Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Reikia pagalbos?

Ar jau lankėtės mūsų puslapyje, skirtame informacijai į ką kreiptis pagalbos?

Nacionaliniai ištekliai

Kiekviena iš 31 šalies, kurios taiko ES koordinavimo taisykles, turi specialią ryšių palaikymo tarnybą, turinčią konkrečios patirties spręsti tarpvalstybinius socialinės apsaugos klausimus. Ši institucija atlieka svarbų vaidmenį – ji atsako į piliečių prašymus suteikti informaciją ir pagalbą, taip pat į kitų nacionalinių institucijų, kurioms reikia patarimų, prašymus.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Kadangi ES teisėje nacionalinės socialinės apsaugos sistemos tik koordinuojamos, jūsų padėties vertinimas visada priklausys nuo jums taikomų nacionalinės teisės nuostatų. Todėl nacionalinės valdžios institucijos paprastai turi daugiau galimybių teikti patarimus ir informaciją, nes žino ir ES taisykles, ir savo vidaus įstatymų rinkinį.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Europos ištekliai

Tiesiogiai kreiptis į Teisingumo Teismą galimybių neturite. Jūsų bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, siekdamas sužinoti, kaip reikėtų aiškinti konkrečias ES taisyklių nuostatas, jei sprendimas jūsų byloje priklauso nuo aiškinimo, gali paprašyti Teismą pateikti prejudicinį sprendimą. Toks sprendimas yra privalomas vykdyti.

Į Teismą kreiptis gali kiekvienas nacionalinis teismas, net pirmosios instancijos. Jei nėra daugiau jokių galimybių sprendimą apskųsti, teismas privalo kreiptis dėl prejudicinio sprendimo. Visada galite pasiūlyti, kad jūsų bylą nagrinėjantis teisėjas pasikonsultuotų su Teismu, bet daugeliu atvejų esama Teismo praktika yra pakankamai aiški, kad jūsų byloje būtų galima priimti sprendimą.

Europos Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui, jei mano, kad nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos nedera su ES taisyklėmis (vadinamoji „pažeidimo nagrinėjimo procedūra“).

ES siūlo kelias informavimo ir problemų sprendimo priemones, kurios piliečiams padeda rasti sprendimus ir įgyvendinti savo teises. Be to, jei manote, kad šalies teisės aktai ar administracinė praktika prieštarauja ES taisyklėms, galite pateikti skundą Europos Komisijai.

Europos Komisija, siekdama sustabdyti tokį pažeidimą, gali nuspręsti imtis veiksmų prieš šią šalį dėl reikalavimų nesilaikymo. Prireikus Europos Komisija, pradėdama pažeidimo procedūrą, gali perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Siekiant pradėti tokią procedūrą nereikalaujama išnaudoti visų nacionalinių teisių gynimo priemonių ir galimybių teikti apeliacinius skundus, taip pat nereikalaujama, kad būtų konkrečios individualios bylos.

Tačiau procedūra trunka ilgai ir iš daugiau kaip 600 Teismo sprendimų tik nedaugelis yra pažeidimo nagrinėjimo procedūros rezultatas. Daugiau kaip 90 % sprendimų priimta nacionaliniams teismams pateikus prašymus dėl prejudicinių sprendimų.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį