Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Gyakori kérdések - Rendeletek

A szociális biztonsági rendszerek koordinációja

A Tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról.

A rendeletet az európai uniós tagországok állampolgárai tekintetében 2010. május 1-jén a 883/2004/EK rendelet váltotta fel. Továbbra is az 1408/71/EGK rendelet alkalmazandó Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc területén mindaddig, amíg nem módosulnak az EGT-vel és Svájccal kötött hatályos megállapodások, illetve az Európai Unión kívüli országoknak az EU területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai tekintetében mindaddig, amíg az Európai Tanácsban megállapodás nem születik az új rendeletek hatályának kiterjesztéséről.

A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. március 21.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról. A rendeletet az európai uniós tagországok állampolgárai tekintetében 2010. május 1-jén a 987/2009/EK rendelet váltotta fel. Továbbra is az 574/72/EGK rendelet alkalmazandó Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc területén mindaddig, amíg nem módosulnak az EGT-vel és Svájccal kötött hatályos megállapodások, illetve az Európai Unión kívüli országoknak az EU területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai tekintetében mindaddig, amíg az Európai Tanácsban megállapodás nem születik az új rendeletek hatályának kiterjesztéséről.

Korszerűsített koordináció

A 883/2004/EK rendelet 2010. május 1-jén lépett hatályba, és jelenleg kizárólag az EU területén alkalmazandó. A rendelet és a 987/2009/EK végrehajtási rendelet alkotja a szociális biztonsági rendszerek „korszerűsített koordinációjára” irányuló jogszabálycsomagot.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet a 988/2009/EK rendelet, az 1244/2010/EU bizottsági rendelet, a 465/2012/EU rendelet és az 1224/2012/EU bizottsági rendelet módosította. A 883/2004/EK rendelet egységes szerkezetbe foglalt változata itt olvasható.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet az 1244/2010/EU bizottsági rendelet, a 465/2012/EU rendelet és az 1224/2012/EU bizottsági rendelet módosította. A 987/2009/EK rendelet egységes szerkezetbe foglalt változata itt olvasható.

Az Európai Unión kívüli országok állampolgárai

A Tanács 859/2003/EK rendelete (2003. május 14.) az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről.

Jogértelmezés

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottságot az egyes EU-országok képviseletében tagországonként 1 fő, valamint az Európai Bizottság képviselője alkotja. Az igazgatási bizottság igazgatási ügyekkel foglalkozik, kezeli a szociális biztonsági koordinációra vonatkozó rendeletek rendelkezéseivel kapcsolatos jogértelmezési kérdéseket, továbbá elősegíti és továbbfejleszti az EU-tagországok közötti együttműködést.

Az igazgatási bizottság összetételét, működését és feladatait a 883/2004/EK rendelet 71. és 72. cikke határozza meg.

A Bíróság kizárólag konkrét jogesetek kapcsán értelmezi ítélet formájában a szociális biztonsági koordinációval kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket. A Bíróság által kiadott jogértelmezés azonban az összes érintett félre (a tagállami bíróságokra, a szociális biztonsággal foglalkozó intézményekre és a magánszemélyekre) nézve kötelező.

További információk a Bíróság ítélkezési gyakorlatáról

További információk az Európai Unió Bíróságáról

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása