Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Veelgestelde vragen - Ziekte en ouderschap

Hebt u onze pagina over ziekte en ouderschap al bezocht?

Uw rechten

In elk land bepaalt de nationale wetgeving welke prestaties worden toegekend en onder welke voorwaarden. De coördinatieregels van de EU zorgen ervoor dat u bij verplaatsingen binnen Europa volgens dezelfde voorwaarden als onderdanen van die landen behandeld wordt.

Houd er rekening mee dat u bij ziekte recht hebt op prestaties in het land waar u woont volgens de voorwaarden die daar gelden, ongeacht waar u verzekerd bent.

U ontvangt daarentegen uitkeringen van het land waar u verzekerd bent, ongeacht waar u woont en de voorwaarden die daar gelden.

>> Voor tijdelijke verblijven of geplande zorg raadpleegt u onze pagina's over gezondheidszorg in het buitenland.

Kosten en terugbetalingsprocedures zijn afhankelijk van de nationale wetgeving van elk land.

De EU-regels garanderen dat u behandeld wordt onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van het land waar u (tijdelijk) verblijft of woont. Als onderdanen moeten betalen, moet u dat ook. Als een behandeling gratis is, is die ook voor u gratis.

Houd er echter rekening mee dat als u specifiek voor gezondheidszorg naar het buitenland reist, u voorafgaande toestemming van uw bevoegde zorgverzekeraar nodig hebt.

>> Voor tijdelijke verblijven of geplande zorg raadpleegt u onze pagina's over gezondheidszorg in het buitenland.

Verstrekkingen voorzien in, betalen rechtstreeks of vergoeden de kosten van medische zorg en van producten, zoals medicijnen, en diensten die ermee verband houden. Met andere woorden, soms zijn verstrekkingen in de vorm van geld, bv. wanneer u een betaling ontvangt als vergoeding voor de kosten voor gezondheidszorg.

In het algemeen worden deze verstrekkingen verleend door het land waar u woont of verblijft als u daar verzekerd was. Dit kan al dan niet in uw voordeel zijn in vergelijking met de wetgeving van het land waar u daadwerkelijk verzekerd bent.

Alle procedures, termijnen en voorwaarden om aanspraak te maken, worden op nationaal niveau bepaald. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over uw rechten. >> Zoek een nationaal contactorgaan in onze lijst.

Uitkeringen zijn doorgaans bedoeld ter vervanging van een inkomen (loon, salaris) dat wegens ziekte of ouderschap niet betaald wordt. Een uitkering toegekend in een specifieke situatie, bv. wanneer een ziek of invalide persoon afhankelijk is van de hulp van een ander persoon, kan ook als een ziekte-uitkering beschouwd worden.

Het bedrag en de duur van deze uitkeringen zijn volledig afhankelijk van de wetgeving van het land waar u verzekerd bent. Alle uitkeringen worden doorgaans rechtstreeks aan u betaald door de bevoegde instantie van dit land. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over uw rechten. >> Zoek een nationaal contactorgaan in onze lijst.

 

Noodzakelijke gezondheidszorg omvat behandelingen die kunnen voorkomen dat u naar huis moet terugkeren voor het einde van uw gepland tijdelijk verblijf in het buitenland. De zorgverstrekker moet bepalen welke behandeling noodzakelijk is gezien de duur van uw verblijf.

Wat is uw situatie?

Het basisprincipe is dat het land waar u verzekerd bent, het land is dat uw pensioen betaalt. Als u een pensioen ontvangt van meer dan een land en een van deze landen het land van uw woonplaats is, dan is dit land verantwoordelijk voor uw ziektekostendekking en die van uw gezinsleden. U hebt echter altijd recht op verstrekkingen, zoals gezondheidszorg en medicijnen, in het land waar u gaat wonen.

Daarvoor moet u zich inschrijven bij de instantie voor sociale zekerheid in dat land, ongeacht waar u verzekerd bent. In het land dat uw pensioen betaalt, moet u een S1-formulier aanvragen, waarmee u zich kunt inschrijven bij de zorgverzekeraar in het land waar u woont. U wordt op dezelfde manier behandeld als wanneer u daar verzekerd zou zijn en onder dezelfde voorwaarden als onderdanen.

Als u geen pensioen ontvangt van het land waar u woont, dan zal het land dat uw pensioen betaalt, het land waar u woont, vergoeden voor de diensten die aan u en uw gezinsleden verstrekt werden. Deze terugbetalingsprocedure wordt tussen de instanties afgehandeld.

Het land dat uw pensioen betaalt, is ook verantwoordelijk voor de afgifte van uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK). Ziekte-uitkeringen worden toegekend door het land waar u verzekerd bent. >> Bezoek onze pagina's over de Europese ziekteverzekeringskaart.

Als grensarbeider kunt u een beroep doen op gezondheidszorg in het land waar u woont of in het land waar u werkt. In veel gevallen is het gemakkelijker voor u om gezondheidszorg te krijgen in het land waar u werkt en waar u de meeste tijd doorbrengt.

De leden van uw gezin genieten dezelfde rechten in België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Letland, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Vanaf 1 mei 2014 worden dezelfde rechten ook gewaarborgd door Estland, Hongarije, Italië, Litouwen, Nederland en Spanje.

U hebt hetzelfde recht op gezondheidszorg in beide landen, zelfs na uw pensioen, als zowel het land waar u hebt gewerkt als het land dat verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid als gepensioneerde, een van de volgende zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Portugal en Spanje.

Voor meer informatie neemt u contact op met uw instantie voor sociale zekerheid. Andere opties: raadpleeg onze rubriek prestaties bij ziekte en de veelgestelde vragen daarover of >> zoek een nationaal contactorgaan in onze lijst.

Als u tijdelijk in het buitenland gaat studeren, moet u voor uw vertrek altijd een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aanvragen bij uw huidige zorgverzekeraar. >> Bezoek onze pagina's over de Europese ziekteverzekeringskaart.

Wanneer u gedetacheerd wordt door uw werkgever of wanneer u uzelf detacheert als zelfstandige om in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland te gaan werken, blijft u verzekerd onder de wetgeving van uw land van oorsprong.

Aangezien een detachering altijd beperkt is in de tijd (d.w.z. maximaal 24 maanden), kunt u tijdens uw verblijf uw Europese ziekteverzekeringskaart gebruiken. Met een A1-formulier kunt u bewijzen dat u in uw land van oorsprong voor andere doeleinden verzekerd bent. >> Bezoek onze pagina's over de Europese ziekteverzekeringskaart.

Uw aanvragen

De manier waarop stelsels voor gezondheidszorg werken, verschilt van land tot land. Als u naar het buitenland verhuist, moet u contact opnemen met de plaatselijke zorgverzekeraar voor meer informatie over procedures en termijnen.

Als u in het buitenland werkt, zijn u en de leden van uw gezin verzekerd volgens de wetgeving inzake sociale zekerheid van dat land op precies dezelfde manier als onderdanen (speciale regels gelden voor gedetacheerde werknemers en zeelieden).

Als u niet werkt, maar om andere redenen verhuisd bent, moet u in het land waar u verzekerd bent, een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen voor tijdelijke verblijven of een S1-formulier om u in te schrijven bij een plaatselijk stelsel voor gezondheidszorg.

Als u twijfelt over welk land verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid, neemt u contact op met de plaatselijke instanties. >> Zoek een nationaal contactorgaan in onze lijst.

Wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden voordat u recht hebt op verstrekkingen, moet de instantie die uw aanvraag onderzoekt, rekening houden met de periodes waarin u volgens de wetgeving van andere landen verzekerd of tewerkgesteld was, of in een ander land woonde. Dit is een garantie dat u tegen ziekte verzekerd blijft wanneer u van baan verandert of naar een ander land verhuist.

In bepaalde landen hebt u bijvoorbeeld pas recht op een ziekte-uitkering nadat u daar zes maanden verzekerd bent geweest. De EU-regels zorgen ervoor dat u in dat land recht hebt op een ziekte-uitkering vanaf het begin van uw verzekeringsperiode als u voorheen gedurende 6 maanden of langer verzekerd bent geweest in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen