Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos

Ar jau apsilankėte mūsų puslapyje Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos?

Jūsų prašymai

Turite nusiųsti pranešimą apie šį nelaimingą atsitikimą savo draudimo įstaigai. Šalies, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, įstaiga taip pat turi persiųsti medicinos pažymą ir suteikti bet kokią svarbią informaciją, kurios gali paprašyti jūsų draudimo įstaiga.

Jei nelaimingą atsitikimą patyrėte kelionės į darbą metu, jūsų draudimo įstaiga gali pavesti tyrėjui atlikti tyrimą šalyje, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas. Šiam tyrėjui padės vietos valdžios institucijos. >> Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei pagal šalies, kurioje esate apdraustas, įstatymus išmokos pinigais dydis priklauso nuo jūsų šeimos narių skaičiaus, apskaičiuojant jūsų išmokas, bus atsižvelgta ir į tuos šeimos narius, kurie gyvena kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje.

Jei veikla, dėl kurios tikriausiai susirgote šia liga, užsiėmėte daugiau kaip vienoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jūs arba, jūsų mirties atveju, maitintojo netekę asmenys galės gauti išmokas tik ten, kur buvote apdraustas, kai paskutinį kartą patyrėte šią riziką.

Šalis, kurioje esate apdraustas, visais atvejais turi mokėti jums išmokas pinigais, jei patyrėte nelaimingą atsitikimą darbe arba susirgote profesine liga, t. y. išmokomis pakeičiamas darbo užmokestis, kurio netekote dėl nelaimingo atsitikimo arba profesinės ligos.

Išmokas pinigais paprastai tiesiogiai moka šalies, kurioje esate apdraustas, įstaiga. Tačiau šalis, kurioje esate apdraustas, gali susitarti su šalies, kurioje gyvenate arba lankotės, įstaigomis ir pavesti joms mokėti jums išmokas pinigais. Jūsų gaunama suma dėl to nepasikeis.

Nelaimingi atsitikimai užsienyje

Jei nelaimingą atsitikimą darbe patiriate keliaudamas ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jūsų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe tebegalioja.

Kai esate išvykęs iš šalies, kurioje esate apdraustas, turite teisę gauti išmokas natūra, kurios yra reikalingos jūsų gydymui. Taip pat turite teisę gauti specialias išmokas natūra, taikomas pagal šalies, kurioje patyrėte nelaimingą atsitikimą, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sistemą.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį