Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Prašymai ir formos

Ar jau apsilankėte mūsų puslapyje Prašymai ir formos?

Perkeliamieji dokumentai (anksčiau vadinti E formomis)

 

Perkeliamaisiais dokumentais pakeistos ankstesnės E formos. Juos išduoda šalies, kurioje esate apdraustas, kompetentingos socialinės apsaugos įstaigos.

Kiekvienas dokumentas išduodamas asmeniui (galbūt kartu su šeimos nariais), jame įrašomas to asmens vardas, pavardė ir kiti tapatybei nustatyti reikalingi duomenys. Socialinės apsaugos įstaiga išduodamą dokumentą tinkamai pasirašo ir patvirtina antspaudu.

Socialinės apsaugos koordinavimui skirtas perkeliamasis dokumentas viršutiniame kairiajame kampe paženklinamas ES vėliavėle, viršutiniame dešiniajame kampe pažymima, kad tai yra socialinės apsaugos koordinavimo dokumentas, o apačioje nurodoma jį išdavusi įstaiga. Vienintelė išimtis – Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK). >> Apsilankykite mūsų ESDK puslapiuose

Turėtumėte apie tai iškart pranešti jį išdavusiai socialinės apsaugos įstaigai ir vykdyti jos nurodymus. Kokie bus šie nurodymai, priklausys nuo konkrečios šalies ir dokumento rūšies. Net jei pamesite dokumentą, paprastai neprarasite jame patvirtintų teisių. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Sveikatos priežiūra

 

Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) yra perkeliamasis dokumentas, patvirtinantis jūsų teisę į būtiną sveikatos priežiūrą, kai laikinai esate užsienyje, t. y. ne savo gyvenamojoje šalyje. Teisę turėti ESDK turi visi asmenys, apdrausti vienos iš ES šalių, Norvegijos, Lichtenšteino, Islandijos arba Šveicarijos privalomojo sveikatos draudimo sistemoje.

Pateikęs formą S1, galite įgyti teisę į sveikatos priežiūrą, jei gyvenate ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, bet esate apdraustas kitoje iš šių šalių.

Paprastai tai daro žmonės, kurie, išėję į pensiją, apsigyvena užsienyje. Tai taip pat gali būti naudinga darbuotojų migrantų šeimos nariams, kurie liko savo kilmės šalyje, bet yra apdraudžiami socialiniu draudimu šalyje, kurioje šiuo metu dirba jų šeimos narys.

Ši forma atitinka ankstesnes formas E106, E109, E120 ir E121.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Pateikęs formą S2, galite įrodyti savo teisę į planinį gydymą kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje. Prieš išvykdamas gydytis, turite gauti šią formą iš savo sveikatos draudimo įstaigos ir pateikti šalies, kurioje gydysitės, sveikatos draudimo įstaigai.

Kai gydysitės, jums bus taikomos tokios pačios sveikatos priežiūros ir mokėjimo sąlygos, kaip ir tos šalies piliečiams. Tai reiškia, kad gali reikėti iš anksto apmokėti tam tikrą išlaidų dalį.

Ši forma atitinka ankstesnę formą E112.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Pateikę formą S3, buvę pasienio darbuotojai įgyja teisę gydytis šalyje, kurioje anksčiau dirbo. Jie gali pradėti gydytis arba tęsti medicinos procedūrą, pradėtą, kai asmuo tebedirbo toje šalyje.

>> Susiraskite jums reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos

 

Pateikęs formą DA1, įgyjate teisę į medicininį gydymą tokiomis sąlygomis, kurios taikomos patyrus nelaimingą atsitikimą darbe arba susirgus profesine liga kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje.

Ši forma atitinka ankstesnę formą E123.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Nedarbas

 

Forma U1 patvirtina laikotarpius, kuriais buvote apdraustas kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje ir į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant bedarbio pašalpą.

Šią formą galite gauti iš paskutinės šalies arba šalių, kuriose dirbote, valstybinės įdarbinimo tarnybos. Ją turėtumėte pateikti šalies, kurioje norite prašyti išmokos, valstybinei įdarbinimo tarnybai.

Ši forma atitinka ankstesnę formą E301.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Forma U2 – tai leidimas perkelti jūsų bedarbio pašalpą. Ją galite gauti iš šalies, kurioje netekote darbo, valstybinės įdarbinimo tarnybos ir turite pateikti šalies, kurioje norite ieškoti darbo, valstybinei įdarbinimo tarnybai.

Ši forma atitinka ankstesnę formą E303.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Forma U3 yra jus priėmusios šalies, kurioje ieškote darbo, įstaigos perspėjimas. Tai reiškia, kad ši įstaiga pranešė šalies, kurioje jums mokama bedarbio pašalpa, įstaigai apie tai, kad jūsų padėtis pasikeitė ir, atsižvelgiant į šiuos pokyčius, gali reikėti perskaičiuoti jūsų bedarbio pašalpą.

U3 formos paskirtis yra perspėti jus, kad dėl šio įstaigų pasikeitimo informacija jūsų pašalpa gali būti sumažinta arba jos mokėjimas sustabdytas. Jei gavote formą U3, jums gali reikėti kreiptis į savo kilmės šalies įstaigą ir sužinoti, ar jūsų padėtis nepasikeitė.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Pensijos

 

Komandiruotės

 

Formoje A1 nurodomi taikytini teisės aktai. Ją naudinga pateikti tais atvejais, kai gali reikėti įrodyti, kad socialinio draudimo įmokas mokate kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje.

Paprastai tai turi padaryti komandiruoti darbuotojai arba vienu metu keliose šalyse dirbantys žmonės. Ši forma atitinka ankstesnes formas E101 ir E103. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jūsų prašymai

 

Pagal ES socialinės apsaugos taisykles kiekviena šalis turi paskirti susižinojimo tarnybą, kuri tenkintų kitų įstaigų ir piliečių informacijos ir pagalbos prašymus. >> Susiraskite susižinojimo tarnybą mūsų žinyne

Kiekvienoje šalyje yra nustatyti terminai, per kuriuos galima apskųsti administracijos sprendimą, ir atitinkamos procedūros. Labai svarbu tai padaryti nedelsiant ir būtinai laikantis šių terminų. Kreipkitės patarimo į savo šalies institucijas.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei gyvenate ir anksčiau dirbote keliose ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, invalidumo arba senatvės pensijos galite prašyti šalyje, kurioje gyvenate, jei esate joje apdraustas.

Šios šalies įstaiga perduos jūsų prašymą kompetentingai įstaigai, net jei ji būtų kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje. Prašymo pateikimo reikiamai įstaigai data bus laikoma ta diena, kurią pateikėte savo prašymą.

Jei niekada nebuvote apdraustas šalyje, kurioje gyvenate, prašymą mokėti senatvės pensiją galite pateikti šalies, kurioje paskutinį kartą buvote apdraustas, įstaigai.

>> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Visi socialinės apsaugos koordinavimo dokumentai (E formos, Europos sveikatos draudimo kortelės ir jas laikinai pakeičiantys sertifikatai), išduoti kompetentingų įstaigų pagal senąsias koordinavimo taisykles, galios tol, kol baigsis jų galiojimo laikotarpis arba kol kompetentinga įstaiga juos panaikins ar pakeis kitais dokumentais.

Įstaigos į šiuos dokumentus atsižvelgs net po 2010 m. gegužės 1 d., kai bus pradėti taikyti naujieji reglamentai dėl modernizuoto socialinės apsaugos koordinavimo.

 

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį