Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Išmokos mirties atveju

Maitintojo netekimo išmokos

Apskritai, taisyklės, taikomos našliams arba našlaičiams mokamoms maitintojo netekimo pensijoms, yra tokios pat kaip ir taikomos invalidumo ir senatvės pensijoms.

Visų pirma, maitintojo netekimo pensijos turi būti mokamos neatsižvelgiant į tai, kurioje ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos vietoje našlys ar našlė gyvena.

Išmokos mirties atveju

 

Kaip ir visų kitų kategorijų išmokų atveju, socialinės apsaugos institucijos turi atsižvelgti į draudimo ar gyvenimo laikotarpius, įgytus pagal bet kurios kitos ES valstybės narės, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos teisės aktus, kai reikia įvertinti teisę į išmokas mirties atveju.

Išmokas mirties atveju moka šalies, kurioje miręs asmuo buvo apdraustas, institucija, neatsižvelgiant į tai, kurioje ES valstybėje narėje gyvena teisę gauti tokias išmokas turintys asmenys.

 

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį