Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

DUK - Europos sveikatos draudimo kortelė

Norėdami gauti kortelę kreipkitės į vietos sveikatos draudimo instituciją, kadangi kiekviena valstybė narė atsako už Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimą ir platinimą savo teritorijoje.

Europos sveikatos draudimo kortelė gali būti išduota kiekvienam asmeniui, apdraustam pagal bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos bei Šveicarijos įstatymus numatytą socialinės apsaugos sistemą. Kiekvienas keliaujančios šeimos narys turi turėti savo kortelę.

Vienintelė asmens informacija, nurodyta Europos sveikatos draudimo kortelėje, yra kortelės savininko vardas ir pavardė, asmens kodas bei gimimo data. Europos sveikatos draudimo kortelėje nėra jokios medicininės informacijos apie kortelės savininką.

Skirtingose šalyse kortelių galiojimo laikas yra skirtingas, todėl patikimiausią informaciją suteiks korteles išduodanti sveikatos draudimo institucija.

Jūsų sveikatos draudimo institucija privalo jums paprašius išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę arba laikinąją pažymą, jei kortelė negali būti išduota tuojau pat. Priešingu atveju galima skųstis. Europos Komisija gali suteikti informacijos apie tai, kaip apginti savo teises, tačiau pirmiausia siūlo kreiptis į Solvit, kuri paaiškins, kaip pateikti skundą.

Priklausomai nuo to, kokioje šalyje viešite, sveikatos priežiūros paslaugos gali būti nemokamos arba mokamos, pastaruoju atveju išlaidos bus nedelsiant atlygintos. Jei reikia sumokėti iš anksto, kortelė garantuoja, kad išlaidos bus grąžintos toje pačioje šalyje, arba, jei negalėjote pasinaudoti išlaidų grąžinimo procedūra, jas jums grąžins vietos sveikatos draudimo institucija grįžus į savo šalį iš kelionės. Sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos pagal šalies, kurioje viešite, galiojančius įstatymus. Jei nežinote, kokios sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos ir kokios gydymo išlaidos atlyginamos kortelės savininkui, kreipkitės į tos šalies sveikatos draudimo instituciją.

Jei taip atsitiktų, medicininė pagalba jums bus būtinai suteikta, kad galėtumėte tęsti atostogas ir jums nereikėtų dėl gydymo grįžti namo. Tačiau nepamirškite, kad kortelė palengvintų galimybes gauti medicininės priežiūros paslaugas vietoje arba atlyginti išlaidas tuo atveju, kai už sveikatos priežiūros paslaugas reikia mokėti iš anksto. Štai kodėl visiems, vykstantiems asmeniniais ar darbo reikalais į kitą kurią nors Europos ekonominės erdvės valstybę narę ar Šveicariją, primygtinai rekomenduojame turėti su savimi Europos sveikatos draudimo kortelę.

Medicininė etika draudžia gydytojui atsisakyti gydyti pacientą, jei gydymas dėl jo sveikatos būklės yra būtinas. Tačiau tokiu atveju negarantuojama, kad jūsų išlaidos bus padengtos tokiomis pat sąlygomis, kaip tuo atveju, jei būtumėte pateikę Europos sveikatos draudimo kortelę ar jai lygiavertį dokumentą ir taip įrodę, kad esate apdraustas socialiniu draudimu. Gydytojas ar sveikatos priežiūros įstaiga gali paprašyti jūsų apmokėti visas išlaidas arba iš anksto apmokėti dalį šių išlaidų, kurių toje valstybėje narėje nereikėtų mokėti apdraustam asmeniui. Esant būtinybei jūsų sveikatos draudimo institucija galėtų faksu arba elektroniniu paštu atsiųsti jums laikinąją pažymą, kuri atstoja Europos sveikatos draudimo kortelę.

Besimokantys asmenys ir komandiruoti darbuotojai gauna Europos sveikatos draudimo korteles, kurios pakeičia formuliarą E 128. Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia jiems teisę gauti gydymo paslaugas, kurios yra būtinos atsižvelgiant į jų buvimo svečioje šalyje trukmę. Komandiruotės ir (arba) studijų trukmė gali būti gana ilga, todėl šiems asmenims gali būti teikiamos didesnės apimties gydymo paslaugos, nei kelioms dienoms paviešėti atvykusiems turistams.

Kortelė užtikrina galimybę lengviau gauti medicininį gydymą, tačiau ji neturi nieko bendro su parvežimu į gimtąją šalį. Turintys kortelę negali tikėtis grįžti į savo šalį nemokamai tuo atveju, kai patiria sunkią traumą ar suserga rimta liga. Tokiu atveju būtinas atskiras draudimas.

Taip, jei sergate lėtine liga (pvz., astma, diabetu ar vėžiu), laikinos viešnagės kitoje valstybėje narėje metu jūs turite teisę gauti tokias sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra būtinos atsižvelgiant į jūsų sveikatos būklę. Tačiau jei dėl jūsų sveikatos būklės jums reikalinga speciali medicininė priežiūra, o ypač – specialios technologijos ir įranga (pvz., dializei), dėl savo saugumo turėtumėte iš anksto planuoti viešnagę ir susitarti dėl gydymosi leidimo, kuris užtikrintų, kad viešnagės metu galėtumėte naudotis jums reikalinga įranga ir gauti jums reikalingas gydymo paslaugas. Tai galima padaryti prieš išvykstant, susisiekus su tos šalies, į kurią ruošiatės keliauti, vietos specializuotu medicinos skyriumi.

Taip, Europos sveikatos draudimo kortelė padengia visas su medicininiu gydymu nėštumo ir gimdymo metu susijusias išlaidas, jei laikinai viešite kitoje valstybėje narėje. Beje, jei ketinate gimdyti kitoje šalyje, kreipkitės į vietos sveikatos draudimo instituciją, nes jums gali prireikti specialaus leidimo (forma S2).

Kortelę pamiršęs ar pametęs pacientas gali paprašyti savo sveikatos draudimo institucijos faksu ar elektroniniu paštu jam atsiųsti laikinąją pažymą. Ji atstoja Europos sveikatos draudimo kortelę.

Informacija sveikatos priežiūros tiekėjams

Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Europos draudimo kortelė laipsniškai įvesta nuo 2004 m. birželio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. Nuo 2006 m. sausio 1 d. ji išduodama ir pripažįstama visose pirmiau išvardytose šalyse.

Europos sveikatos draudimo kortelės ir laikinųjų pažymų paskirtis yra ta pati. Visi šie dokumentai patvirtina, kad į jus dėl gydymo kreipęsis jų turėtojas yra apdraustas. Tokiems asmenims reikėtų taikyti tokią procedūrą, lyg jie būtų apdrausti jūsų paties šalyje, ir suteikti medicininiu požiūriu būtiną gydymą, atsižvelgiant į gydymo pobūdį ir numatomą jų viešnagės jūsų šalyje trukmę. Taikomi įstatymais nustatytos socialinės apsaugos sistemos įkainiai.

Taip, visos valstybės narės naudoja vienodą pavyzdį su Europos simboliu. Siekiama užtikrinti, kad gydytojai ir sveikatos priežiūros centrų darbuotojai kortelę iš karto atpažintų. Kortelėje yra tam tikra privaloma standartinio formato informacija, kurią galima perskaityti, kad ir kokia būtų kortelės savininko kalba. Tik viena kortelės pusė parengta pagal standartinį šabloną. Kitos pusės dizainą valstybės narės gali laisvai pasirinkti pačios.

Laikinoji pažyma – tai Europos sveikatos draudimo kortelei lygiavertis dokumentas. Ja pakeičiama kortelės savininko pamesta ar pamiršta kortelė. Laikinoji pažyma išduodama ir tada, kai sveikatos draudimo įstaiga negali išduoti Europos sveikatos draudimo kortelės jos prašančiam asmeniui iki pastarojo išvykimo. Laikinoji pažyma galioja taip pat kaip Europos sveikatos draudimo kortelė.

A patient in possession of a European Health Insurance Card is entitled to all benefits in kind which "become medically necessary during a stay in the territory of another Member State, taking into account the nature of the benefits and the expected length of the stay". You must therefore provide all the types of medical care and treatment that the patient's state of health necessitate to enable him to continue his stay in your country under safe medical conditions. The key is that he should not be obliged to cut short his visit in order to return to his country of residence for treatment. However, you are not obliged to provide certain kinds of treatment that can wait until the patient has returned home (most types of dental treatment, for example). The patient might well have problems obtaining reimbursement for treatment that goes beyond what is strictly necessary in the context of a temporary stay. In addition, some types of treatment extend over a period of time and necessitate follow-up which is not compatible with the temporary duration of the patient's stay in another country. In these cases, once the patient has received "holding" or primary treatment, generally speaking it is preferable for him to return to his own country of residence and his own doctor for further examinations or certain types of treatment.

Kortelę pamiršęs ar pametęs pacientas gali paprašyti savo sveikatos draudimo institucijos faksu ar e. paštu jam atsiųsti laikinąją pažymą. Ji atstoja Europos sveikatos draudimo kortelę ir suteikia pacientui tokias pačias teises į sveikatos priežiūrą bei per laikiną viešnagę kitoje valstybėje narėje gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimą. Taip elgtis ypač patartina, jei pacientą reikia guldyti į ligoninę.

Studentams ir į kitą valstybę dirbti išsiųstiems darbuotojams vietoj E128 formos gali būti išduota Europos draudimo kortelė, suteikianti teisę gauti atsižvelgiant į jų viešnagės trukmę būtiną gydymą. Kadangi jų viešnagė gali būti palyginti ilga, jie gali turėti teisę į daugiau apdraustų gydymo paslaugų nei kelias dienas paviešėti atvykę turistai.

Europos sveikatos draudimo kortelės paskirtis – sudaryti lengvesnes sąlygas gauti sveikatos priežiūros paslaugas laikinai viešint kitoje valstybėje narėje ir pagreitinti šių paslaugų išlaidų kompensavimą. Joje nėra jokios medicininės informacijos apie kortelės savininką (pvz., kraujo grupės, ligos istorijos ar pan.).

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį