Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Liga, motinystė ir tėvystė

Ar jau lankėtės mūsų puslapyje, skirtame informacijai apie ligas, motinystę ir tėvystę?

Jūsų teisės

Kiekvienos šalies nacionalinės teisės aktais nustatoma, kokios išmokos ir kokiomis sąlygomis turi būti teikiamos. ES koordinavimo taisyklėmis užtikrinama, kad judant Europoje jums bus taikomos tokios pat sąlygos kaip ir tų šalių piliečiams.

Primename, kad turėsite teisę į ligos išmokas natūra šalyje, kurioje gyvenate, joje galiojančiomis sąlygomis, kad ir kur būtumėte apdraustas.

Ir atvirkščiai, išmokas grynaisiais pinigais gausite šalyje, kurioje esate apdraustas, neatsižvelgiant į tai, kur gyvenate ir kokios sąlygos ten taikomos.

>> Informacija apie laikiną buvimą ar planuojamą gydymą pateikiama mūsų puslapiuose, skirtuose sveikatos priežiūrai užsienyje

Išlaidos ir kompensavimo procedūros priklauso nuo kiekvienos šalies nacionalinės teisės aktų.

ES taisyklėmis garantuojama, kad būsite gydomas tokiomis pat sąlygomis, kaip ir šalies, kurioje būnate (laikinai) ar gyvenate, piliečiai. Jei piliečiai turi mokėti, mokėti turite ir jūs. Jei gydymas yra nemokamas, jis bus nemokamas ir jums.

Tačiau primename, kad jei specialiai vykstate į užsienį gydytis, jums reikės išankstinio jūsų kompetentingos sveikatos institucijos leidimo.

>> Informacija apie laikiną buvimą ar planinį gydymą pateikiama mūsų puslapiuose, skirtuose sveikatos priežiūrai užsienyje

Išmokomis natūra teikiamos, tiesiogiai apmokamos ar kompensuojamos sveikatos priežiūros, susijusių produktų, pvz., vaistų, ir susijusių paslaugų išlaidos. Kitaip sakant, kartais išmokos natūra faktiškai teikiamos grynaisiais pinigais, pvz., kai gaunate išmoką, kuria kompensuojamos gydymo išlaidos.

Paprastai tokias išmokas moka šalis, kurioje gyvenate ar būnate, lyg būtumėte joje apdraustas. Palyginti su šalies, kurioje esate faktiškai apdraustas, teisės aktais, tai jums gali būti palanku arba ne.

Dėl visų su jūsų teisėmis susijusių procedūrų, galutinių terminų ir sąlygų sprendžiama nacionaliniu lygmeniu, taigi savo teises sužinosite susisiekę su savo sveikatos priežiūros institucija. >> Susiraskite reikalingą nacionalinę įstaigą mūsų žinyne

Išmokos grynaisiais pinigais paprastai yra skirtos pakeisti pajamas (darbo užmokestį, atlyginimą), kurios sustabdomos dėl ligos ar motinystės (tėvystės) atostogų. Tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis mokamos išmokos, pvz., kai sergančiam ar neįgaliam asmeniui būtina kito asmens pagalba, taip pat gali būti laikomos ligos išmokomis grynaisiais pinigais.

Šių išmokų suma ir trukmė visiškai priklauso nuo šalies, kurioje esate apdraustas, teisės aktų. Visas išmokas grynaisiais pinigais šios šalies kompetentinga institucija jums paprastai mokės tiesiogiai, taigi savo teises sužinosite susisiekę su savo sveikatos priežiūros institucija. >> Susiraskite reikalingą nacionalinę įstaigą mūsų žinyne

 

Būtinoji sveikatos priežiūra apima gydymą, kuris padės jums išvengti būtinybės grįžti namo nepasibaigus jūsų numatytai laikino buvimo užsienyje trukmei. Koks gydymas yra būtinas, atsižvelgdamas į jūsų buvimo trukmę nustato sveikatos priežiūros teikėjas.

Kokia jūsų padėtis?

Pagrindinis principas yra toks: šalis, kurioje buvote apdraustas, yra šalis, kuri moka jums pensiją. Jei gaunate pensiją iš daugiau negu vienos šalies ir viena iš tų šalių yra šalis, kurioje gyvenate, ši šalis bus atsakinga už jūsų ir jūsų šeimos narių sveikatos priežiūros teikimą. Tačiau visada turėsite teisę į išmokas natūra, pvz., sveikatos priežiūrą ir vaistus, šalyje, kurioje nusprendžiate įsikurti.

Tam jums ten reikės užsiregistruoti socialinės apsaugos institucijoje, nepaisant to, kur esate apdraustas. Šalyje, kuri jums moka pensiją, turite paprašyti formos S1, kurią vėliau naudosite norėdami užsiregistruoti sveikatos priežiūros institucijoje ten, kur gyvenate. Būsite gydomas taip, lyg būtumėte ten apdraustas ir jums bus taikomos tokios pat sąlygos, kaip ir piliečiams.

Jei negaunate pensijos iš šalies, kurioje gyvenate, šalis, kuri moka jums pensiją, kompensuos šaliai, kurioje gyvenate, už jums ir jūsų šeimos nariams teikiamas paslaugas. Tokios kompensavimo procedūros vykdomos tarp institucijų.

Pensiją jums mokanti šalis taip pat yra atsakinga už Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK) išdavimą. Ligos išmokas grynaisiais pinigais moka šalis, kurioje esate apdraustas. >> Apsilankykite mūsų puslapiuose, skirtuose ESDK.

Kaip pasienio darbuotojas galite gauti sveikatos priežiūrą arba šalyje, kurioje gyvenate, arba šalyje, kurioje dirbate. Daugeliu atvejų jums bus praktiškiau gauti sveikatos priežiūrą šalyje, kurioje dirbate ir kurioje praleidžiate daugiausia laiko.

Jūsų šeimos nariai tokias pat teises kaip ir jūs turi šiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Graikijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Liuksemburge, Maltoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje.

Nuo 2014 m. gegužės 1 d. tokias pat teises suteiks šios šalys: Estija, Ispanija, Italija, Lietuva, Nyderlandai ir Vengrija.

Turite tokią pat teisę sveikatos priežiūrą gauti abiejose šalyse, net jums išėjus į pensiją, jei abi šalys – ir ta, kurioje dirbote seniau, ir ta, kuri atsakinga už jūsų, pensininko, socialinės apsaugos draudimą – patenka į šį sąrašą: Austrija, Belgija, Ispanija, Liuksemburgas, Portugalija, Prancūzija ir Vokietija.

Daugiau informacijos galite gauti savo socialinės apsaugos institucijoje. Dėl kitų galimybių žr. mūsų skyrių ir dažnai užduodamus klausimus apie ligos išmokas arba >> susiraskite reikalingą nacionalinę įstaigą mūsų žinyne

Jei laikinai išvykstate į užsienį studijuoti, prieš išvykdamas turėtumėte būtinai kreiptis į savo dabartinę draudimo instituciją dėl Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK). >> Apsilankykite mūsų puslapiuose, skirtuose ESDK.

Jei jūsų darbdavys jus komandiruoja į užsienį dirbti arba jūs pats, kaip savarankiškai dirbantis asmuo, save „išsiunčiate“ dirbti į kitą ES valstybę narę, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją arba Šveicariją, jums ir toliau bus taikomi jūsų kilmės šalies teisės aktai.

Kadangi, siuntimo į užsienį dirbti trukmė visada būna ribota (t. y. ne ilgiau kaip 24 mėnesiai), buvimo kitoje šalyje metu galite naudotis Europos sveikatos draudimo kortele. Forma A1 jums leis įrodyti, kad esate apdraustas savo kilmės šalyje kitais tikslais. >> Apsilankykite mūsų puslapiuose, skirtuose ESDK.

Jūsų prašymai

Kiekvienos šalies sveikatos priežiūros sistema skiriasi. Jei nusprendžiate persikelti į užsienį, turite susisiekti su vietos sveikatos priežiūros institucija ir sužinoti procedūras ir galutinius terminus.

Jei dirbate užsienyje, jums ir jūsų šeimos nariams taikomi tos šalies socialinės apsaugos teisės aktai, lygiai taip pat, kaip ir piliečiams (specialios taisyklės taikomos į užsienį išsiųstiems dirbti darbuotojams ir jūreiviams).

Jei nedirbate, bet persikėlėte dėl kitų priežasčių, šalyje, kurioje esate apdraustas, turite paprašyti Europos sveikatos draudimo kortelės laikinam buvimui arba formos S1, skirtos užsiregistruoti vietos sveikatos priežiūros sistemoje.

Jei abejojate dėl to, kuri šalis atsakinga už jūsų socialinę apsaugą, susisiekite su savo vietos institucijomis >> Susiraskite reikalingą nacionalinę įstaigą mūsų žinyne

Jei prieš įgyjant teisę į išmokas reikia įvykdyti tam tikrus reikalavimus, jūsų prašymą nagrinėjanti institucija turi atsižvelgti į įgytus draudimo, gyvenimo ar užimtumo laikotarpius pagal kitų šalių teisės aktus. Tai garantija, kad keisdami darbą ar persikeldami į kitą šalį neprarasite savo sveikatos draudimo.

Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse teisę į ligos išmokas galite įgyti tik toje šalyje praėjus šešiems draudimo mėnesiams. ES taisyklėmis užtikrinama, kad įgyste teisę į ligos išmokas nuo pat jūsų draudimo laikotarpio toje šalyje pradžios, jei prieš tai 6 mėnesius ar ilgiau buvote apdraustas bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį