Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Usein kysyttyä - Korvaushakemukset ja -lomakkeet

Oletko jo käynyt sivulla Etuuksien hakeminen?

Esitettävät asiakirjat (aiemmat E-lomakkeet)

Esitettävä asiakirja korvaa aiemman E-lomakkeen. Sen saa siltä toimivaltaiselta sosiaaliturvalaitokselta, jossa on vakuutettu.

Kukin asiakirja koskee yhtä yksittäistä henkilöä (ja mahdollisesti hänen perheenjäseniään) ja sisältää nimet sekä muut henkilötiedot. Asiakirjan antava sosiaaliturvalaitos allekirjoittaa ja leimaa asiakirjan.

Sosiaaliturvan yhteensovittamista varten kehitetyn esitettävän asiakirjan vasemmassa yläkulmassa on EU:n lippu, oikeassa yläkulmassa on maininta sosiaaliturvan yhteensovittamisesta ja alareunassa on asiakirjan antaneen laitoksen nimi. Ainoa poikkeus tästä on eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC). >> Katso EHIC-korttia käsittelevät sivut

Ilmoita asiasta heti asiakirjan antaneelle sosiaaliturvalaitokselle ja noudata sen ohjeita. Ohjeet vaihtelevat maittain ja asiakirjatyypin mukaan. Yleensä on niin, että asiakirjan kadottanut henkilö ei menetä asiakirjassa vahvistettuja oikeuksia. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Sairaanhoito

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) on ns.esitettävä asiakirja, jolla henkilö voi todistaa oikeutensa välttämättömään hoitoon silloin, kun hän oleskelee tilapäisesti muussa kuin asuinmaassaan. Oikeus sairaanhoitokorttiin on jokaisella henkilöllä, jolla on lakisääteinen sairausvakuutus jossakin EU:n jäsenvaltiossa, Norjassa, Liechtensteinissa, Islannissa tai Sveitsissä.

Sairaanhoitoa varten voi rekisteröityä S1-lomakkeen avulla sellainen henkilö, joka asuu jossakin EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä mutta on vakuutettu jossakin muussa maassa.

Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi ulkomaille muuttaneet eläkeläiset. Lomake voi olla hyödyllinen myös vierastyöläisten perheenjäsenille, jotka ovat jääneet asumaan alkuperämaahan mutta joiden sosiaaliturvasta vastaa maa, jossa perheenjäsen työskentelee.

Lomake vastaa aiempia lomakkeita E106, E109, E120 ja E121.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Oikeuden ennalta suunniteltuun hoitoon toisessa EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä voi todistaa S2-lomakkeella. Se on haettava sairausvakuutuslaitokselta ennen lähtöä ja jätettävä sen maan sairausvakuutuslaitokseen, jossa hoito annetaan.

Hoitoa annetaan samoilla edellytyksillä ja samoin maksuehdoin kuin kyseisen maan kansalaisille. Näin ollen on mahdollista, että osa maksusta on maksettava etukäteen.

Lomake vastaa aiempaa E112-lomaketta.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

S3-lomake oikeuttaa entisen rajatyöntekijän saamaan hoitoa maassa, jossa hän on ennen työskennellyt. Tällainen hoito voi olla joko uuden sairauden hoitoa tai jatkoa lääketieteelliselle toimenpiteelle, joka on alkanut ennen kuin lomakkeen haltija on lopettanut työskentelyn maassa.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Työtapaturmat ja ammattitaudit

DA1-lomake oikeuttaa saamaan työtapaturmien ja ammattitautien vaatimaa sairaanhoitoa toisessa EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Lomake vastaa aiempaa E123-lomaketta.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Työttömyysturva

U1-lomakkeella voi todistaa muissa EU:n jäsenvaltioissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä kertyneet vakuutuskaudet, jotka otetaan huomioon työttömyysetuuksia laskettaessa.

Lomakkeen saa sen maan (niiden maiden) työvoimatoimistosta, jossa henkilö on viimeksi työskennellyt. Lomake toimitetaan sen maan työvoimatoimistoon, jossa etuuksia haetaan.

Lomake vastaa aiempaa E301-lomaketta.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Työttömyysetuuksien maastavientiä varten tarvitaan U2-lomake. Lomakkeen saa sen maan työvoimatoimistosta, jossa henkilö on työskennellyt jäädessään työttömäksi. Lomake toimitetaan sen maan työvoimatoimistoon, jossa työtä haetaan.

Lomake vastaa aiempaa E303-lomaketta.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

U3-lomake on varoitus sen maan sosiaaliturvalaitokselta, jossa etsit työtä. Se tarkoittaa, että kyseinen laitos on ilmoittanut työttömyysetuuksia maksavan maan laitokselle, että tilanteesi on muuttunut ja että muutosten vuoksi etuuksien maksamista saattaa olla tarpeen tarkistaa.

U3-lomake annetaan varoitukseksi siitä, että sosiaaliturvalaitosten vaihdettua tietoja korvaus voi pienentyä tai se voidaan lopettaa kokonaan. Jos saat U3-lomakkeen, sinun on hyvä ottaa yhteyttä omaan sosiaaliturvalaitokseesi ja tarkistaa, onko tilanteesi muuttunut.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Eläkkeet

Työkomennukset ("lähetetyt työntekijät")

A1-lomakkeessa ilmoitetaan, mitä lainsäädäntöä on sovellettava. Siitä on hyötyä silloin, kun henkilön on todistettava, että hän maksaa sosiaaliturvamaksuja toiseen EU:n jäsenvaltioon, Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan tai Sveitsiin.

Tällaisia henkilöitä ovat yleensä työkomennuksilla olevat työntekijät (ns. lähetetyt työntekijät) ja yhtä aikaa useassa eri maassa työskentelevät. Lomake vastaa aiempia lomakkeita E101 ja E103. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Etuuksien hakeminen ja perääminen

EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevissa säännöissä määrätään, että kunkin maan on nimettävä yhteyselin, joka vastaa sekä muilta laitoksilta että kansalaisilta tuleviin kysymyksiin ja avunpyyntöihin. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Jokaisella maalla on hallinnollista päätöstä koskevia valituksia varten omat määräaikansa ja menettelynsä. On hyvin tärkeää toimia viipymättä ja noudattaa määräaikoja. Kysy neuvoa oman maasi laitoksista.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Jos asut ja olet työskennellyt useissa EU:n jäsenvaltioissa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, voit hakea työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä siinä maassa, jossa asut, mikäli sinut on vakuutettu siellä.

Asuinmaan laitos lähettää hakemuksen toimivaltaiselle laitokselle, vaikka se olisi toisessa EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä. Hakemuksen jättöpäivää pidetään päivänä, jolloin hakemus on jätetty oikealle laitokselle.

Vanhuuseläkehakemus voidaan jättää sen maan laitokselle, jossa henkilö on ollut viimeksi vakuutettu, ellei hän ole koskaan ollut vakuutettu asuinmaassaan.

>> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Kaikki toimivaltaisten viranomaisten antamat aiempien sääntöjen mukaiset sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvät asiakirjat (E-lomakkeet, eurooppalaiset sairaanhoitokortit ja korvaavat väliaikaiset todistukset) kelpaavat voimassaoloaikansa loppuun tai kunnes toimivaltainen laitos poistaa ne käytöstä tai korvaa ne uusilla.

Laitokset ottavat kyseiset asiakirjat huomioon vielä senkin jälkeen, kun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen uusia asetuksia on alettu soveltaa 1. toukokuuta 2010.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu