Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Korduma kippuvad küsimused - Tööõnnetused ja kutsehaigused

Kas olete juba külastanud tööõnnetusi ja kutsehaigusi käsitlevat veebisaiti?

Teie taotlused

Peate esitama avalduse õnnetuse kohta oma kindlustusasutusele. Selle riigi asutus, kus õnnetus juhtus, peab edastama ka arstitõendi koos kogu asjakohase teabega, mida teie kindlustusasutus võib nõuda.

Kui õnnetus juhtus tööle minnes või töölt tulles, siis võib teie kindlustusasutus määrata ametisse uurija, et korraldada uurimine riigis, kus õnnetus juhtus. Uurijat abistavad kohalikud ametiasutused. >> Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Kui selle riigi õigusaktide kohaselt, kus te kindlustatud olete, sõltub rahalise hüvitise suurus teie pereliikmete arvust, siis võetakse hüvitise arvutamisel arvesse isegi teises ELi liikmesriigis ning Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis elavaid pereliikmeid.

Kui tegutsesite rohkem kui ühes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis sellisel alal, mis tõenäoliselt põhjustas teie haiguse, siis on teil või teie ülalpidamisel olnud isikutel õigus taotleda hüvitisi üksnes seal, kus olite kindlustatud siis, kui puutusite asjaomase ohuga viimati kokku.

Õnnetuse või kutsehaigusega seotud rahaliste hüvitiste maksmise eest vastutab alati see riik, kus olete kindlustatud. Need hüvitised asendavad palka, mille maksmine on õnnetuse või kutsehaiguse tõttu peatatud.

Tavaliselt maksab rahalised hüvitised otse välja selle riigi asutus, kus olete kindlustatud. Viimane võib aga sõlmida kokkuleppe selle riigi asutusega, kus te elate või viibite, hüvitiste väljamaksmiseks kõnealuse asutuse vahendusel. See ei muuda hüvitise suurust.

Õnnetused välismaal

Kui teil juhtub tööõnnetus reisimise ajal ELis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, olete te endiselt tööõnnetuste vastu kindlustatud.

Teil on õigus saada mitterahalisi hüvitisi, mis osutuvad meditsiinilistel põhjustel vajalikuks reisimise ajal väljaspool riiki, kus olete kindlustatud. Teil on õigus saada ka tööõnnetusi hõlmava skeemi alusel antavaid mitterahalisi erihüvitisi riigis, kus te õnnetuse toimumise ajal viibite.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte