Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Usein kysyttyä - Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Voit hankkia eurooppalaisen sairaanhoitokortin ottamalla yhteyttä paikalliseen terveysviranomiseen, sillä kukin valtio vastaa sairaanhoitokortin valmistuksesta ja jakelusta alueellaan.

Voidaksesi saada eurooppalaisen sairaanhoitokortin sinun on oltava vakuutettu valtion sosiaaliturvajärjestelmässä tai kuulua sen piiriin missä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä. Jokaisella matkustavalla perheenjäsenellä on oltava oma kortti.

Eurooppalaisessa sairaanhoitokortissa on henkilön etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja syntymäaika. Kortissa ei ole terveydentilaa koskevia tietoja.

Voimassaoloaika vaihtelee eri maiden välillä, joten sitä kannattaa kysyä, kun haet korttia paikalliselta terveysviranomaiselta.

Jos haet eurooppalaista sairaanhoitokorttia, paikallinen terveysviranomainen on velvollinen toimittamaan sinulle kortin tai, jos kortti ei ole heti saatavilla, sitä vastaavan väliaikaisen todistuksen. Jos sinulle ei myönnetä korttia, voit valittaa asiasta. Euroopan komissio antaa tietoa siitä, miten voit vaatia oikeuksiasi, ja kehottaa kääntymään Solvit-verkon puoleen, josta saat ohjeet valituksen tekemiseen.

Kaikissa jäsenvaltioissa käytetään samaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallia, jotta terveydenhoitopalvelujen tarjoajat tunnistavat kortin välittömästi. Kortin kieli riippuu kuitenkin sen myöntäneestä jäsenvaltiosta. Myös kortin kääntöpuolessa on eroja eri maiden välillä.

Oleskelumaan lainsäädännöstä riippuu, onko sairaanhoito ilmaista vai maksullista. Jos joudut maksamaan hoidosta, saat korvauksen kustannuksista. Jos joudut maksamaan heti paikan päällä, eurooppalainen sairaanhoitokortti takaa, että saat rahasi takaisin joko kyseisessä maassa tai, jos korvausmenettely ei onnistu siellä, paikalliselta terveysviranomaiseltasi pian kotimaahan palattuasi. Sairaanhoitoa tarjotaan oleskelumaan lainsäädännön puitteissa. Jos olet epävarma siitä, mitä hoitopalveluja ja kuluja sairaanhoitokortti kattaa, sinun kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen maan terveysviranomaiseen.

Tarpeen vaatiessa saat ilman sairaanhoitokorttiakin tarvitsemasi hoidon, jotta voit jatkaa oleskeluasi, eikä sinun tarvitse palata kotimaahasi hoitoa varten. Sairaanhoitokortti helpottaa kuitenkin hoidon nopeaa saamista ja korvausmenettelyä, jos joudut maksamaan hoidosta. Siksi Euroopan talousalueen valtioihin tai Sveitsiin matkustettaessa on erittäin suositeltavaa pitää mukana eurooppalaista sairaanhoitokorttia riippumatta siitä, matkustatko loman vai työn puitteissa.

Lääkärin etiikka määrää, että lääkäri ei saa kieltäytyä antamasta hoitoa, jos potilaan terveydentila sitä vaatii. Ei kuitenkaan ole varmaa, että saat korvauksen hoitokuluista samoin ehdoin kuin jos olisit pystynyt sairaanhoitokortilla tai sitä vastaavalla todistuksella todistamaan, että kuulut sosiaaliturvavakuutuksen piiriin. Lääkäri tai hoitolaitos voi pyytää sinua maksamaan kaikki hoitokustannukset tai osan kustannuksista, joita vakuutettu henkilö ei samassa jäsenvaltiossa joutuisi maksamaan. Hätätapauksessa oma terveysviranomaisesi voi ehkä auttaa faksaamalla tai lähettämällä sähköpostitse vastaavan väliaikaisen todistuksen, joka tarjoaa saman turvan kuin eurooppalainen sairaanhoitokorttikin.

Näiden molempien ryhmien edustajille (opiskelijoille ja lähetetyille työntekijöille) myönnetään eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka korvaa E 128 ‑lomakkeen. Kortti antaa heille oikeuden tarvittavaan hoitoon oleskelun keston huomioiden. Lähetettyjen työntekijöiden ja opiskelijoiden oleskeluaika voi olla suhteellisen pitkä ja hoitopalvelujen kattavuus laajempi kuin muutaman päivän lomalla olevilla turisteilla.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tarkoituksena on helpottaa sairaanhoitopalvelujen saamista, mutta se ei liity mitenkään kotiuttamiseen. Kortti ei oikeuta ilmaiseen kuljetukseen takaisin kotimaahan, jos sairastut vakavasti tai joudut onnettomuuteen. Tätä varten tarvitset erillisen vakuutusturvan.

Kyllä. Jos sinulla on krooninen sairaus, kuten astma, diabetes tai syöpä, olet toisessa EU-maassa oleskelun aikana oikeutettu saamaan terveydentilasi kannalta tarpeellista hoitoa. Jos kuitenkin terveydentilasi vaatii erityistä valvontaa tai erityistekniikkaa tai välineitä (esimerkiksi dialyysihoitoa varten), sinun kannattaa suunnitella oleskelusi etukäteen, jotta voit olla varma, että saat käyttöösi tarvittavat laitteet. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä kohdemaan paikalliseen erikoislääkäriin ennen matkaa.

Jos olet unohtanut tai hukannut eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi, voit pyytää omaa terveysviranomaistasi lähettämään sinulle korttia vastaavan väliaikaisen todistuksen faksilla tai sähköpostitse. Todistus antaa sinulle samat oikeudet kuin korttikin.

Tietoa terveydenhoitopalvelujen tarjoajille

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti otettiin käyttöön vähitellen 1.6.2004 ja 31.12.2005 välisenä aikana. Tammikuun 1. päivästä 2006 alkaen kortin on voinut saada kaikista edellä mainituista maista, ja se on näissä maissa virallisesti käytössä.

Sekä eurooppalainen sairaanhoitokortti että korttia vastaava väliaikainen todistus todistavat, että potilas on sairausvakuutettu. Tällaisen asiakirjan haltijaa on kohdeltava samoin kuin oman maan sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia potilaita. Hänelle on annettava terveydentilan edellyttämää välttämätöntä hoitoa, kun otetaan huomioon hoidon luonne ja oleskelun kesto. Lakisääteisen sosiaaliturvajärjestelmän hinnastoa sovelletaan myös näihin tapauksiin.

Kyllä, jäsenvaltiot käyttävät samaa mallia, jossa on EU:n tunnus. Tällä halutaan varmistaa, että lääkärit ja terveyskeskukset tunnistavat kortin välittömästi. Kortti sisältää tietyt pakolliset tiedot yhdenmukaisesti esitettyinä. Näin korttia voidaan lukea riippumatta siitä, mikä kortinhaltijan kieli on. Kortti on vakiomallinen vain toiselta puoleltaan. Kortin myöntävä jäsenvaltio voi vapaasti valita oman mallinsa toiselle puolelle.

Väliaikainen todistus on eurooppalaista sairaanhoitokorttia vastaava asiakirja, joka korvaa kortin, jos kortti on kadonnut tai unohtunut toisaalle tai jos sairausvakuutuslaitos ei ole pystynyt toimittamaan hakijalle eurooppalaista sairaanhoitokorttia ennen matkalle lähtöä. Todistus vastaa täysin sairaanhoitokorttia.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus kaikkiin etuuksiin, jotka ovat lääketieteellisistä syistä välttämättömiä toisen jäsenvaltion alueella oleskelun aikana, kun otetaan huomioon etuuksien luonne ja se, kuinka kauan oleskelu kestää. Potilaalle on sen vuoksi annettava hänen tilansa edellyttämää hoitoa, jotta hän voi jatkaa oleskelua maassa lääketieteellisesti turvallisissa olosuhteissa. Tärkeintä on, että henkilön ei tarvitse keskeyttää matkaansa sen vuoksi, että hän joutuu palaamaan asuinmaahansa hoitoa saadakseen. Lääkärin ei kuitenkaan tarvitse antaa sellaista hoitoa, joka voi odottaa siihen asti, kunnes henkilö palaa kotiin (esim. perushammashoitoa). Potilaalla voi olla vaikeuksia saada korvausta sellaisesta hoidosta, joka ei ole ehdottoman välttämätöntä tilapäisen oleskelun aikana. Jotkin hoidot myös ulottuvat pidemmälle aikavälille ja vaativat seurantakäyntejä eivätkä näin myöskään sovellu tilapäisen oleskelun aikana annettaviksi. Kun potilaalle on näissä tapauksissa annettu tilan ennallaan säilyttävää hoitoa tai esihoitoa, hänen kannattaa yleensä palata asuinmaahansa ja oman lääkärinsä hoitoon jatkotutkimuksia ja varsinaista hoitoa varten.

Jos potilas on unohtanut sairaanhoitokorttinsa jonnekin tai hukannut sen, hän voi pyytää omaa sairausvakuutuslaitostaan (Suomessa Kelaa) lähettämään väliaikaisen todistuksen faksilla tai sähköpostitse. Todistus vastaa eurooppalaista sairaanhoitokorttia ja antaa potilaalle samat oikeudet sairaanhoitopalveluihin ja korvauksiin niistä aiheutuneista kustannuksista tilapäisen oleskelun aikana toisessa jäsenvaltiossa. Väliaikaisen todistuksen hakemista suositellaan erityisesti, jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa.

Opiskelijat ja komennustyöntekijät voivat saada E128-lomakkeen sijasta eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka antaa heille oikeuden saada oleskelun keston huomioon ottaen välttämätöntä hoitoa. Koska oleskelu voi olla pitkäkin, kortinhaltijoilla voi olla oikeus laajempaan hoitoon kuin matkailijoilla, jotka oleskelevat maassa vain muutaman päivän.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tarkoituksena on helpottaa hoidon saantia toisessa jäsenvaltiossa tilapäisen oleskelun aikana sekä nopeuttaa hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Siinä ei ole kortinhaltijan terveystietoja (esim. veriryhmätunnusta, sairauskertomusta tms.).

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu