Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Usein kysyttyä - Sairaus-, äitiys- ja isyysturva

Oletko jo tutustunut sairaus-, äitiys- ja isyysturvaa koskevaan sivuumme?

Oikeus sairausetuuksiin

Kunkin maan kansallisessa lainsäädännössä määritetään, mitä etuuksia myönnetään ja millä ehdoin. EU:n yhteensovittamissäännöillä varmistetaan, että muuttaessasi Euroopan alueella sinuun sovelletaan samoja ehtoja kuin asianomaisten maiden omiin kansalaisiin.

Kannattaa muistaa, että sinulla on asuinmaassasi oikeus luontoisetuuksina myönnettäviin sairausetuuksiin kyseisessä maassa sovellettavien ehtojen mukaisesti riippumatta siitä, missä olet vakuutettu.

Sitä vastoin rahaetuuksia saat maasta, jossa olet vakuutettu, riippumatta siitä, missä maassa asut ja mitä ehtoja asuinmaassasi sovelletaan.

>> Lisätietoa tilapäisestä oleskelusta tai suunniteltua hoitoa varten tehtävistä matkoista saat sivuiltamme, joissa käsitellään sairaanhoitoa ulkomailla

Kustannukset ja korvausmenettelyt riippuvat kunkin maan kansallisesta lainsäädännöstä.

EU:n säännöillä taataan, että saat tarvitsemasi hoidon samojen ehtojen mukaisesti kuin (tilapäisen) oleskelumaasi tai asuinmaasi omat kansalaiset. Jos maan kansalaisten on maksettava hoidosta, myös sinun on maksettava. Jos hoito on heille ilmaista, se on ilmaista myös sinulle.

Muista kuitenkin, että jos matkustat ulkomaille nimenomaan saadaksesi hoitoa, sinun on saatava etukäteen lupa toimivaltaisesta laitoksesta.

>> Lisätietoa tilapäisestä oleskelusta tai suunniteltua hoitoa varten tehtävistä matkoista saat sivuiltamme, joissa käsitellään sairaanhoitoa ulkomailla

Luontoisetuuksilla tarkoitetaan julkisten sairaanhoitopalvelujen antamista sekä hoitoon liittyvien tuotteiden, kuten lääkkeiden, ja lisäpalvelujen antamista tai niihin liittyvien kustannusten maksamista suoraan tai korvaamista. Toisin sanoen luontoisetuudet annetaan joskus tosiasiallisesti rahana, esimerkiksi silloin, kun sinulle suoritetaan maksu sairaanhoitopalvelujen kustannusten korvaamiseksi.

Yleensä saat luontoisetuudet maasta, jossa asut tai oleskelet, samoin periaattein kuin jos olisit siellä vakuutettu. Tapauksesta riippuen tämä saattaa olla sinulle edullisempaa tai epäedullisempaa verrattuna siihen maahan, jossa olet tosiasiallisesti vakuutettu.

Kaikista menettelyistä, määräajoista ja etuuksiin oikeuttavista ehdoista päätetään kansallisella tasolla, joten sinun on selvitettävä oikeutesi ottamalla yhteyttä yhteyslaitokseesi asianomaisessa maassa. >> Hae kansallinen yhteyslaitos hakemistostamme

Yleensä rahaetuuksien tarkoituksena on korvata sairauden tai äitiyden/isyyden vuoksi saamatta jääneet tulot (palkka).  Rahaetuuksina annettaviksi sairausetuuksiksi voidaan katsoa myös etuudet, jotka myönnetään tietyissä erityistilanteissa, esimerkiksi tapauksissa, joissa sairas tai vammainen henkilö on riippuvainen toisen henkilön avusta.

Näiden etuuksien määrä ja kesto riippuvat täysin sen maan lainsäädännöstä, jossa olet vakuutettu. Kyseisen maan toimivaltainen laitos maksaa yleensä kaikki rahaetuudet sinulle suoraan, joten voit selvittää oikeutesi ottamalla yhteyttä kyseiseen laitokseen. >> Hae kansallinen yhteyslaitos hakemistostamme

 

Välttämättömäksi sairaanhoidoksi katsotaan hoito, jonka ansiosta vältyt palaamasta kotiin ennen tilapäisen ulkomailla oleskelusi suunniteltua päättymistä. Sairaanhoitopalvelujen toimittaja määrittää, mitkä hoidot ovat välttämättömiä, kun oleskelusi kesto otetaan huomioon.

Säännöt eri tilanteissa

Yleensä kuulut sen maan sairausvakuutuksen piiriin, joka maksaa eläkkeesi. Jos saat eläkettä useammasta kuin yhdestä maasta ja asut yhdessä näistä maista, kyseinen maa on vastuussa sinun ja perheenjäsentesi sairaanhoidosta. Sinulla on kuitenkin aina oikeus saada luontoisetuuksia, esimerkiksi sairaanhoitopalveluja ja lääkkeitä, maassa, johon olet päättänyt asettua asumaan.

Tätä varten sinun on rekisteröidyttävä asianomaisen maan sairausvakuutuslaitoksessa riippumatta siitä, missä olet vakuutettu. Sinun on pyydettävä eläkkeesi maksavasta maasta S1-lomake rekisteröitymistä varten. Saat tarvitsemasi hoidon niin kuin olisit vakuutettu kyseisessä maassa ja samoin ehdoin kuin maan omat kansalaisetkin.

Jos et saa minkäänlaista eläkettä asuinmaastasi, eläkkeesi maksava maa korvaa asuinmaallesi sinun ja perheenjäsentesi saamat palvelut. Korvausmenettely hoidetaan asianomaisten laitosten kesken. 

Maa, joka maksaa eläkkeesi, antaa sinulle myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC). Rahaetuuksina annettavat sairausetuudet saat maasta, jossa olet vakuutettu. >> Tutustu eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskeviin sivuihin

Rajatyöntekijänä voit saada sairaanhoitopalveluja joko asuinmaassasi tai maassa, jossa työskentelet. Monissa tapauksissa on sinulle käytännöllisempää saada hoitoa maassa, jossa työskentelet ja jossa vietät suurimman osan ajastasi.

Seuraavissa maissa perheenjäsenilläsi on samat oikeudet kuin sinulla: Belgia, Bulgaria, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia ja Tšekki.

Samat oikeudet saa 1.5.2014 alkaen myös seuraavissa maissa: Alankomaat, Espanja, Italia, Liettua, Unkari ja Viro.

Sinulla on samat oikeudet saada julkisia terveydenhoitopalveluja kummassakin maassa myös eläkkeelle jäätyäsi, jos sekä maa, jossa aikaisemmin työskentelit, että maa, joka vastaa sosiaaliturvastasi eläkeläisenä, on jokin seuraavista: Belgia, Espanja, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Ranska ja Saksa.

Lisätietoa sairausetuuksia käsittelevällä sivulla sekä Usein kysyttyä -osiossa . > >Voit myös kääntyä sosiaaliturvalaitoksesi puoleen. Hae kansallinen yhteyslaitos hakemistostamme

Jos menet tilapäisesti opiskelemaan ulkomaille, hanki ennen lähtöä eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) tämänhetkisestä vakuutuslaitoksestasi. >> Tutustu eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskeviin sivuihin

Jos työnantajasi lähettää sinut työkomennukselle tai lähdet itse työskentelemään itsenäisenä ammatinharjoittajana jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, kuulut edelleen alkuperämaasi lainsäädännön piiriin.

Koska työntekijä lähetetään työkomennukselle aina rajoitetuksi ajaksi (enintään 24 kuukaudeksi), voit käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia oleskelusi aikana. Voit osoittaa A1-lomakkeella, että sinut on vakuutettu alkuperämaassasi muussa tarkoituksessa. >> Tutustu eurooppalaista sairaanhoitokorttia koskeviin sivuihin

Etuuksien hakeminen

Sairausvakuutusjärjestelmien toimintatapa vaihtelee maittain. Jos päätät muuttaa ulkomaille, ota yhteyttä paikalliseen sairausvakuutuslaitokseen, josta saat tietoa menettelytavoista ja määräajoista.

Jos työskentelet ulkomailla, sinä ja perheenjäsenesi kuulutte kyseisen maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin aivan samalla tavoin kuin maan omat kansalaiset (työkomennuksella oleviin työntekijöihin ja merimiehiin sovelletaan erityissääntöjä).

Jos et ole työssä, vaan olet muuttanut muista syistä, sinun on pyydettävä siitä maasta, jossa olet vakuutettu, eurooppalainen sairaanhoitokortti tilapäistä oleskelua varten tai S1-lomake, jonka avulla voit rekisteröityä paikalliseen terveydenhoitojärjestelmään.

Jos et ole varma siitä, mikä maa vastaa sosiaaliturvastasi, ota yhteyttä paikallisiin laitoksiin. >> Hae kansallinen yhteyslaitos hakemistostamme

Jos tiettyjen ehtojen on täytyttävä, ennen kuin saat oikeuden etuuksiin, hakemuksesi käsittelevän laitoksen on otettava huomioon vakuutus-, asumis- tai työllisyyskaudet, jotka ovat kertyneet muiden maiden lainsäädännön mukaisesti. Tällä taataan, ettet menetä sairausvakuutusturvaa, kun vaihdat työpaikkaa ja muutat toiseen maahan.

Joissakin maissa saatat esimerkiksi olla oikeutettu sairausetuuksiin vasta kuuden kuukauden vakuutusajan jälkeen. EU:n säännöillä taataan, että saat kyseisissä maissa oikeuden sairausetuuksiin vakuutuskautesi alusta alkaen, jos olet ollut aikaisemmin vakuutettu vähintään kuuden kuukauden ajan jossakin muussa EU:n jäsenvaltiossa tai Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu