Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Gyakori kérdések - Betegségi, anyasági és apasági ellátások

Megnézte már a betegségi, anyasági és apasági ellátásokkal foglalkozó oldalunkat?

Az Ön jogai

Az egyes országokban a nemzeti jogszabályok határozzák meg, hogy mely ellátások folyósíthatók és milyen feltételek mellett. Az EU koordinációs szabályai azt biztosítják, hogy Önt Európa egyik országából egy másikba költözve ugyanolyan feltételek szerint kezelik, mint az említett országok állampolgárait.

Kérjük, ne felejtse el, hogy Ön természetbeni betegségi ellátásra a lakóhelye szerinti országban az ott alkalmazandó feltételek szerint jogosult, függetlenül attól, hogy Ön hol van biztosítva.

Ezzel szemben Ön pénzbeli ellátást attól az országtól kap, ahol Önt biztosították, függetlenül attól, hogy Ön hol él és hogy ott milyen feltételek érvényesek.

>> Az ideiglenes tartózkodással vagy a tervezett kezeléssel kapcsolatosan látogasson el a külföldi egészségügyi ellátással kapcsolatos oldalainkra!

A költségek és a visszatérítési eljárások kérdésében az adott ország nemzeti jogszabályai irányadók.

Az uniós szabályok azt garantálják, hogy Ön ugyanolyan feltételek mellett részesülhet kezelésben, mint az Ön (ideiglenes) tartózkodási vagy lakóhelye szerinti ország állampolgárai. Ha az állampolgároknak fizetniük kell, akkor Önnek is. Ha a kezelés ingyenes, akkor az Ön számára is ingyenes.

Kérjük, ne felejtse el, hogy ha kifejezetten egészségügyi ellátás céljából utazik külföldre, akkor Önnek ki kell kérnie az illetékes egészségügyi intézmény előzetes engedélyét.

>> Az ideiglenes tartózkodással vagy a tervezett kezeléssel kapcsolatosan látogasson el a külföldi egészségügyi ellátással kapcsolatos oldalainkra!

A természetbeni ellátások az orvosi kezelés, a kapcsolódó termékek - pl. a gyógyszerek - és a kapcsolódó szolgáltatások költségét biztosítják, közvetlenül megfizetik vagy visszatérítik. Vagyis a természetbeni ellátásokat időnként tulajdonképpen pénz formájában nyújtják, pl. olyan esetekben, amikor az Ön számára visszatérítik az egészségügyi kezelés költségeit.

Ezeket az ellátásokat az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti ország általában ugyanúgy nyújtja, mintha Ön ott lenne biztosítva. Ez elképzelhető, hogy az Önt ténylegesen biztosító ország jogszabályaihoz képest előnyös vagy nem előnyös az Ön számára.

Az eljárásokról, határidőkről és jogosultsági feltételekről nemzeti szinten határoznak, a jogaival kapcsolatos kérdéseivel tehát a saját egészségügyi intézményéhez kell fordulnia. >> Címtárunkban megkeresheti azt a nemzeti intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

A pénzbeli ellátások célja általában betegség vagy anyaság/apaság miatt felfüggesztett jövedelem (bér, fizetés) helyettesítése.   Az egyéni helyzetben nyújtott ellátások, pl. beteg vagy fogyatékkal élő személy másik személy segítségnyújtásától való függése, szintén pénzbeli betegségi ellátásnak tekintendők.

Ezeknek az ellátásoknak az összege és időtartama teljes mértékben az Önt biztosító ország jogszabályaitól függ. A pénzbeli ellátásokat szokásosan az adott ország illetékes intézménye közvetlenül Önnek fizeti ki, a jogaival kapcsolatos kérdéseivel tehát a saját egészségügyi intézményéhez kell fordulnia. >> Címtárunkban megkeresheti azt a nemzeti intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

 

A szükséges egészségügyi ellátás olyan kezeléseket jelent, amelyek révén elkerülhető, hogy Önnek tervezett külföldi ideiglenes tartózkodása lejártát megelőzően haza kelljen térnie. A tartózkodás hosszát is figyelembe véve az egészségügyi szolgáltató határozza meg, hogy milyen kezelésre van szükség.

Milyen helyzetben van Ön?

Az alapelv az, hogy az Ön nyugdíját folyósító ország az az ország, ahol Ön biztosítva van. Ha Ön egynél több országból is kap nyugdíjat, és ezek egyike az Ön lakóhelye szerinti ország, akkor az Ön és családtagjai egészségügyi ellátásáért ez az ország felel. Azonban Ön továbbra is jogosult természetbeni ellátásokra, pl. egészségügyi ellátásra és gyógyszerekre abban az országban, ahol letelepedni kíván.

Ennek érdekében Önnek regisztrálnia kell az adott ország szociális biztonsági intézményénél, függetlenül attól, hogy Ön hol van biztosítva. Önnek a nyugdíját folyósító országban S1 űrlapot kell kérnie, és ennek segítségével Ön regisztrálhat a lakóhelye szerinti egészségügyi intézménynél. Ön ugyanúgy részesülhet kezelésben, mintha ebben az országban lenne biztosítva, és az állampolgárokkal megegyező feltételek mellett.

Ha Ön nem kap nyugdíjat a lakóhelye szerinti országtól, a nyugdíjat folyósító ország megtéríti az Ön lakóhelye szerinti országnak az Önnek és családtagjainak biztosított szolgáltatásokat. A visszatérítési eljárás a két intézmény között zajlik.

Az Ön nyugdíját folyósító ország felel továbbá az Ön európai egészségbiztosítási kártyájának (European Health Insurance Card, EHIC) kibocsátásáért is. A pénzbeli betegségi ellátásokat az Önt biztosító ország folyósítja. >> További információk az EHIC-ről szóló oldalainkon találhatók 

Ön határ menti munkavállalóként a lakóhelye és a munkavégzése szerinti országban is igénybe vehet egészségügyi ellátást. Sok esetben praktikusabb az Ön számára a munkavégzés szerinti országban igénybe venni az egészségügyi ellátást, hiszen ideje nagy részét Ön itt tölti.

Az Ön családtagjai az Önéihez hasonló jogokkal rendelkeznek a következő országokban: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Málta, Németország, Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

2014. május 1-jétől ezeket a jogokat a következő országok is biztosítják: Észtország, Spanyolország, Olaszország, Litvánia, Magyarország és Hollandia.

Ön nyugdíjazását követően is egyaránt jogosult egészségügyi ellátást igénybe venni mindkét országban, ha a korábbi foglalkoztatása szerinti ország és az Önt nyugdíjasként biztosító ország az alábbiak valamelyike: Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Ausztria és Portugália.

További tájékoztatásért forduljon szociális biztonsági intézményéhez! Egyéb lehetőségeket illetően látogasson el a betegségi ellátásokkal kapcsolatos részre és a gyakran ismételt kérdésekhez, vagy >> címtárunkban keresse meg a nemzeti kapcsolattartó intézményt

Ha Ön ideiglenesen külföldön folytat tanulmányokat, akkor elutazás előtt európai egészségbiztosítási kártyát (European Health Insurance Card, EHIC) kell kérnie jelenlegi biztosítási intézményétől. >> További információk az EHIC-ről szóló oldalainkon találhatók 

Ha Önt munkaadója (vagy ha önálló vállalkozó, akkor önmaga) másik európai uniós országba, Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába vagy Svájcba "küldi" munkát végezni, akkor Ön származási országa jogszabályai értelmében továbbra is biztosított marad.

Mivel a kiküldetés időben mindig korlátozott (vagyis legfeljebb 24 hónapig tarthat), tartózkodása során Ön felhasználhatja európai egészségbiztosítási kártyáját. Az A1 űrlap segítségével Ön igazolni tudja, hogy Ön származási országában egyéb célokból biztosítással rendelkezik. >> További információk az EHIC-ről szóló oldalainkon találhatók 

Az Ön igényei

Az egészségügyi rendszer működése országonként eltér. Ha Ön külföldre kíván költözni, akkor az eljárásokkal és a határidőkkel kapcsolatosan érdemes a helyi egészségügyi intézményhez fordulnia.

Ha Ön külföldön dolgozik, Önre és családtagjaira az említett országban pontosan ugyanolyan módon vonatkoznak a szociális biztonsággal kapcsolatos jogszabályok, mint az állampolgárokra (a kiküldött munkavállalókra és a tengerészekre külön szabályok vonatkoznak).

Ha Ön nem munkavégzés céljából, hanem egyéb célból költözik másik országba, akkor az Önt biztosító országtól ideiglenes tartózkodáshoz kiállított európai egészségbiztosítási kártyát vagy pedig S1 űrlapot kell kérnie, mely utóbbival a helyi egészségügyi rendszerben regisztrálhat.

Ha Ön nem biztos abban, hogy melyik ország felel a szociális biztonsági ellátásaiért, akkor a helyi intézményekhez kell fordulnia >> Címtárunkban megkeresheti azt a nemzeti intézményt, amellyel fel lehet venni a kapcsolatot

Amennyiben az ellátásokra való jogosultsághoz bizonyos feltételeknek kell eleget tenni, az Ön igényét elbíráló intézménynek figyelembe kell vennie a másik országban Ön által eltöltött azon időszakokat, amikor Ön ott biztosítással, lakóhellyel vagy munkaviszonnyal rendelkezett. Ez garantálja, hogy Ön betegségbiztosítását munkahelyváltás és másik országba való költözés esetén sem veszíti el .

Például egyes országokban Ön csak az adott országban megszerzett hat hónapnyi biztosítási jogviszonyt követően jogosult betegségi ellátások igénybe vételére. Az európai uniós szabályok biztosítják, hogy Ön a biztosítási időszak kezdetétől fogva jogosult betegségi ellátások igénybe vételére, ha előzőleg legalább 6 hónapig biztosítással rendelkezett egy másik uniós országban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban.

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása