Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Usein kysyttyä - Eläkkeet

Oletko jo tutustunut eläkkeitä koskevaan sivuun?

EU:n sääntöjen soveltamisalaan kuuluvat eläkkeet

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä sovelletaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeisiin. Periaatteena on, että niitä sovelletaan kansaneläkejärjestelmiin mutta ei työeläkejärjestelmiin eikä yksityisiin eläkejärjestelmiin.

Euroopan unionin neuvosto on pyrkinyt poistamaan lisäeläkkeisiin liittyviä vapaan liikkuvuuden esteitä antamalla direktiivin 98/49/EY, joka koskee yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamista. Direktiivin soveltamisala on hyvin rajoitettu. Siinä käsitellään lisäeläkejärjestelmästä eroavien henkilöiden oikeuksien säilyttämistä, eläkkeiden maksua eri jäsenvaltioissa sekä työkomennuksella olevien työntekijöiden mahdollisuutta pysyä kotimaansa järjestelmässä niiden ehtojen mukaisesti, joista säädetään valtiollisia järjestelmiä koskevissa EU:n yhteensovittamissäännöissä.

Yleensä lesken- ja lapseneläkkeisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeisiin. Perhe-eläkkeet on siis maksettava ilman vähennyksiä, muutoksia tai keskeytyksiä riippumatta siitä, asuuko leski jossakin EU-maassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Lakisääteiset varhaiseläkejärjestelmät kuuluvat myös EU:n uusien yhteensovittamissääntöjen soveltamisalaan. Tällä tavoin varmistetaan, että maahanmuuttajilla on oikeus kyseisiin etuuksiin samoin ehdoin kuin maan omilla kansalaisilla ja että etuudet voidaan myös "viedä maasta", jos asianomainen muuttaa eläkkeelle jäädessään ulkomaille.

Varhaiseläkejärjestelmiin ei kuitenkaan sovelleta vakuutuskausien yhteenlaskemisperiaatetta: tämä merkitsee sitä, että muissa maissa kertyneitä vakuutus-, työskentely- tai asumiskausia ei tarvitse ottaa huomioon etuuksia myönnettäessä.

Eläkkeen laskeminen

Jos aika, jonka olet ollut vakuutettu jossakin EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, on liian lyhyt, jotta se oikeuttaisi eläkkeeseen kyseisessä maassa, huomioon otetaan muissa maissa kertyneet vakuutus- tai asumiskaudet.

Koska eläkettä ei joissakin maissa makseta lyhyiltä kausilta, voidaan soveltaa erityissääntöä, jos vakuutuskautesi on alle vuoden pituinen: lyhyen työskentelyjakson aikana maassa A kertyneet vakuutus- tai asumiskuukaudet eivät jää hyödyntämättä, vaan ne otetaan huomioon, kun eläkettäsi lasketaan esimerkiksi maissa B, C ja D, joissa työskentelit kauemmin. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Sinulla voi olla jossakin maassa oikeus vanhuuseläkkeeseen 60-vuotiaana, kun taas jossakin toisessa maassa on odotettava 67-vuotiaaksi asti.

Tämäntyyppisessä tilanteessa on tärkeää, että pyydät jokaisesta maasta, jossa olet työskennellyt, etukäteen tietoa siitä, mikä tilanteesi on, jos siirrät eläkkeen maksua myöhemmäksi.

Jos sinulle maksetaan jotakin eläkettä aikaisemmin kuin jotakin toista, tämä saattaa vaikuttaa maksettaviin määriin. Lisätietoja antavat ns. yhteyslaitos, joka yleensä on asuinmaasi toimivaltainen laitos, sekä muiden maiden laitokset. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Eläkehakemus

Sinun pitäisi hakea eläkettä asuinmaastasi, paitsi jos et ole koskaan työskennellyt siellä. Eläkehakemuksesi hallinnoinnista vastaa ns. yhteyslaitos, joka on yleensä jokin asuinmaasi sosiaaliturvalaitoksista.

Sen tehtävänä on edesauttaa tietojenvaihtoa eläkehakemukseesi liittyvien maiden kesken.

Kun yhteyslaitos on saanut tiedon kaikista eri maissa tehdyistä päätöksistä, se lähettää sinulle päätöksistä yhteenvedon (P1-asiakirja).

Päätösten yhteenvedossa eli P1-asiakirjassa esitetään tiivistelmä kussakin maassa tehdyistä eläkehakemustasi koskevista päätöksistä. Asiakirjassa kerrotaan, millä tavoin laitokset ovat ottaneet huomioon eri vakuutuskaudet, ja sen avulla voit esimerkiksi tarkistaa, onko vakuutuskausissa aukkoja tai päällekkäisyyksiä.

EU:n sääntöjen mukaan sinulla on oikeus pyytää kansallisen eläkepäätöksen tarkistamista, jos vaikuttaa siltä, että kahden tai useamman laitoksen tekemät päätökset ovat voineet heikentää eläkeoikeuttasi.

Tarkistuspyyntö on tehtävä tiettyyn määräaikaan mennessä, joka riippuu kunkin maan kansallisesta lainsäädännöstä. Määräajan laskeminen alkaa siitä päivästä, jolloin vastaanotat eläkepäätösten yhteenvedon (P1-asiakirjan).

Ulkomaille muutto

EU on tehnyt joidenkin ulkopuolisten maiden kanssa sopimuksia sosiaaliturvan rajoitetusta yhteensovittamisesta. EU:n jäsenvaltiot ovat myös tehneet joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia. Saat oikeutesi selville ottamalla yhteyttä toimivaltaiseen laitokseen maassasi. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Eläkkeesi määrä lasketaan sen maan lainsäädännön perusteella, jossa työskentelit, aivan samalla tavoin kuin kyseisen maan omien kansalaistenkin kohdalla.

Sinulle maksetaan eläkettä riippumatta siitä, asutko kyseisessä maassa yhä eläkeiän saavuttaessasi.

Sinun on haettava eläkettä siitä maasta, jossa viimeksi työskentelit, jos et ole koskaan työskennellyt maassa, jossa asut. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Sairaanhoito

Eläkeläisenä sinulla, niin kuin myös perheenjäsenilläsi, on oikeus sairaanhoitoon asuinmaassasi kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Sairaanhoidon kustannuksista vastaa aina maa, joka maksaa eläkkeen. >> Lisätietoa sairausetuuksista

 

 

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu