţiilor şi durata previzională a şederii”. Prin urmare, trebuie să acordaţi orice tip de îngrijiri medicale şi asistenţă medicală necesare stării de sănătate a pacientului pentru a permite continuarea şederii sale în statul în cauză în condiţii de siguranţă din punct de vedere medical. Este esenţial ca acesta să nu fie obligat să-şi scurteze vizita pentru a se întoarce în ţara de rezidenţă pentru îngrijiri medicale. Cu toate acestea, nu sunteţi obligat să acordaţi anumite tipuri de îngrijiri medicale care pot aştepta până la întoarcerea pacientului acasă (de exemplu, majoritatea tipurilor de tratamente dentare). Pacientul ar putea, de asemenea, să întâmpine probleme în obţinerea rambursării costurilor îngrijirilor medicale care depăşesc strictul necesar în contextul unei şederi temporare. Anumite tipuri de îngrijiri medicale se extind pe o perioadă mai lungă de timp şi necesită consultări ulterioare – fapt care nu este compatibil cu o şedere temporară în alt stat. În astfel de cazuri, după ce pacientul a beneficiat de îngrijiri medicale primare sau „de întreţinere”, este de preferat ca acesta să se întoarcă în ţara sa de rezidenţă şi la medicul său pentru consultaţii mai ample sau anumite tipuri de îngrijiri medicale.

Un pacient care şi-a uitat sau pierdut cardul poate solicita instituţiei de asigurări de sănătate să-i transmită pe fax sau prin e-mail un certificat înlocuitor provizoriu. Acesta este echivalentul cardului european de asigurări sociale de sănătate şi vă oferă aceleaşi drepturi la asistenţă medicală şi rambursarea costurilor aferente pe timpul şederii temporare în alt stat membru. Această soluţie se recomandă în special dacă este necesară spitalizarea.

Pentru studenţi şi muncitori se poate emite un card european de asigurări sociale de sănătate în locul formularului E128, asigurându-le accesul la îngrijirile medicale necesare, în funcţie de durata şederii lor. În situaţia în care şederea este relativ îndelungată, gama de îngrijiri medicale acoperite poate fi mai extinsă decât pentru un turist care prevede o durată de şedere de doar câteva zile.

Scopul cardului european de asigurări sociale de sănătate este de a facilita accesul la asistenţa medicală pe timpul şederii temporare în alt stat membru şi de a accelera rambursarea costurilor implicate. Acesta nu conţine informaţii medicale referitoare la titular (de exemplu, grupa sanguină, istoricul medical etc.).

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina