Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Biežāk uzdotie jautājumi - Slimība un palīdzība saistībā ar bērna piedzimšanu

Vai jau esat apmeklējis mūsu lapu par pabalstiem slimības gadījumā un pēc bērna piedzimšanas?

Jūsu tiesības

Katras valsts tiesību aktos ir noteikts, kādi pabalsti un ar kādiem nosacījumiem tiek piešķirti. ES koordinēšanas noteikumos ir paredzēts, ka, pārceļoties uz citu Eiropas valsti, pret jums izturēsies tāpat kā pret šīs valsts pilsoņiem.

Ņemiet vērā, ka jums būs tiesības uz slimības pabalstiem natūrā dzīvesvietas valstī atbilstoši tur piemērotajiem noteikumiem un neatkarīgi no tā, kur esat apdrošināts.

Savukārt pabalstu naudā varēsit saņemt no valsts, kur esat apdrošināts, neatkarīgi no tā, kur dzīvojat, un no dzīvesvietas valstī piemērotajiem noteikumiem.

>> Ja plānojat ārzemēs palikt tikai kādu laiku vai vēlaties turp doties, lai ārstētos, iepazīstieties ar mūsu lapām par veselības aprūpi ārzemēs.

Gan samaksa, gan atlīdzināšanas procedūra ir atkarīga no konkrētajā valstī spēkā esošajiem likumiem.

ES noteikumi garantē to, ka pret jums izturēsies tāpat kā pret tās valsts pilsoņiem, kur uzturaties uz laiku vai pastāvīgi. Ja šīs valsts pilsoņiem jāmaksā, tad maciņš būs jāatver arī jums. Ja ārstēšanās ir par velti, arī no jums neprasīs samaksu.

Tomēr lieciet aiz auss, ka jums vispirms jāsaņem atļauja no kompetentās veselības aprūpes iestādes, ja uz ārzemēm dodaties tieši ārstēšanās nolūkā.

>> Ja plānojat ārzemēs palikt tikai kādu laiku vai vēlaties turp doties, lai ārstētos, iepazīstieties ar mūsu lapām par veselības aprūpi ārzemēs.

Pabalsts natūrā ir medicīniskas aprūpes, ar to saistītu izstrādājumu (piemēram, zāļu, un pakalpojumu) sniegšana, tieša apmaksa vai par tiem veiktās samaksas atlīdzināšana. Tātad reizumis pabalsts natūrā var izpausties kā skaidra nauda, t.i., ja jums atlīdzina par veselības aprūpi veikto samaksu.

Princips ir tāds, ka šo pabalstu piešķir jūsu dzīvesvietas vai uzturēšanās valsts, piemērojot tādus pašus noteikumus kā gadījumā, ja jūs būtu apdrošināts tur. Var gadīties, ka tas jums ir izdevīgāk salīdzinājumā ar tās valsts likumiem, kur jūs faktiski esat apdrošināts, taču tikpat labi var būt arī otrādi.

Visas procedūras, termiņi un tiesības ir noteiktas valsts līmenī, tāpēc sazinieties ar savu veselības aprūpes iestādi, lai noskaidrotu savas tiesības. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgās valsts kontaktiestādi.

Pabalsti naudā parasti ir domāti tam, lai aizstātu ienākumu (algas) zudumu, kas notiek slimības vai bērna piedzimšanas gadījumā.   Dažus pabalstus, ko piešķir noteiktā situācijā, piemēram, ja apgādībā ir cilvēks, kurš ir slims vai ar īpašām vajadzībām un kuram nepieciešama citas personas palīdzība, arī uzskata par slimības pabalstiem naudā.

Šo pabalstu summa un piešķiršanas ilgums ir atkarīgs no tā, kas noteikts tās valsts likumos, kur jūs esat apdrošināts. Visus skaidras naudas pabalstus parasti maksā šīs valsts kompetentā iestāde, tāpēc sazinieties ar jūsu veselības aprūpes iestādi, lai uzzinātu, kādas jums ir tiesības. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgās valsts kontaktiestādi.

 

Nepieciešamā veselības aprūpe ir ārstēšanās, pateicoties kurai jums nav jāatgriežas mājās no ārzemēm pirms ieplānotā uzturēšanās termiņa beigām. Veselības aprūpes sniedzējs nosaka, kāda aprūpe ir nepieciešama, ņemot vērā jūsu uzturēšanās ilgumu.

Kāda ir jūsu situācija?

Pamatprincips ir tāds, ka pensiju jums maksā valsts, kurā esat apdrošināts. Ja saņemat pensiju no vairākām valstīm un viena no tām ir valsts, kur dzīvojat, tad šī valsts ir atbildīga par jūsu un jūsu ģimenes veselības aprūpi. Tomēr jums vienmēr būs tiesības saņemt pabalstu natūrā (piemēram, veselības aprūpi un zāles) valstī, kur esat nolēmis apmesties.

Tādā gadījumā jums jāreģistrējas turienes sociālās apdrošināšanas iestādē neatkarīgi no tā, kur esat apdrošināts. No valsts, kas jums maksā pensiju, ir jāpieprasa S1 veidlapa, kuru izmantosit, lai reģistrētos savas dzīvesvietas valsts veselības aprūpes iestādē. Jūs tiksiet ārstēts ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņi un it kā jūs būtu apdrošināts šajā valstī.

Ja jūs nesaņemat pensiju no dzīvesvietas valsts, tad valsts, kura jums maksā pensiju, atlīdzinās jūsu dzīvesvietas valstij par pakalpojumiem, kas sniegti jums un jūsu ģimenei. Atlīdzināšanas procedūra notiek starp iestādēm.

Valsts, kura jums maksā pensiju, ir atbildīga arī par jūsu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes izsniegšanu. Slimības pabalstus naudā izmaksā tā valsts, kur esat apdrošināts. >> Ieskatieties mūsu lapās par Eiropas veselības apdrošināšanas karti!

Jūs kā pārrobežas darba ņēmējs varat saņemt veselības aprūpi vai nu valstī, kur dzīvojat, vai arī valstī, kur strādājat. Daudzos gadījumos var gadīties, ka jums būs ērtāk saņemt veselības aprūpi valstī, kur strādājat un kur pavadāt lielāko daļu laika.

Arī jūsu ģimenei ir šādas tiesības Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Kiprā, Latvijā, Luksemburgā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Vācijā.

No 2014. gada 1. maija tādas pašas tiesības garantēs arī Igaunijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē, Spānijā un Ungārijā.

Jums ir vienādas tiesības uz veselības aprūpi abās valstīs pat pēc aiziešanas pensijā, ja valsts, kas gādā par jūsu kā pensionāra sociālo nodrošinājumu, un valsts, kur agrāk strādājāt, ir Austrija, Beļģija, Francija, Luksemburga, Portugāle vai Spānija.

Sīkākus jautājumus iesakām noskaidrot jūsu sociālās apdrošināšanas iestādē. Ja jūsu situācija ir citāda, iesakām aplūkot mūsu sadaļu un bieži uzdotos jautājumus par slimības pabalstiem vai >> sameklēt attiecīgās valsts kontaktiestādi mūsu direktorijā

Ja uz laiku dodaties studēt uz ārzemēm, jums pirms aizbraukšanas vajadzētu no savas pašreizējās veselības apdrošināšanas iestādes pieprasīt Eiropas veselības apdrošināšanas karti. >> Ieskatieties mūsu lapās par Eiropas veselības apdrošināšanas karti!

Ja darba devējs jūs norīko darbā citā ES valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē (vai ja pats “norīkojat” sevi, būdams pašnodarbinātais), jums saglabājas jūsu izcelsmes valsts apdrošināšanas segums.

Tā kā norīkot darbā vienmēr var tikai uz laiku (piemēram, ne ilgāku par 24 mēnešiem), jūs, uzturoties darba vietas valstī, varat izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Ar A1 veidlapas veidlapas palīdzību varēsit pierādīt, ka esat apdrošināts izcelsmes valstī. >> Ieskatieties mūsu lapās par Eiropas veselības apdrošināšanas karti!

Jūsu pieteikumi

Dažādās valstīs veselības aprūpes sistēmas darbojas dažādi. Ja nolemjat pārcelties uz ārzemēm, jums vajadzētu sazināties ar vietējo veselības aprūpes iestādi, lai noskaidrotu, kāda procedūra un kādi termiņi jāievēro.

Ja strādājat ārzemēs, jums un jūsu ģimenei ir darba vietas valsts sociālās apdrošināšanas segums ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem (uz cilvēkiem, kas uz laiku norīkoti darbā, un uz jūrniekiem gan attiecas citi noteikumi).

Ja nestrādājat, bet esat pārcēlies uz ārzemēm citu iemeslu dēļ, jums valstī, kur esat apdrošināts, jāpieprasa Eiropas veselības apdrošināšanas karte pagaidu apmeklējumam vai S1 veidlapa, lai reģistrētos vietējā veselības aprūpes iestādē.

Ja neesat pārliecināts, kura valsts gādā par jūsu sociālās drošības segumu, sazinieties ar vietējām iestādēm. >> Sameklējiet konkrētās valsts kontaktiestādi mūsu direktorijā!

Ja jums jāizpilda konkrēti nosacījumi, lai iegūtu tiesības uz pabalstu, iestādei, kas izskata jūsu pieteikumu, jāņem vērā apdrošināšanas periodi un atbilstoši attiecīgo valstu likumiem cituviet nodzīvotais vai nostrādātais laiks. Tā ir garantija, ka nezaudēsit savu slimības apdrošināšanu, ja maināt darbu un pārceļaties uz citu valsti.

Piemēram, dažās valstīs jūs slimības pabalstu varat saņemt tikai pēc sešu mēnešu ilgas apdrošināšanas. ES noteikumos garantēts, ka jums rodas tiesības uz slimības pabalstu jau no paša apdrošināšanas perioda sākuma vienā valstī, ja iepriekš 6 mēnešus esat bijis apdrošināts citā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: